Graag schrijf ik mij in voor de Masterclass Networking Events op:

Uw gegevens

Voornaam

Titel(s)

Voorletters

Achternaam

Bedrijfsnaam

Functie

E-mailadres

Adres

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

Dieetwensen

Uw ervaringen

Over welke werkervaring met het organiseren van netwerkbijeenkomsten beschikt u?

Welke onderwerpen zouden ten minste tijdens de training moeten worden behandeld?

Factuurgegevens

Indien anders dan het hierboven genoemde adres

Bedrijfsnaam

T.a.v.

Factuuradres

Postcode en plaatsnaam

Extra kenmerk

Algemene voorwaarden
Bij annulering na inschrijving heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het tarief van €845 (excl. BTW). Het is wel mogelijk om deelname te verplaatsen. Het Protocolbureau heeft het recht om een training (bij onvoldoende deelnemers) te verplaatsen. Het Protocolbureau heeft het recht om een training (bij onvoldoende deelnemers) te annuleren (in dat geval heeft de deelnemer recht op restitutie). Het programma van deze training is onder voorbehoud van wijzigingen. Het Protocolbureau heeft het recht tijdens de training foto’s te maken voor ‘social media’ of andere doeleinden.

Naam

Datum

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met het tarief en de voorwaarden