• Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland

Event support
Protocolbureau

Netwerk events
Protocolbureau: management of high-level events & protocol training programmes

Hoog bezoek

Protocolbureau: management of high-level events & protocol training programmes

Maandag 4 maart 2019 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Hermitage Amsterdam het boek ‘Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context’ gelanceerd. Een eerste exemplaar is die avond overhandigd aan Janine Dijkmeijer (NDT), Judikje Kiers (Amsterdam Museum), generaal Dick Berlijn en Paul Mosterd (Hermitage Amsterdam), na een discussie over het belang van het hebben van een sterk netwerk van wederkerige relaties.

On Monday 4 March 2019 our book ‘Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context’ was launched in the Hermitage Amsterdam. A first copy of the book was given to Janine Dijkmeijer (NDT), Judikje Kiers (Amsterdam Museum), general Dick Berlijn and Paul Mosterd (Hermitage Amsterdam), after a discussion about the need for organisations to have a meaningful network of reciprocal relationships. 

Het Protocolbureau is dé Europese protocolexpert met meer dan 20 jaar ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van congressen, gala’s, recepties, seminars, prijsuitreikingen, ceremoniën, bijeenkomsten met hoogwaardigheidsbekleders en netwerk events voor de overheid en het bedrijfsleven. Daarnaast organiseren wij trainingen over protocol en het management van high-level events.  

Protocolbureau plans and develops conferences, receptions, fashion shows, award ceremonies, official events with dignitaries and networking events for government organisations and companies. Protocolbureau also offers a training programme about protocol and the management of high-level events. We are Europe’s leading protocol expert.

Het Protocolbureau is opgericht in 1996 ter gelegenheid van de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards aan Z.M. de Koning van Spanje. De toenmalige ceremoniemeester van H.M. Koningin Beatrix bereidde ons daarop voor met een lezing over protocol. Later schakelde hij het Protocolbureau in op de Koninklijke Huwelijken en Staatsbegrafenissen en het Protocolbureau werd dé protocolexpert van Nederland.

Protocolbureau was founded in 1996; our first assignment was the Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards to H.M. the King of Spain. In preparation of the awards ceremony the Master of Ceremonies of H.M. Queen Beatrix of the Netherlands gave us a lecture about protocol and a few years later he asked us to assist him at the Royal Weddings and State Funerals of the Dutch Royal Family. Protocolbureau became a leading protocol expert.

Protocol gaat in essentie over het onderhouden van relaties; het regisseren van persoonlijke aandacht en het standaardiseren van gedragsregels en -procedures. Protocol management biedt de mogelijkheid de persoonlijke ontmoeting te coördineren. In een wereld waarin tijd schaars is en technologie zorgt voor verregaande standaardisatie, is persoonlijke aandacht het grootste goed wat je iemand kan geven.

In essence, protocol management has always been about optimising relationships by maximising personal attention and systemising logistics. Protocol management enables the staging of the personal encounter. In a world where personal attention has become scarce and technology a facilitator for rules and procedures, protocol management provides us with a unique vision in which personal time is the greatest good we can give to someone. It is the modern currency of relationships.

Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland

Bestel ons nieuwe boek over netwerken, relaties, protocol en relatiemanagement:

Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context This book about relationship management focuses on building and managing a strong network and reciprocal relationships for the entire organisation by implementing a professional relationship management approach at strategic, tactical and operational level.