One kiss only

In an interview with the local Dutch newspaper ‘De Wassenaarse Krant’, the Chairman of the Supervisory Board of the ‘Queens Gala Dinner’ Maarten Auckerman discusses the habit of the Dutch of kissing three times in stead of two or one. Click on the article to enlarge.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

De stoel: Morgen spreekt voor het eerst een Nederlands staatshoofd tijdens de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Morgen spreekt Koning Willem-Alexander tijdens de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het is de eerste keer dat een Nederlands Staatshoofd de jaarlijkse vergadering toespreekt, normaal is dat de taak van de Nederlandse Minister-president. 

Dat heeft zo z’n voordelen. Staatshoofden spreken namelijk eerder dan regeringsleiders, Nederland is morgen de 14e spreker (van de 39). De vergadering wordt altijd geopend Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de President van de Algemene Vergadering. Traditioneel volgt dan Brazilië en het gastland van de Verenigde Vergadering, de Verenigde Staten van Amerika. Aansluitend is het de beurt aan eerst de staatshoofden, dan de regeringsleiders en tot slot de ministers. Grote landen wisselen kleine landen zoveel mogelijk af. Na Amerika spreken morgen Polen, China, Jordanië, Rusland, Zuid-Korea, Iran, Qatar, Mozambique en dan Nederland.

Een ander privilege dat is voorbehouden aan alleen staatshoofden, is de zogeheten beige stoel, ook vaak de troon genoemd. Alleen staatshoofden worden eerst in deze stoel geplaatst voordat zij door het hoofd-protocol van de Verenigde Naties naar het spreekgestoelte worden begeleid. In 2013 ontstond er nog een diplomatieke rel rondom de stoel. Toen eiste de Palestijnse President Mahmoud Abbas het recht om in de stoel te zitten, wat volgens protocol alleen is voorbehouden aan staatshoofden van landen die volwaardig lid zijn. Palestina was in 2013 slechts een ‘observer state’ en kon binnen de Verenigde Naties alleen verdragen tekenen maar niet deelnemen aan stemmingen over resoluties.

Meer weten over protocol?
Volg een van onze trainingen of ga naar de website van het Protocolbureau waar veel informatie over protocol te vinden is. 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Modern protocol wordt steeds belangrijker: de nieuwe protocolopleiding bezocht door de Nederlandse vereniging van protocolexperts

Op donderdag 15 november jongstleden volgden 100 leden van de Nederlandse vereniging van protocolexperts, de Kring van Kabinetmedewerkers, drie lessen uit de nieuwe opleiding over protocol en relatiemanagement op de Haagse Hogeschool. De docenten Bud Rellum en Anne-Maartje Oud verzorgden een les over diplomatie, Mirjam Schokker en Peter McSweeney over cultuurverschillen en Frits Stevens over ‘compliance’ & ethiek. 

Usher verwelkomen de deelnemers

De dag was onderdeel van het educatieve jaarprogramma van de Kring van Kabinetmedewerkers. Deze vereniging bestaat uit medewerkers kabinetzaken bij gemeentes en provincies en heeft als doel om kennis uit te wisselen en inhoudelijke netwerkbijeenkomsten te organiseren.

De nieuwe protocolopleiding is een initiatief van het Institute of Protocol The Hague en ging in september van start als minor voor vierdejaars studenten van de Haagse Hogeschool. De studie vertaalt het klassieke protocol, zoals dat al eeuwen door koningshuizen en regeringen wordt ingezet om de onderlinge betrekkingen soepel te laten verlopen, naar modern relatiemanagement. Organisaties nemen in deze barre economische tijden afstand van grootschalige en kostbare evenementen, maar zien wel de noodzaak om strategisch en zorgvuldig om te gaan met hun relaties. Modern protocol speelt handig hierop in.


Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague, legde in de ochtend uit dat de minor vanaf 2014 ook voor de professionals toegankelijk is. “Met deze opleiding willen wij ons vak verder professionaliseren, want modern protocol wordt in de komende jaren steeds belangrijker. Het hebben en onderhouden van een netwerk is geen bijzaak maar hoofdzaak”, aldus Wijers. De protocolofficer speelt in die behoefte een sleutelrol.

Bud Rellum en Anne-Maartje Oud
over diplomatie

De les van Anne-Maartje Oud en Bud Rellum begon met een introductie in diplomatie: de geschiedenis van diplomatie, de rol van een diplomaat op een ambassade en de organisatie van diplomatieke relatiebijeenkomsten. Het tweede deel bestond uit een les over gedrag en een casus. 
De casus was het onderhandelingsproces dat vooraf gaat aan een protocollair evenement. De deelnemers gingen in groepjes met elkaar onderhandelen en kregen ieder een andere rol toebedeeld. Het doel was om de verschillende belangen zoveel mogelijk bijeen te brengen.

Mirjam Schokker over
cultuurverschillen

Mirjam Schokker en de Ier Peter McSweeney verzorgden de les over cultuurverschillen. Zij gaven het publiek een perspectief op de Nederlandse cultuur aan de hand van de theorieën van cultuurgoeroes Geert Hofstede en Edward Hall. “Een cultuur is ‘the way we do things around here'” legde Mirjam Schokker uit. 
“Voor mij is de Nederlandse cultuur oranje en de Koninklijke Familie” vervolgde Peter McSweeney. “Het is in cultuurverschillen altijd belangrijk om jezelf af te vragen ‘wie ben ik, wie is de ander en hoe verhouden onze culturen zich tot elkaar?'” 

De les over ‘compliance’ en ethiek
door Frits Stevens

De derde les ging over ‘compliance’ en ethiek. Frits Stevens begon de les met theorie. Van recht, regelgeving, ‘compliance’ ging het onderwerp naar ethiek. In het tweede deel kregen de deelnemers de opdracht om een casus uit te werken en een ethisch standpunt te bepalen.

De dag werd begeleid door drie ushers van het Protocolbureau die de deelnemers ontvingen en begeleidden. 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Educational session of MPI-Netherlands hosted by the Protocol Institute The Hague

Peter McSweeney, Bud Rellum and Anne-Maartje Oud

Last Friday 12 October 2012, the members of the Dutch ‘Meeting Professionals International‘ (MPI) were trained by the Institute of Protocol The Hague. MPI organised one of its ‘educational sessions’ at the beautiful Chateau St.Gerlach in the south of the Netherlands. The session started with an introduction of the new protocol-minor of the Institute of Protocol The Hague by Jean Paul Wyers. This was followed by a lecture about cross cultural management by Peter McSweeney and an interactive session about protocol by Anne-Maartje Oud and Bud Rellum. 

Chateau St.Gerlach at October 12

MPI is a global association for meeting and event professionals providing content, research and business connections enhancing the performance of its members. MPI has more than 21,000 members belonging to 71 chapters and clubs worldwide. MPI-Netherlands is one of those chapters. 

500 people in one room is not relationship management‘, explained Jean Paul Wyers during his introduction. In the current economic climate costly events are no longer being held, but organizations still want to make the most of their network. A good relationship with clients, investors and other stakeholders remains important. Modern protocol responds to this need.
The Protocol Institute recently started a minor in modern protocol and relationship management, in a cooperation with The Hague University. During six weeks the students learn how to develop a relationship management strategy and how to translate this strategy into a meeting with the stakeholders. The students of the minor are trained by the Dutch protocol and etiquette experts as well as by behavioural scientists, compliance and ethics officers, cross cultural managers and marketing managers. 
Developing a minor is a lot of work‘, Jean Paul explained. ‘It is a non-commercial activity, supported by many colleagues and meant to further professionalize the business of protocol and relationship management. Let’s hope we will succeed!’. 

Peter McSweeney about cross cultural management

Three trainers of the minor accompanied Jean Paul to Chateau St.Gerlach. The Irish-born Peter McSweeney talked about cross cultural management and gave the Dutch audience an outside perspective on its culture: ‘For me the Dutch Culture is to wear orange and celebrate the Royal Family‘. A culture is ‘the way we do things around here’, Peter explained. 
Important is to ask yourself: Who are you, who am I and how are we connected? 
This can be better understood with the theories of cultural differences guru’s like professor Geert Hofstede. Hofstede’s cultural dimensions can give an insight in the differences of cultures. 

Anne-Maartje Oud and Bud Rellum

Anne-Maartje Oud and Bud Rellum talked about protocol and the relevance of it to at all kinds of meetings. Bud Rellum was the protocol officer of the Dutch Prime-minister. He also worked all around the world for the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Bud: ‘Protocol is about managing expectations, make sure this is for both parties in balance‘. 
Anne-Maartje Oud is a coach in personal effectiveness. She makes people aware of their behavior and how it affects other people. Authenticity has never been more important’, she explained.

Read here a report about the session on the MPI-website (in Dutch). 

Photo left: The tweets of MPI-Netherlands.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Rage in the Knesset as American anthem precedes ‘Hatikva’

“Because the American national anthem was played first at the Israel Philharmonic concert at the newly opened Mann Auditorium in Tel Aviv, and ‘Hatikva’ was played only afterward – according to the explicit instructions of the prime minister – the Knesset hosted a stormy session yesterday which covered not only the topic at hand, but also the withdrawal from Sinai, the vote of Israel’s representatives at the UN, and much more,” Haaretz’s Knesset correspondent reported on November 28, 1957.
Read more @ haaretz.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

HM the King receives credential papers from six new ambassadors

The new ambassadors had arrived separately at al-Sukhair Palace, then the formal protocol was conducted.
Read more @ bna.bh

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

lezgetreal.com: IT’S TIME TO CHANGE THE WAY WE CHOOSE OUR AMBASSADORS

02/04/11-by L.S. Carbonell
Two seemingly unrelated facts: Presidents have always used ambassadorships as “pay backs” for supporters. Years ago, a senior embassy employee was arrested on espionage charges.
Unrelated? Not really. Thousands of men and women devote themselves to the important work of international diplomacy. They learn languages, customs, protocol, cultures. They learn such things as how many degrees they have to tilt their spines in a proper bow or how much hair can show with a hajib or how to eat a monkey’s brain without gagging. They learn the delicate art of diplomatic dialogue. They work their way up from go-ferring and tour guiding to second in command. Yup, second. The ambassadorships, the golden prize, the job representing our country and our government to another country goes to political supporters and personal friends of the President. If we’re lucky, the newly appointed ambassador can actually speak the language of the nation he/she is being sent to.
Read this article @ lezgetreal.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Minding Your Manners on Foreign Soil: Diplomacy Isn’t Just for Diplomats

Lisa Mirza Grotts
Etiquette Expert, Author
Posted: November 23, 2010 12:40 PM
Source: huffingtonpost.com

Christopher Columbus may be the best-known traveler who didn’t know where he was going, but many of us think nothing of flying around the globe to a land where the people and culture are foreign to us. Keep in mind that when traveling abroad, diplomacy isn’t just for diplomats! Every courtesy should be afforded to our friends in other countries, and we should always take care to be respectful of cultural differences.
The Golden Rule of international travel is that adapting to local customs is basic courtesy. While most countries will not expect you to be an expert about their culture, they will appreciate a bit of knowledge.
Some general guidelines apply, no matter where you travel. Mary Bosrock (www.MaryBosrock.com), author of the book series Put Your Best Foot Forward, cites ten rules for international travel, including never make assumptions; don’t compare the place you’ll be visiting to home; never talk about money; don’t wear inappropriate attire, don’t neglect the dining etiquette of the country, and make sure you use no inappropriate body language.
Read the rest @ huffingtonpost.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

A breach of diplomatic protocol: The Ministry of Foreign Affairs just didn’t care about them

DPP accuses Ma administration of snubbing Abe
By Vincent Y. Chao / Staff Reporter
Source: taipeitimes.com

Democratic Progressive Party (DPP) legislators accuse President Ma Ying-jeou in Taipei yesterday of breaches of protocol regarding Monday’s meeting between DPP Chairperson Tsai Ing-wen and former Japanese prime minister Shinzo Abe.

In what the Democratic Progressive Party (DPP) is portraying as a breach of diplomatic protocol, former Japanese prime minister Shinzo Abe on Sunday night was allegedly forced to hail a taxi from his hotel after Taiwanese foreign affairs officials accompanying him supposedly failed to provide transportation.
According to an account from the DPP, halfway through a dinner party organized by several DPP officials on Yijiang Street in Taipei on Sunday, Abe was escorted back by Ministry of Foreign Affairs officials to the Ambassador Hotel, where he was staying, for a press conference with Japanese media. At about 10:30pm, when the press conference wrapped up, Abe sought to return to the restaurant. By that time, however, the DPP and witnesses at the restaurant claim that Abe, a bodyguard and a member of the Japanese Diet accompanying him, had to hail a cab from the hotel’s main entrance, as the transportation provided by the ministry had vanished.
“We couldn’t believe [Abe] was left without a car,” said Hsiao Bi-khim (蕭美琴), director of International Affairs for the DPP and one of the attendees at the dinner party. “If we had known he planned to come back this way, we would have sent a car as a matter of courtesy.”
Abe’s dinner hosts did not know he had to take a cab until after a Japanese representative casually mentioned that the former prime minister had hailed a cab to return to the restaurant, DPP officials told the Taipei Times.
Witnesses at the scene included DPP legislators Chiu Yi-ying (邱議瑩) and Chen Ying (陳瑩), who yesterday accused the ministry of -“impoliteness and incompetence.”
This was an embarrassing incident, they said, adding that this explained why government officials were seeking to downplay the episode.

Read the rest @ taipeitimes.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Diplomacy means a lot more than holding a diploma

By PHILIP OCHIENG, ochiengotani@gmail.com
Posted Friday, October 15 2010 at 16:19
Source: Daily Nation
Why are our long-term envoys to the capitals of other states called “diplomats”?

A reader wants to know if it is because they hold diplomas. That’s a good commonsensical guess. For, if diplomats do not hold diplomas, what then is their qualification?

The trouble is that common sense can affirm only things that are apparent. Because of that, common sense can prove catastrophic.

For millennia, common sense told us that the earth was flat. And, until very recently, the pope-civilised Europe was still executing those who questioned this common sense.

In general, yes, our officials abroad have tertiary education, where “tertiary” refers to “third-level schooling”, called so because it is the level next to secondary (“second-level”) schooling, which, in turn, is the level next to primary (“first-level”) schooling.

The adjective tertiary comes from a prototypical word from which all Indo-European languages have derived their words for “three”, including three and third themselves (English), troi (French) and drei (German).

However, “tertiary” is not confined to university training. All post-secondary academic regimes — all formal courses beyond high school — are tertiary. They include those offered by polytechnics and vocational colleges.

Read this article @ the Daily Nation

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.