Our masterclass in modern protocol in Brussels is given by 6 of the best European protocol experts

Our masterclass in modern protocol in Brussels is given by 6 of the best European protocol experts: former BBC newsreader Diana Mather, the number one Portuguese protocol expert Isabel Amaral, former Chief of Protocol of the European Parliament François Brunagel, Chief of Protocol of the International Criminal Court Bengt-Arne Hulleman, UK’s number one etiquette William Hanson and founder & director of Protocolbureau Jean Paul Wyers. 

The masterclass takes place twice per year in Brussels and is followed by protocol staff, communication experts, event planners, PA’s and staff of international and multilateral organizations. The masterclass is an interactive training consisting of assignments, exercises, group discussions and business cases.

Interested? Read about the next ‘Three-day Masterclass in Modern Protocol on 13, 14 & 15 December on our website: protocolbureau.com/masterclass


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Protocolbureau-directeur Jean Paul Wijers sprak tijdens het congres van de grootste Nederlandse protocolvereniging over de toekomst van protocol

Dit is de speech van Jean Paul Wijers, oprichter en directeur van het Protocolbureau, tijdens het jaarcongres van de Kring van Kabinetsmedewerkers, de grootste Nederlandse vereniging van protocolexperts, op donderdag 8 juni 2017 in het nieuwe Van der Valk hotel in Zaltbommel. 
Geachte bestuur, beste Jacqueline,
Hartelijk dank voor de mogelijkheid om hier vandaag te spreken.
Dames en heren,
Ik heb hier al een paar keer gestaan en vele van jullie kennen mij, de meeste van onze Tweedaagse Protocoltraining of van onze ushers die vaak worden ingezet om u op belangrijke events te ondersteunen.
De conferentie werd geopend door
burgemeester Rehwinkel van Zaltbommel
Maar voor de volledigheid:
Ik ben Jean Paul Wijers, directeur van Protocolbureau bv, een onderneming die ik heb opgericht toen ik nog student was aan de Hotelschool The Hague. In 1996 was onze eerste opdracht de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards aan ZM de Koning van Spanje. Een opdracht waar wij toen op zijn voorbereid door de toenmalige Ceremoniemeester van Koningin Beatrix en die ons later ook heeft ingezet op alle Koninklijke Huwelijken, Staatsbegrafenissen en Dopen. Mede hierdoor werd het Protocolbureau dé protocolexpert van Nederland en inmiddels gebruiken wij onze kennis van protocol niet alleen op formele en officiële bijeenkomsten maar ook op prijsuitreikingen, congressen, relatie- en netbijeenkomsten, modeshows en zelfs ‘dance events’. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar wereldwijd.
De reden dat ik hier sta heeft met twee onderwerpen te maken: Enerzijds het stormachtige succes van de Kring van Kabinetsmederkers en anderzijds de veranderende maatschappij waar wij kabinetsmedewerkers en protocolexperts mee te maken hebben
In de waan van de dag wordt er wellicht te weinig bij stilgestaan, maar wat is de Kring een succes. Daar mogen jullie best wel wat trotser op zijn. Als ik over jullie spreek dan zeg ik altijd “dit is de grootste en dus belangrijkste vereniging van protocolexperts van Nederland” en dan zijn mensen onder de indruk.
De Kring is in korte tijd van enkele tientallen leden gegroeid naar meer dan 200 leden. Vrijwel alle gemeentes en provincies in Nederland zijn aangesloten en er worden tal van inhoudelijke en leerzame maar vooral ook goedbezochte activiteiten georganiseerd. De Kring is een groot succes!

De Kring is een groot succes!

Een groei heeft ook een keerzijde. Waar voorheen het makkelijk was om aan ieders behoefte te voldoen, is het management van een grote vereniging met meer dan 200 leden een stuk lastiger.
Ik ben ondernemer en herken de fase waarin de Kring zit. De groei komt eerst en de aanpassing van de organisatie op die groei volgt later.
Om ook in de toekomst succesvol te blijven is professionalisering noodzakelijk: een kantoorapparaat voor de ledenadministratie, meer diversiteit in het programma-aanbod, onderwijs, certificering, belangenbehartiging. De Kring over vijf jaar zal een andere Kring zijn dan die van nu.
Het tweede onderwerp van mijn speech is onze veranderende maatschappij.
De meeste mensen halen protocol en etiquette door elkaar wat ervoor zorgt dat ik als directeur van het Protocolbureau en ongetwijfeld ook u als kabinetsmedewerker vaak wordt aangezien als die formele oubollige etiquette-expert. Degene die de feestjes doet.
De meeste mensen denken dat ik wakker wordt, het Wilhelmus opzet, mijn balkon op loop en de vlag hijs. Nou dames en heren, dat is niet zo. Sterker nog, de tijd van de klassieke protocolchef is een beetje voorbij.
Dan heb ik het niet over de Amerikaanse President, die is namelijk vooral onnavolgbaar. Zo onnavolgbaar dat ik deze speech de afgelopen weken steeds heb moeten aanpassen om actueel te blijven.
“Much to discuss” schreef de Engelse etiquette expert William Hanson onlangs op Facebook en “A step too far” noemde de President van de Protocol School of Washington het in een interview.
Ter verduidelijking aan wij Hollanders die wat directer zijn dan de rest van de wereld: Dit zijn de meest extreme termen die een protocolexpert gebruikt.
Wat heeft Trump toch met het schudden van handen! Het was een uiterst vreemde situatie met de nieuwe President van Frankrijk onlangs, maar ik herinner mij ook de dezelfde situatie met de premier van Japan, de nieuwe rechter van de ‘Supreme Court of Justice’ en Angela Merkel die bij haar bezoek aan Washington tijdens het poseren voor de pers voorstelde om de hand te schudden en door president Trump werd genegeerd.
Het is niet alleen Trump zelf, het zijn ook de mensen om hem heen. Denk aan het ongepaste gedrag van zijn adviseur Kellyane Konway die tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers van ‘Historically Black Universities in de ‘Oval Office’ haar schoenen uittrok en op de bank ging liggen fotograferen. Of Sean Spicer die voor de persconferentie in de Rozentuin één zwarte en één rode schoen had aangetrokken.
En dan het wegduwen van de premier van Montenegro bij de NAVO, dat was totaal ongepast natuurlijk. President Trump had overigens wel het recht om naar voren te lopen want Staatshoofden gaan voor regeringsleiders.
Er was ook nog een lichtpuntje, want tijdens het fotomoment met het Belgische Koninklijk Paar had Trump zo ongeveer voor het eerst zijn jasje dicht.
Wij protocolexperts vallen van de een in de andere verbazing maar wij zijn hem ook dankbaar; ons vak krijgt meer publiciteit dan ooit.
Trump past protocol bovendien op een moderne wijze toe. Denk aan hoe hij de Chinese President ontving. Die ontmoetten elkaar in de intimiteit van zijn golfresort zonder de vaste plichtplegingen zoals het Staatsbanket, de kranslegging en het bezoek aan het parlement.
Ook onze Koning heeft veel van de oude plichtplegingen vervangen door kortere meer efficiënte bezoeken. Het meest sprekend zijn de activiteiten rondom zijn verjaardag. Het volk werd ontvangen voor een diner in het Paleis in Amsterdam en zijn privéverjaardag werd gevierd in de Stallen in Den Haag.
Vroeger werden Staatshoofden en regeringsleiders altijd met een bepaald ceremonieel ontvangen en bestonden Staatsbezoeken en officiële bezoeken altijd uit tal van plechtigheden. Dat is uit praktische overwegingen veranderd. Het protocol is meegegaan met de tijd en het is populairder geworden.

Het protocol is meegegaan met de tijd en het is populairder geworden

Zo zijn een Koninklijk Huwelijk en een ‘dance event’ vanuit een protocolbril exact hetzelfde georganiseerd. Beide gebruiken de methodiek van de echelons zoals wij dat noemen.
De genodigdenlijst wordt opgedeeld in meerdere groepen oftewel echelons en ieder echelon krijgt zijn eigen serviceniveau. Bij het Huwelijk is die indeling gebaseerd op de hoogte van de functie en bij het ‘dance event’ zijn de commerciële doelen het uitgangspunt. Bij het Huwelijk is het 1e echelon de directe familie, het 2e echelon de Buitenlandse Vorstenhuizen en andere hoogwaardigheidsbekleders en het 3e echelon de overige genodigden. Bij een ‘dance event’ is het eerste echelon de bijzondere genodigden zoals de Burgemeester en een paar jaar geleden Mark Rutte op ‘Dance Valley’, het 2eechelon de DJ’s en sponsoren en het 3e echelon de betalende bezoeker. Ieder echelon heeft zijn eigen ingang, parkeerterrein en eigen vorm van verwelkomen, begroeten, begeleiden en placeren.
Een ander voorbeeld zijn modeshows die protocol gebruiken om ervoor te zorgen dat klanten en potentiele klanten op de eerste rij plaatnemen en dat de couturier deze klanten ‘toevallig’ tegenkomt op de borrel na afloop.
Dat is essentieel want couturiers zijn MKB-ers en het maken van een collectie kost al snel zo’n €100.000. Modeshows zien eruit als een groot feest maar zijn bedoeld om de collectie terplekke te verkopen. Lukt dat niet, dat gaat de couturier letterlijk failliet.
In een moderne formulering gaat protocol dus veel meer over aandacht en aandacht is in deze hectische digitale maatschappij schaars. Wij noemen protocol ook wel het regisseren van persoonlijke aandacht.
Dat zie je bij Louis Vuitton die niet alleen hele mooie tassen verkoopt maar ook een enorme dosis persoonlijke aandacht. Zelfs de winkels zijn erop ingericht deze aandacht ten volle te kunnen geven.
Of bij banken die hun klanten onderverdelen in de hoeveel persoonlijke aandacht waarop zij recht hebben: ‘retail, private banking en private wealth management’. ‘Retail’ krijgt geen persoonlijke aandacht en ‘private wealth management’ krijgt een onbeperkte hoeveelheid persoonlijke aandacht.
Het grootste goed wat je iemand tegenwoordig kan geven is niet meer een fles champagne op de hotelkamer of zalm op toast tijdens een receptie, maar 10 minuten van je tijd.
Schaarse persoonlijke aandacht is iets waar de Monarchen al honderden jaren mee te maken hebben en waarom zij het protocol hebben uitgevonden. Ook wij gewone burgers worstelen tegenwoordig met een gebrek aan tijd en ook wij willen onze schaarse persoonlijke aandacht in een zakelijke omgeving liefst zo efficiënt mogelijk besteden.
Protocol als regisseur van de persoonlijke aandacht is daarmee de basis van het effectief managen van een netwerk. Zonder protocol geen relatiemanagement.

Zonder protocol geen relatiemanagement

Laat dat nou juist een boodschap zijn die wij ondanks of dankzij Nederland hebben ontwikkeld, want Nederlanders en protocol, dat is een moeizame relatie. Wij Nederlanders zijn uitstekende zakenlieden, maar als het gaat om formaliteiten dan laten wij de ‘deal’ liever schieten. Mijn internationale collegae maken vaak gebruik van de Nederlandse onhandigheid om aan te tonen hoe het vooral niet moet.
Bijvoorbeeld de fusieonderhandelingen tussen een grote Nederlandse en Italiaanse onderneming:
De Nederlanders dachten ‘we willen graag’ dus laten we niet te veel tijd kwijtraken met de lunch. We serveren broodjes kaas met melk. En de Italianen dachten ‘dit is het meest vieze voedsel wat je iemand kan voorschotelen, ze willen niet’.
Of de onderhandelingen over een fusie tussen een Nederlandse en een Engelse onderneming:
Op het NOS-journaal zag je de Nederlander op bezoek in London: de auto reed voor, de deur werd opgedaan, de voordeur stond open en de lift te wachten.
Voor hetzelfde bezoek maar dan in Amsterdam had de Engelse CEO een gebreide trui aangetrokken, hij had zich blijkbaar wel verdiept in onze cultuur. De auto reed voor, niemand om de deur op te doen. De CEO liep naar buiten, voordeur op slot….
In de Nederlandse samenleving, in een land dat niet zoveel van protocol moet hebben, werden wij geforceerd na te denken over het waarom van protocol zodat het gebruik wel acceptabel werd. Dat heeft het Protocolbureau nu internationaal een enorme voorsprong gegeven. Onder meer onze aanpak op events en onze onderwijsmethodiek benadert het protocol vanuit het nut en dus vanuit het grote plaatje.
Een moderne protocolexpert begrijpt de strategie van een organisatie en de doelen van een bijeenkomst en vertaalt dit naar een passend maar desnoods steeds ander protocol. Modern protocol betekent dus niet andere protocolregels maar gaat over de regels én de vertaling van doelstellingen; protocol als middel en niet als doel. Alleen dan heeft het oude protocol een plek in de huidige maatschappij.

Protocol is een middel en geen doel

Dit alles klinkt natuurlijk geweldig maar vereist wel veel meer van een protocolmedewerker die niet alleen expert moeten zijn in de protocolregels maar vooral ook goed moet zijn in het vertalen.
Dat is dus de tweede reden van mijn aanwezigheid vandaag, want hier ligt een kans. Een kans voor de kabinetsmedewerker en een kans voor de Kring als voorloper op deze nieuwe toekomst.
Wij moeten ons op deze toekomst gaan voorbereiden en wij moeten onszelf veel meer gaan profileren als dé medewerker van de toekomst die in geen enkele organisatie kan ontbreken.
Bij deze toekomst hoort een onderwijsprogramma wat ons in staat stelt onszelf daar waar nodig te professionaliseren. Wat ons helpt erkenning te verkrijgen als dé expert binnen de eigen organisatie. Samen met een vereniging die dit belang, ons belang én het algemene belang, in heel Nederland voor het voetlicht brengt.
Ik heb al meerdere keren met uw bestuur en uw commissies gesproken over het huidige onderwijsaanbod van de Kring: 
– Past het bij de huidige leden?
– Past het bij de nieuwe toekomst?
Er zijn concrete plannen om een geheel nieuw onderwijsprogramma te ontwikkelen, gebaseerd op deze glorieuze toekomst.
Zonder ons en onze expertise dus geen protocol en dus geen professioneel relatiemanagement en geen doelmatig netwerk. Hier ligt dus een enorme kans voor deze vereniging en hier ligt een enorme kans voor ons allemaal.
Dames en heren,
Dank u wel
Zelf een protocoltraining volgen? Ga naar onze website voor meer informatie over onze Tweedaagse Protocoltraining.
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Diana Mather: teaching on 21, 22 & 23 June at our Three-day Masterclass in Modern Protocol

This is the lovely Diana Mather of @theenglishmanner at a beautiful white horse as part of the publicity promoting equine activities in China last year. There is growing interest in riding, racing and polo. 

Diana (without the horse) will be at our #protocol #training in #Brussels on 21, 22 and 23 June. Diana is one of the five top #protocol experts of our ‘Three-day #Masterclass in Modern Protocol’. For more information visit our website: https://www.protocolbureau.com/masterclass

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

21, 22 & 23 juni in Brussel: Three-day Masterclass in Modern Protocol

Het Protocolbureau verzorgt ook #trainingen over #protocol in #Brussel: op 21, 22 en 23 juni vindt de Three-day #Masterclass in #ModernProtocol plaats.
Een moderne toepassing van protocol is de basis hiervan; wij doceren niet alleen de regels maar ook de methodiek van het protocol. Deze universele methodiek is toepasbaar op de #organisatie van elk type bijeenkomst met belangrijke #relaties#formeel of #informeel.

Meer informatie: protocolbureau.com/masterclassThis information in English: protocolbureau.com/masterclass.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

21, 22 & 23 June in Brussels: Three-day Masterclass in Modern Protocol

Want to know how to manage a visit of a high-level delegation or a national day? What is the right order of precedence and which guests rank most highly? What is a modern application of protocol? How to be aware of the sensitivities when seating dignitaries, corporate representatives and other guests? How to navigate a formal dinner or a networking event? How to handle formal written communication, gift-giving or flag protocol?
Follow our Three-day Masterclass in Modern Protocol on 21, 22 and 23 June in Brussels. The Three-day Masterclass in Modern Protocol will not only cover all the rules of protocol and etiquette, we will also practice the application in several real-life business cases so you will be equipped to meet the challenges and complexities of contemporary protocol management. After following this training you will become proficient in preparing any kind of meeting with dignitaries.
The Three-day Masterclass in Modern Protocol will also focus on developing personal skills. During several interactive classes we will teach you diplomacy, non-verbal communication, personal presentation and networking. The training also includes a speech coaching session and a formal three-course etiquette dinner.

Who should participate: 

  • Embassy staff
  • Staff of international or multilateral organisations
  • PR and international relations specialists
  • Communication experts
  • Personal assistants
  • Interpreters
  • Liaison officers
  • Event planners and professional conference organisors
  • VIP managers.

More information (including a programme and fee) on our website:
https://www.protocolbureau.com/masterclass 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland
Photo: the graduation ceremony of the professionals
who followed the programme in 2016

Last week 13 professionals started following the postgraduate ‘Strategic Relationship Management’ at the Hotelschool The Hague university in Amsterdam. In 6 days given over 3 months the participants learn everything about relationship management on a strategic, tactical and operational level given by 5 faculty members and 5 guest lectures. 

The programme is also followed by 28 hotelschool-bachelor-students and last Thursday a joint-session took place (see photo’s). The students were introduced to the professionals, and vice-versa; Where are the professionals working? For what reason did they decided to follow the programme? What are the challenges they face in their work? 

Photo: the joint-session with the students last week

The programme for the professionals is in Dutch, the students follow this programme in English. For the students ‘Strategic Relationship Management’ is a so-called 6EC elective. More information: https://lnkd.in/d5hx_3g

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland

Advanced protocoltraining:

Donderdag 23 en vrijdag 24 februari volgden 10 professionals de ‘advanced protocoltraining’, hét vervolg op onze basisprotocoltraining. De training werd gegeven door Jean Paul Wijers, directeur van het Protocolbureau, cultuurcoach Anne Smuders en gedragsdeskundige Anne-Maartje Oud. De ushers van het Protocolbureau ontvingen en begeleidden de deelnemers.

De advanced protocoltraining richt zich vooral op de toepassing van het protocol. Er wordt weinig theorie gedoceerd; deelnemers maken complexe seatings, managen high-level events door te bepalen hoe protocolmedewerkers moeten worden ingezet, houden zich bezig met vlagindelingen en verdiepen zich in de rangorde van functionarissen.De advanced protocoltraining richt zich vooral op de toepassing van het protocol. Er wordt weinig theorie gedoceerd; deelnemers maken complexe seatings, managen high-level events door te bepalen hoe protocolmedewerkers moeten worden ingezet, houden zich bezig met vlagindelingen en verdiepen zich in de rangorde van functionarissen. 

De advanced is onderdeel van trainingsprogramma van het Protocolbureau dat bestaat uit trainingen die in Den Haag, Amsterdam en Brussels worden gegeven. Meer informatie: http://www.protocolbureau.com/programma

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Protocol Officers Association reviewed our book ‘An Expert’s Guide to International Protocol’

This review was published in the ‘PDI-POA: Protocol Officers Association Newsletter, December 2016′. The review was submitted by Kathleen Montalvo, member of PDI-POA and working at the office of the Executive Director, Biodesign Institute, Arizona State University, Tempe, Arizona, USA , Arizona. 
Order the book on our website
for €47,50
As a member of the Education Committee, one of the best things I get to do is update our Member Resource list. Which means I get to read the latest and greatest books in protocol and etiquette. Recently, I had the pleasure of reading a wonderful book entitled An Expert’s Guide to International Protocol, Best Practices in Diplomatic and Corporate Relations by members Gilbert Monod de Froideville, the former Master of Ceremonies of Queen Beatrix of the Netherlands and Director of the consulting company Protocol International and Mark Verheul the Head of Protocol of the City of The Hague. 

An Expert’s Guide to International Protocol is a must for every Protocol Officer’s bookshelf. The authors discuss everything from precedence to proper attire for men and women. Each chapter ends with a delightful essay or interview from a variety of experts sharing their experience within the world of protocol. 

Follow a training by the writers of ‘An Expert’s Guide to International Protocol; follow the Three-day Masterclass in Brussels or the Two-day Protocol Training in The Hague. More information: protocolbureau.com/masterclass

You will read an interview with Mr. Martin van Pernis, former President of the Board of Siemens, the Netherlands, and a brief essay by Professor Olivier Arifon, Professor at the Université libre de Bruxelles in charge of the chair in communication, “Diplomatic language and formal language: A code with a double meaning,” to name a few. 

These fascinating insights provide a real sense of the far reaches protocol has within many industries and organizations throughout the world. The diagrams throughout the book are the best I have ever seen. For those of us who get their left and right and right and left mixed up, you will love the diagrams for seating whether at a dining table, conference table or in a car. Proper flag placement – don’t worry, turn to Chapter 4. Needless to say, my book is full of Post-its marking each for quick reference. The holidays are just around the corner, so add this book to your wish list. 


The Protocol Officers Association (PDI-POA) is an international association of Protocol professionals dedicated to promote the protocol profession and raise awareness of its central role in business and diplomacy through education and networking. Membership in the Association is open to professionals in the field of protocol who currently serve, or have served in the past, as protocol officers or managers for any level of government (federal/national, state/province, county, city or military) museums or cultural institutions, universities and colleges (public or private), corporations or international trade organizations.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Ook overheid omarmt effectiever netwerken

Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement

De opleiding Strategisch Relatiemanagement – begin 2016 al gecertificeerd door het Genootschap voor Eventmanagers – ontving vorige maand haar tweede certificering, ditmaal vanuit overheidskringen. De Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert deze postgraduate opleiding met name omdat zij goed aansluit bij de doelstelling van de Kring en bijdraagt aan verdere professionalisering van kabinetsmedewerkers. Tijdens het halfjaarlijkse congres in het Nationaal Militair Museum overhandigde Kring-voorzitter Jacqueline Carpentier de certificerings-cheque aan Jean Paul Wijers, directeur Institute of Strategic Relationship Management.
De opleiding Strategisch Relatiemanagement werd in 2015 opgezet door Hotelschool The Hague, Protocolbureau en het Institute of Strategic Relationship Management. Doel van de opleiding is om eventprofessionals te leren hoe zij een overall organisatiestrategie in verschillende stappen kunnen vertalen naar een netwerkstrategie en hoe ze daarmee effectievere netwerkbijeenkomsten kunnen organiseren. De opleiding maakt als minor deel uit van het curriculum van Hotelschool The Hague en wordt tevens postgraduate aangeboden aan eventprofessionals uit bedrijfsleven, overheid en de culturele sector.
Dichter bij de burger met netwerkstrategie
Aan de eerste postgraduate editie van de opleiding Strategisch Relatiemanagement werd deelgenomen door veertien professionals, waaronder twee vertegenwoordigers van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Hun overall beoordeling van de opleiding viel zeer positief uit, met 4.2 punten op een maximum van 5.
Jean Paul Wijers: “Deze opleiding is belangrijk voor alle eventprofessionals, maar ook voor kabinetsmedewerkers en protocol officers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies. Die overheidsorganisaties zijn steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk een goed netwerk is. In de afgelopen jaren is alles wat protocol heette nogal eens rücksichtslos wegbezuinigd, als zijnde ‘franje’. Maar zonder protocol kun je geen effectieve netwerkbijeenkomsten organiseren, zo simpel is dat. Om dichter bij de burgers te staan, de juiste mensen te kennen en de nodige aandacht te kunnen geven, heb je een netwerkstrategie nodig. Die kunnen eventmanagers en kabinetsmedewerkers bieden en helemaal als ze deze opleiding hebben gevolgd.”
Relaties managen
De Kring van Kabinetsmedewerkers werd in 2009 opgericht door een aantal professionals uit het vak, met het doel onderlinge contacten, kennisdeling en professionaliteit te bevorderen. Inmiddels heeft de Kring ruim 200 leden, waarvoor minimaal twee maal per jaar een inhoudelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Die ontmoetingen zijn belangrijk en inspirerend voor de kabinetsmedewerkers en protocol officers die over het algemeen eenling zijn binnen hun organisatie, vergelijkbaar met de positie van eventmanagers bij bedrijven of musea. Al te vaak worden zij uitsluitend ingezet voor de operationele kant van netwerkbijeenkomsten, terwijl zij een veel beter evenement zouden kunnen neerzetten als ze op een meer strategisch niveau daarbij betrokken zouden zijn.
Overheidsorganisaties hebben veelal een groot netwerk, dat onderhouden moet worden door verschillende ambtenaren. Dan rijst vanzelf de vraag: hoe kunnen we al die relaties managen en hoe bepaal je welke relatie het meest belangrijk is? Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat tijdens onze bijeenkomsten de juiste mensen persoonlijke aandacht krijgen? Voor dat soort vraagstukken biedt een goed opgeleide kabinetsmedewerker of protocol officer de enig mogelijk oplossing: een netwerkstrategie die gebaseerd is op de strategische doelstellingen van de organisatie en waar 21e-eeuws, modern protocol een onlosmakelijk onderdeel van is.
Meer informatie over de opleiding Strategisch Relatiemanagement is te vinden op de website: http://relationshipmanagement.eu
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

14 enthousiaste deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining

We zijn iedere keer weer trots als onze protocoltraining succesvol wordt afgesloten. Vandaag en gisteren volgden 14 enthousiaste deelnemers de Tweedaagse Protocoltraining over management van high-level events gegeven door oud-Ceremoniemeester Gilbert Monod de Froideville, Protocolbureau-oprichter Jean Paul Wijers, regisseuse Rebecca van Leeuwen, etiquette-goeroe Jan Jaap van Weering en protocolexpert Bud Rellum. 
Bud was voor het eerst bij de Tweedaagse Protocoltraining betrokken en hij vertelde de deelnemers over zijn jarenlange ervaring met protocol en het organiseren van officiële bijeenkomsten. Gilbert Monod verzorgde de Tweedaagse Protocoltraining voor het laatst. Volgende week neemt hij tijdens de Three-day Masterclass in Protocol in Brussel afscheid als docent bij het Protocolbureau. Zijn plek zal volgend jaar worden overgenomen door Mark Verheul met wie Gilbert het boek ‘An Expert’s Guide to International Protocol’ schreef. 

De Tweedaagse Protocoltraining is een basistraining: Hoe worden high-level events georganiseerd? De training wordt gegeven door verschillende experts en is inclusief lesmateriaal, boeken, lunches en een diner.

Meer weten: protocolbureau.com/programma

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.