De waarde van protocol voor de cultuursector; protocol is de basis van een professioneel relatiemanagement

Op uitnodiging van Paul Spies, directeur van het Stadtmuseums Berlin, sprak Jean Paul Wijers, directeur van het Protocolbureau B.V., op 1 april jongstleden over de waarde van protocol voor de cultuursector. De tekst hieronder is een samenvatting van de speech van Jean Paul. 

Deze tekst in het Duits/ dieser Text in Deutsch

 

Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken. Ik ben vereerd hier te staan. Ik ga het hebben over mijn expertise in protocol en de waarde ervan voor u. Veel mensen denken bij protocol aan een Monarchie of aan etiquette, maar protocol is de basis van een professioneel relatiemanagement. Het helpt bij de ontwikkeling van een stevig en wederkerig netwerk en het helpt om meer rendement te behalen, bijvoorbeeld tijdens openingen van tentoonstellingen. Protocol zorgt ervoor dat jullie je schaarse tijd besteden aan de juiste mensen.

Jean Paul Wijers, Geschäftsführer des Protocolbureau B.V.

Maar laat ik mijzelf eerst voorstellen. Ik ben Jean Paul Wijers, de oprichter en directeur van het Protocolbureau B.V., een onderneming die ik heb opgericht toen ik nog student was op de Hotelschool The Hague in Den Haag. Onze eerste opdracht was de uitreiking van de Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards, in 1996 aan Zijne Majesteit de Koning van Spanje. Wij zijn op deze opdracht voorbereid met een lezing over protocol door de toenmalige Ceremoniemeester van Koningin Beatrix, Gilbert Monod de Froideville. Later werd Gilbert verantwoordelijk voor alle Koninklijke Huwelijken, Staatsbegrafenissen en Koninklijke Dopen, waarvoor hij onze assistentie vroeg. Deze unieke ervaring maakte van het Protocolbureau dé protocolexpert van Nederland.

Het is allemaal begonnen in mijn studententijd, toen we voornamelijk als usher (host) ondersteuning verleende op bijeenkomsten. Na het Koninklijk Huwelijk werden we niet alleen gevraagd voor ondersteuning bij de uitvoering, maar ook in de voorbereiding. In de afgelopen jaren hebben veel officiële evenementen met hoogwaardigheidsbekleders, prijsuitreikingen, modeshows, zakelijke netwerkbijeenkomsten en evenementen voor de culturele sector georganiseerd.

Bij de start van de lezing sprak Paul Spies, directeur van het Stadtmuseum Berlin

Vanaf het eerste begin hebben we ook getraind; het eerste trainingsprogramma wat we ontwikkelden was voor onze eigen ushers. Een programma wat ondermeer bestaat uit een ‘grooming session’ waar we onze jonge protocol medewerkers leren zich te scheren, op te maken of een hemd te strijken. En dat is hard nodig kan ik u vertellen haha.

Maar we trainen ook professionals. In Nederland zijn wij hét instituut voor Nederlandstalig protocolonderwijs, in Brussel worden onze Engelstalige trainingen door mensen uit de hele wereld gevolgd. We verzorgen ook trainingen in buitenland zoals onlangs nog in Qatar, op het Caribisch eiland Sint-Maarten en in Tallinn in Estland.

Onze trainers hebben verschillende boeken geschreven en met een aantal andere schrijvers heb ik zelf onlangs het boek ‘Managing Authentic Relationships‘ gepubliceerd waaraan ook Paul Spies een bijdrage heeft geleverd. Paul Spies sprak een paar jaar geleden bij de start van onze opleiding over strategisch relatiemanagement. Hij hield daar een geweldig verhaal over de waarde van protocol in de 17eeeuw én in onze tijd. Naar aanleiding daarvan heb ik hem gevraagd voor het boek.

Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context This book about relationship management focuses on building and managing a strong network and reciprocal relationships for the entire organisation by implementing a professional relationship management approach at strategic, tactical and operational level.

Het boek ‘Managing Authentic Relationships’

Wat Paul zo waardevol maakt is dat hij als buitenstaander een uniek perspectief biedt voor protocolexperts. Zijn onderzoek eerst naar het hofleven van William en Mary, Koning en Koningin van Groot-Brittannië en Ierland, en later naar de succesvolle en machtige zakenlui van het Amsterdam in de 17eeeuw zorgde voor inzicht in de werkelijke waarde van het protocol. Een onderwerp wat ik vandaag behandel en waarvoor ik in grote mate door Paul ben geïnspireerd.

Protocol; wat is dat?

Ik laat nu een fragment zien uit de film ‘Marie Antoinette’, de laatste Koningin van Frankrijk, en wel het ontwaak ritueel. En de grootste eer bij dit ritueel is het aanreiken van het gewaad aan de Koningin, een eer die gaat naar de hoogste in rang. Maar wie is de hoogste in rang?

Ik denk niet dat de Bondspresident of enig ander Staatshoofd nog zo wakker wordt. Dit protocol bestaat niet meer en dat is maar goed ook. Maar het fragment bevat wel een voorbeeld van de waarde van protocol; duidelijkheid (over wie de eer krijgt het gewaad aan te mogen reiken) voorkomt gedoe. De eerste dame is waarschijnlijk een ver familielid, de tweede is de aangetrouwde vrouw van de broer van de Koning en de derde en laatste is de zus van de Koning. De laatste staat het dichtst bij het Staatshoofd en is daarmee hoogste in rang.

Moderne voorbeelden van hetzelfde protocol zijn de openingen van de Olympische Spelen, waar moet worden bepaald welk land als eerste en welk land als laatste mag binnenkomen. Het protocol is daarin duidelijk en objectief; we beginnen met het gastland, eventueel gevolgd door het vorige en/of volgende gastland, waarna de rest van de landen in alfabetische volgorde binnenkomen.

Waarom komen landen dan toch iedere keer in een verschillende volgorde binnen? Dat komt omdat het gebruikelijk is de naam van het land in de taal van het gastland te gebruiken. Bij ons zijn jullie Duitsland en in Frankrijk is het Allemagne en zijn jullie dus veel eerder aan de beurt.

Een ander voorbeeld zijn de openingen die jullie organiseren; Wie nodig je wel uit en wie niet? Wie begroeten jullie persoonlijk en wie niet? Voor wie reserveren we een plek op de eerste rij en voor wie niet? Wie mag als eerste worden rondgeleid en wie moet wachten? Keuzes die objectief gemaakt worden zijn helder en voorkomen scheve gezichten.

Dat zie je goed tijdens Staatsbanketten op Buckingham Palace. Alle aandacht in de pers gaat meestal alleen naar de twee Staatshoofden aan de kop van de tafel, maar over iedere plek aan tafel is goed nagedacht zodat de juiste mensen bij elkaar zitten en de juiste ontmoetingen plaatsvinden. Zodat het juiste rendement wordt gerealiseerd. Hier geldt wel, hoe dichter bij het Staatshoofd, hoe belangrijker.

Bij banken is persoonlijke aandacht verdeeld op basis van de omzet en winst die ze ervoor terugkrijgen. Retail klanten krijgen geen persoonlijke aandacht en moeten het vooral doen met internet. Private wealth management klanten krijgen een onbeperkte hoeveelheid persoonlijke aandacht; accountmanagers zijn zelf op zaterdagavond bereikbaar.

Ook zo’n voorbeeld is Louis Vuitton die naar mijn mening niet alleen goed is in het maken van tassen, maar minstens net zoveel weet van persoonlijke aandacht. Daarom zijn de winkels zo groot, zodat er ruimte is om aan iedere klant voldoende aandacht te kunnen geven. Er staat zelfs iemand bij de deur, om je persoonlijk te verwelkomen.

Met diezelfde schaarste heeft de cultuursector ook te maken. Culture organisaties zouden niet succesvol zijn zonder de samenwerking met velen. Het regisseren van aandacht is belangrijk want het kennen van de juiste mensen is cruciaal.

Waarom zijn relaties zo belangrijk?

De oud-directeur-generaal van de United Nations Food & Agriculture Organisation, de Noor Jan Egeland, Four Freedoms Awards Laureaat in 2008, vertelde tijdens zijn acceptatiespeech dat ontwikkelingssamenwerking een grotere kans van slagen heeft als eerst wordt gebouwd aan het juiste netwerk.” Als we de juiste mensen maar kennen, zo blijkt uit onderzoek, dan bereiken we ons doel wel.”

De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (Rijksmusem Amsterdam)

Het belang van relaties zie je ook hier. Dit is een van de beroemdste Nederlandse schilderijen, de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn. We kijken nu vooral naar de artistieke waarde van dit schilderij, maar in die tijd werden dit soort portretten geschilderd in opdracht van zogeheten gildes. Gildes waren kleine gesloten netwerken waarbinnen op basis van vertrouwen werd samengewerkt. Het was moeilijk om binnen te komen, maar eenmaal binnen werd je de bal vaak toegespeeld. En om duidelijk te maken wie binnen was, werden dit soort schilderijen gemaakt. Eigenlijk kan je dit zien als een soort LinkedIn van de 17eeeuw.

Rembrandt was echter vooral aan het einde van zijn leven niet onverdeeld succesvol en hij werd steeds meer gezien als een enfant terrible. Het gilde was bepaald niet gelukkig met dit schilderij, want als LinkedIn voldeed het niet. Veel van de leden staan er niet goed op, velen zijn moeilijk te herkennen. Het gilde heeft dit schilderij afgekeurd en een andere schilder heeft de opdracht gekregen een nieuw schilderij te maken.

De twee kanten van protocol: regels (Regeln) en symbolen (Symbole)

Protocol speelt dus een belangrijk rol in het bouwen van relaties en dit schema is bedoeld om dat verder toe te lichten. Naast de meer logistieke kant van protocol, oftewel de regels, waarover ik net sprak, is er ook de symbolische waarde van protocol.

De symbolische kant zorgt voor de herkenbaarheid en dus het verhaal waartoe we ons kunnen relateren. De regels van het protocol zorgen voor voorspelbaarheid en rust. En creëren daarmee gemeenschap. Alleen als beide goed worden toegepast resulteert het in vertrouwen, connectie en de bevestiging van de goede relatie.

Om nog een stapje verder te gaan; de uitdaging daarbij is om te balanceren tussen moderniteit en traditie. Te veel regels maakt de bijeenkomst te stijf en formeel, te weinig regels zorgen voor chaos. Te veel symboliek maakt het geheel lachwekkend maar bij te weinig symboliek verliezen we de connectie of binding met het onderwerp.

Een goed voorbeeld hierbij is het Koninklijk Huwelijk van Prins Harry met Meghan Marckle. De New York Times schreef over dit huwelijk: “an extraordinary ceremony with strong elements of African-American culture, which showed the couple’s determination to bring Britain’s royal family into the modern world. In a time of tribalism and separation, it was a clear move toward an integrated future from the oldest of houses.” Slechts kleine maar goed uitgebalanceerde veranderingen in het protocol zorgde voor een zeer succesvol huwelijk: Prince Harry is nu populairder dan zijn broer.

Geen samenwerking zonder relaties

Relaties zijn de sleutel tot succes. Relaties en de wijze van samenwerken met relaties, bepalen in grote mate het succes van een samenwerking. Relaties:

 • Verspreiden je goede reputatie.
 • Zijn bereid je bij anderen te introduceren.
 • Schaffen je inside informatie.
 • Bieden bescherming en advies.

Het is dus wel belangrijk in een organisatie als deze, die zo afhankelijk van relaties, om goed te begrijpen wat relaties zijn. Het bouwen van een netwerk van relaties is echter complex. Goede relaties zijn persoonlijk, hebben aandacht en empathie nodig, zijn wederkerig, daar heb je een gemeenschappelijk doel mee en zijn gebaseerd op vertrouwen.

Laat ik er eentje uithalen; vertrouwen. Vertrouwen is cruciaal in samenwerkingen. Maar belangrijk om te begrijpen wat vertrouwen is. In ons boek beschrijven we de 2 kanten van vertrouwen: moreel vertrouwen en functioneel vertrouwen.

Laat ik een bank als voorbeeld nemen. De meeste van ons vertrouwen de bank dat ze ons geld goed bewaren en niet kwijtraken. Dat is functioneel vertrouwen. Maar vertrouwen we de mensen van de bank dat ze echt voor ons zijn, dan spreken we over moreel vertrouwen. Om echte relaties te bouwen zijn beide nodig; moreel én functioneel vertrouwen.

Wat betekent dit in de praktijk; de waarde van protocol voor de cultuursector

Ontmoetingen met de relaties zijn cruciaal in het onderhouden en bouwen van een netwerk. De organisator van deze ontmoetingen is er dus primair om de relatiedoelstelling ondersteunen. Echter, zo leert de ervaring, de meeste netwerkbijeenkomsten bieden onvoldoende gelegenheid tot ontmoeten. Het meeste budget gaat op aan wat er op podium gebeurt en aan eten/drinken en te weinig aandacht wordt gegeven:

 • Aan wie uit te nodigen.
 • Hoe ervoor te zorgen dat ze ook echt komen.
 • En als ze komen dat we ze ook daadwerkelijk ontmoeten.

Ineffectieve netwerkbijeenkomsten zijn bijeenkomsten met een lage opkomst, te volle ruimtes, veel te lange programma’s, te luide muziek, genodigden die geen interesse in elkaar hebben, medewerkers die liever met elkaar wat drinken of resultaten die niet worden gemeten. Dit wordt vaak weer veroorzaakt doordat het relatiemanagement onvoldoende aandacht krijgt in de organisatie:

 • Is het algehele beleid vertaald naar een netwerkstrategie?
 • Zijn de stakeholders voldoende in beeld? Bestaat het stakeholder management uit een lijst met namen of kennen we de mogelijkheden en onmogelijkheden goed?
 • Worden de relaties op de juiste wijze gemanaged? Richten we ons wel op de juiste mensen? Gebruiken we onze schaarse tijd optimaal?
 • Wie is intern verantwoordelijk voor het management van ons netwerk?
 • Hoe meten we resultaten? Hoe verklaren we investeringen in het relatiemanagement?
 • Hoe zorgen we voor sterke netwerkvaardigheden onder onze belangrijkste netwerkers?
 • En hoe organiseren we effectieve netwerkbijeenkomsten met meetbaar resultaat?

Protocol gaat over het laatste; effectieve netwerkbijeenkomsten met meetbaar resultaat. En dit onderdeel bestaat uit 6 elementen die ik tot slot wil bespreken;

 1. Ontwikkeling van een effectief programma.
 2. Wie uit te nodigen (gastenlijst).
 3. Hoe ervoor te zorgen dat de juiste mensen komen (uitnodiging).
 4. Het ondersteunen van de netwerkers.
 5. Het regisseren van ontmoetingen.
 6. Het meten van resultaten.

Maar eerst een voorbeeld van een netwerkbijeenkomst; Wie kent niet de film The Devil Wears Prada? In deze film speelt Merel Streep de hoofdredactrice van een zeer gezaghebbend modeblad Runway en dit fragment speelt zich af in Parijs waar Runway een receptie geeft voor haar belangrijkste relaties. Daar draait het natuurlijk om het geven van aandacht; laten we eerst gaan kijken.

Dit fragment laat goed zien hoe het werkt, het laat de paradox in relatiemanagement zien. Want enerzijds draait het allemaal om werk, om zakendoen. Maar anderzijds werkt het niet als het niet oprecht, authentiek en gemeend is.

Dat zie je bij deze ontmoeting waar zij vraagt ‘Heb je mijn briefje gekregen?’. En de man een beetje geïrriteerd antwoord waardoor zij meteen roept ‘geen zaken vanavond’. De hoofdredactrice is ongetwijfeld een briljante netwerker en ze begrijpt dat je op zo’n bijeenkomst niet over zaken hoort te spreken, maar het briefje is blijkbaar zo belangrijk dat ze toch de vraag stelt. Ze overtreedt bewust de regels van het spel.

Als netwerker of als organisator van netwerkbijeenkomsten is het belangrijk deze paradox te begrijpen

De tweede ontmoeting in dit fragment is ook opvallend, want de ambassadeur is van de twee het belangrijkst en dus hoor je protocollair hem eerst te begroeten. Toch groet ze Rebecca eerst. Waarom zou dat zo zijn? Door Rebecca alle aandacht te geven, het is waarschijnlijk de zoveelste maîtresse van de ambassadeur en ze krijgt waarschijnlijk van niemand aandacht, voelt de ambassadeur zich gewaardeerd. Het doorbreken van het protocol is hier juist een manier om het doel te bereiken.

Laten we kort kijken naar de 6 elementen van een effectieve netwerkbijeenkomst; de waarde van protocol voor de cultuursector

1. Het ontwikkelen van een effectief programma bestaat in essentie uit 2 vragen:

 • Kunnen mensen elkaar ontmoeten? Biedt het programma ruimte en tijd voor de ontmoeting bij aankomst, tijdens pauzes en na afloop?
 • En ontmoeten de juiste mensen elkaar? Worden bepaalde ontmoetingen ongedwongen geregisseerd?

2. Wie uit te nodigen (gastenlijst)

Wij delen een genodigdenlijst altijd als volgt in:

 • Diegenen die blij mogen zijn dat ze mogen komen.
 • En diegenen waarvan wij blij mogen zijn als ze de moeite nemen om te komen.

Het is belangrijk deze laatste groep goed te herkennen want voor deze groep wil je je wellicht wat meer inspannen: eerder een uitnodiging sturen, meer persoonlijke benadering.

Een andere manier om naar de gastenlijst te kijken is deze:

 • Huidige relaties.
 • Potentiële relaties.
 • Influencers.

Nodig niet alleen bestaande relaties uit maar ook potentiele relaties. Als de ene sponsor stopt met sponsoring moet de volgende sponsor al deel zijn van het netwerk. Veel organisaties beginnen pas met het aanhalen van het netwerk als de behoefte zich voordoet, dat is te laat.

Influencers zijn diegenen die zorgen voor een hoge opkomst, die zorgen voor de aantrekkelijkheid van de bijeenkomst als netwerkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt dat als de relaties in staat worden gesteld onderling goed te kunnen netwerken, de organisator daar uiteindelijk zelf ook beter van wordt.

3. Hoe ervoor te zorgen dat de juiste mensen komen (uitnodiging)

Wat is het doel van een uitnodiging? Dat is het bereiken van een hoge en gewenste opkomst en dus geldt:

 • Hoe persoonlijker de uitnodiging is opgesteld, hoe meer effect deze heeft.
 • Hoe duidelijker het is wie er nog meer komen, hoe hoger de opkomst.
 • Hoe completer en vollediger, hoe groter de aanwezigheid.
 • En hoe minder tijd het kost om aanwezig te zijn, hoe beter.

4. Het ondersteunen van de netwerkers

Waar hebben netwerkers de meeste moeite mee, zo leert de ervaring?

 • Het vinden van de relaties op de grote bijeenkomsten.
 • Het starten en beëindigen van een gesprek.
 • Het introduceren van collegae.
 • En goede gespreksonderwerpen.

5. Het regisseren van ontmoetingen

We zagen hiervan al een voorbeeld in de film The Devil Wears Prada maar andere voorbeelden zijn placeren, het opdelen in kleinere ruimtes of mensen bij aankomst letterlijk naar een van de medewerkers brengen, een ondersteuning die wij met onze ushers (hosts) vaak verzorgen voor organisaties als het Stadtmuseum.

6. Het meten van resultaten

En tot slot het meten van de resultaten, wat wij op evenementen altijd doen door eerst de gasten te vragen wat ze ervan vonden en tot slot de netwerkers te vragen wie ze hebben gesproken. En dit levert altijd een schat van informatie op, over het evenement maar ook over de organisatie in het algemeen. Door dit soort evaluaties weten we dat evenementen eigenlijk altijd resultaat opleveren. Het is vaak niet het evenement waar het probleem ligt, maar de follow-up.

Daarmee zijn we aan het einde van mijn lezing gekomen. Dames en heren, dit was het, dankuwel voor uw aandacht.

Protocolbureau zoekt een projectmanager

Het Protocolbureau zoekt een projectmanager met leidinggevende kwaliteiten voor uitdagende verantwoordelijkheden in een unieke werkomgeving

 

 

Deze functie is inmiddels ingevuld; deze vacature is niet meer beschikbaar.

Het gaat om een gevarieerde functie en met een verantwoordelijkheid voor verschillende processen en projecten binnen het bedrijf. Denk hierbij aan de organisatie van trainingen en de voorbereiding van evenementen, maar de projectmanager is ook verantwoordelijk voor het management van de ushers, onze jonge protocolmedewerkers. De projectmanager zal betrokken zijn bij sales activiteiten en andere interne administratieve, financiële maar ook strategische bedrijfsprocessen.

Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van NederlandDeze afwisselende functie vervul je in een unieke werkomgeving; Het Protocolbureau wordt tot op het hoogste niveau in binnen- en buitenland ingezet. Voorbeelden van projecten zijn de viering ‘200 jaar Koninkrijk’, de ‘Koning Willem I Prijs’ en de finale van het ‘World Tennis Tournement’. In Brussel organiseert het Protocolbureau samen met de beste Europese protocolexperts een trainingsprogramma voor medewerkers van ambassades en internationale instellingen maar het Protocolbureau verzorgt ook trainingen op maat voor overheidsorganisatie in Nederland en daarbuiten.

Innovatief is onze visie op 21eeuw protocol; deze visie is de basis van onze postgraduate die wij onder meer samen met de Hotelschool The Hague ontwikkelden. Via onze zusterorganisatie ‘Institute of Strategic Relationship Management’ worden wij veelvuldig ingezet om organisaties te ondersteunen in de professionalisering van hun netwerk.

Omdat de kantoororganisatie klein is, zoeken wij een stevige, flexibele persoonlijkheid die de voorkomende werkzaamheden proactief en zelfstandig uitvoert. Iemand die de gegeven verantwoordelijkheid weet te dragen. Iemand die het leuk vindt om buiten kantoor uren op bijzondere evenementen werkzaam te zijn.

Onze opdrachtgevers zijn, vanwege het niveau van de opdrachten, kritisch en veeleisend. Daarom zijn professionaliteit, punctualiteit en representativiteit belangrijke aspecten van de functie. De projectmanager heeft flair en uitstekende communicatieve vaardigheden.

De sfeer op kantoor en tijdens de opdrachten en trainingen is afwisselend formeel en informeel.

Four Freedoms Awards 2018Taakomschrijving:

 • De organisatie en het management van de trainingen in binnen-en buitenland (mede-ontwikkelen trainingsprogramma’s, communicatie met alle betrokken partijen zoals deelnemers, docenten en locatie, financiële afhandeling).
 • De organisatie en de voorbereiding van de evenementen (verzorgen offertetraject, verzorgen van de communicatie met de opdrachtgever, schrijven draaiboek, inhuren en aansturen leveranciers, financiële afhandeling).
 • Het coördineren van evenementen tijdens de uitvoering (aansturen van de eigen of externe medewerkers die bij de uitvoering betrokken zijn, het verzorgen van het contact met de opdrachtgever en leveranciers).
 • Het verzorgen van specifieke werkzaamheden voor evenementen (samenstellen van placeringen voor netwerkbijeenkomsten en ceremoniële bijeenkomsten met behulp van een speciaal hiervoor geschreven programma, begeleiden van registratietrajecten).
 • Het management van de ushers (organisatie van het trainingsprogramma, verzorgen administratieve werkzaamheden, recruiteren van ushers voor de opdrachten, aansturen ushers tijdens opdrachten).
 • Het verzorgen van diverse financiële, administratieve en operationele werkzaamheden op kantoor.

Minimale eisen:

 • Hbo-niveau
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Representatief
 • Flexibel
 • Punctueel
 • Proactief
 • Excellente beheersing van Microsoft Office 2016

Voorwaarden:

 • 4 – 5 dagen per week, werktijden flexibel in te vullen tussen 09.00 – 18.00 uur (8 uur per dag), afhankelijk van de evenementen ook ‘s-avonds en in het weekend (extra uren worden gecompenseerd)
 • Functie beschikbaar per direct.

Interesse?

Stuur je motivatiebrief en cv naar Dorianne van Heeswijk per e-mail naar info@protocolbureau.com. Binnen 2 weken na ontvangst van je brief en cv, sturen wij je een reactie.

 

Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland

 

 

 

 

Boeklancering op 21 juni

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Warm bad voor Maik de Boer

“Warm bad en super dag” schreef Maik de Boer op instagram over zijn bezoek aan het congres van de Kring van Kabinetsmedewerkers op donderdag 2 juni jongstleden. De meeste mensen kennen hem als de vrolijke noot op RTL 4, maar Maik geeft ook vaak workshops over persoonlijke presentatie, styling en het uiterlijk.

Zo ook op 2 juni tijdens het tweedaagse congres van de Kring van Kabinetsmedewerkers. De Kring is de grootste vereniging van protocolmedewerkers in Nederland en organiseert tweemaal per jaar een educatieve bijeenkomst voor haar leden.

2 juni begon met een plenair deel: Henrik de Groot interviewde Maik de Boer, protocolchef Bud Rellum en regisseuse Rebecca van Leeuwen. Aansluitend verzorgden de drie een aantal workshops. Die van Bud ging over het Staatsbezoek van onze Koning en Koningin aan Frankrijk en die van Rebecca over persoonlijke presentatie en non-verbale communicatie.

Meer informatie over de Kring:
Kabinetszaken.nl

Meer informatie over de trainingen van de docenten van het Protocolbureau:
Protocolbureau.com

Koop hier het protocolboek van de Kring:
Winkel/protocolbureau

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards took place yesterday, marking 20 years Protocolbureau

The Dutch Royal Family and the Four Freedoms Awards laureates 
The Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Awards Ceremony attended by the Dutch Royal Family and many European dignitaries took place at the abbey of the province of Zeeland in the city of Middelburg yesterday.
Dr. Angela Merkel received the Four Freedoms Awards medal this year. Other laureates were a Syrian human rights activist, three priests who are committed to peace in the Central African Republic, a human rights organisation and a Congolese gynecologist. The Four Freedoms Awards laureates are those who are committed to supporting others, often by risking their own lives.
The welcoming, registration and seating of the over 700 guests and dignitaries has been a responsibility of the ushers of the Protocolbureau since 1996. In that year the awards-ceremony was our first assignment, the Protocolbureau was founded 20 years ago on the occasion of the Four Freedoms Awards.
The ushers and the employees of the province of Zeeland
In 1996 H.M. the King of Spain was awarded the Four Freedoms Awards medal, which created the need for knowledge about protocol from our very beginning. We were lucky to find Gilbert Monod de Froideville, then Master of Ceremonies of H.M. Queen Beatrix of the Netherlands, to give us an inspiring lecture about protocol shortly before the awards-ceremony.
The lecture by Gilbert resulted in a long time friendship; Gilbert is master teacher at the Protocolbureau and has inspired many generations of ushers ever since. Gilbert Monod recently published a book about his extensive knowledge about protocol, with former usher Mark Verheul.
Order the book online (with discount):
https://www.protocolbureau.com/expertsguide
Follow a training by the writers of the book:
https://www.protocolbureau.com/masterclass

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

“Vertrouwen is een manier om de complexiteit van relaties te reduceren” – deze week startte de nieuwe opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ voor professionals

“Vertrouwen is een manier om de complexiteit van relaties te reduceren” – Monica Bakker, Comenius Leergangen


Deze week startte de 6daagse postgraduate opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement‘. De opleiding is een initiatief van het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM), de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau en wordt gevolgd door 14 professionals uit de overheid en het bedrijfsleven.

“In onze hectische maatschappij is persoonlijke aandacht schaars. Het zo efficient mogelijk besteden van deze schaarste behoeft structurering: dat is strategisch relatiemanagment.” – Jean Paul Wijers, directeur ISRM


De opleiding beoogt professionalisering van het relatiemanagement en bestaat uit 5 modules en een onderzoek. Module 1 en 2 belichten de strategische aspecten van het relatiemanagement: het formuleren van een visie en het ontwikkelen van een netwerkstrategie. Module 3 richt zich op het stakeholder management en de interne verantwoordelijkheid voor het relatiemanagement. Module 4 gaat over de toolkit die een relatiemanager zou moeten bezitten om diegenen te ondersteunen die als gastheer/-vrouw optreden. En module 5 leert de deelnemers om effectieve en meetbare netwerkbijeenkomsten te organiseren.

De opleiding wordt gegeven door Monica Bakker, Robert Collignon (Deloitte), Gerty Smit (Hotelschool The Hague), Mark Verheul (gemeente Den Haag) en Jean Paul Wijers. Daarnaast verzorgen tal van professionals uit het werkveld een gastles.

“Dit is het LinkedIn van de 17e eeuw” – Paul Mosterd tijdens een rondleiding door gallerij met gildeschilderijen in de Hermitage

Voor meer informatie ga naar de website van het Institute of Strategic Relationship Management: relationshipmanagement.eu

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Advanced protocoltraining: hét vervolg op de Tweedaagse Protocoltraining

Donderdag 18 en vrijdag 19 februari volgen 12 protocolmedewerkers een training bij het Protocolbureau. Deze training, die op de Hotelschool The Hague in Amsterdam plaatsvindt, is een vervolg op de basisprotocoltraining ‘Tweedaagse Protocoltraining’. De training is bedoeld om de kennis te verdiepen en de vaardigheden te ontwikkelen.

De deelnemers krijgen diverse business cases voorgelegd, bovendien zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie van een diner voor 35 personen. Daarnaast volgen zij een les over gedrag door Anne-

Maartje Oud (Behaviour Company) en over cultuurverschillen door Anne Smulders (Hotelschool The Hague).

Meer informatie: protocolbureau.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Ushers at work at tennis tournament

The Protocolbureau was in Rotterdam today for the ABN Amro World Tennis Tournament. Our ushers were responsible for the seating of the dignitaries and guests at the final of the tournament which was won by the Slovakian Martin Klizan against the Frenchman Gaël Monfils.
To seat is to determine: Who sits where? But also: How will the guests be able to find their seats? The first is mostly a matter of preparations, the second is a task that is often performed by our ushers. Ushers know who is who and who sits where.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Z.M. de Koning opent ‘Jheronimus Bosch Visioenen van een genie’-tentoonstelling

Gisteren opende Koning Willem-Alexander officieel de Jheronimus Bosch-tentoonstelling in het Noord-Brabant’s Museum in ‘s-Hertogenbosch. Voorafgaand aan de officiële opening vond een bijeenkomst plaats in de St. Janskathedraal, waar het Protocolbureau de placering verzorgde (in opdracht van de gemeente en bureau Artishock en samen met de professionele hostesses van Target). 
Jeroen Bosch werd rond 1450 als Jheronimus van Aken geboren in ‘s-Hertogenbosch, waaraan hij zijn artiestennaam Bosch ontleende. Dit jaar is het 500 jaar geleden dat hij is overleden. De tentoonstelling brengt het merendeel van zijn schilderijen en tekeningen terug naar ‘s-Hertogenbosch.
Meer informatie:

http://boschexpo.hetnoordbrabantsmuseum.nl/nl/de-expositie

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Geen iene miene mutte: een artikel uit Office Rendement over relatiemanagement op evenementen

Dit is deel 1 van twee artikelen over relatiemanagement
op evenementen. Deel 2 gaat over placering
Klik op het artikel hieronder om het te vergroten. 


Dit artikel wordt u aangeboden door Office Rendement
Office Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor secretaresses en officemanagers. De insteek is: hoe kan een management assistent bijdragen aan een beter rendement van de organisatie. Office Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van de algemene zaken in een organisatie:
vergelijkende onderzoeken onder aanbieders en dienstverleners, veel nieuws over veranderende regelgeving, postzaken maar ook algemene informatie over arbeidsomstandigheden, uitzendkrachten, arbeidsrechtelijke regelgeving, werktijden, kosten van opleidingen en werving & selectie.

Office Rendement onderscheidt zich door: 
Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; Elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken; Veel kort nieuws; Interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties.
Meer informatie op: www.rendement.nl/officeblad

Voordelig proefabonnement aanvragen? 
Klik op het artikel om het te vergroten. 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.