Read the new Protocolbureau newsletter

Protocolbureau​-newsletter:
– TEM & PB join forces.
– Hotelschool The Hague​-blog: Can I network here?
– Must read: the best online articles.
– Training programme 2015/16.

Read more:
http://eepurl.com/bykwmv

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

The English Manner and the Protocolbureau joined forces

The English Manner and the Protocolbureau joined forces and developed a practical protocol training in Brussels, London and The Hague

The Three-day Master Class in Protocol of The English Manner (London, United Kingdom) and the Protocolbureau (The Hague, Netherlands) will be held in Brussels (December), London (November) and The Hague (October).

The English Manner is a worldwide operating organisation founded by Alexandra Messervy, formerly of the Royal Household of Her Majesty The Queen. ”With the worldwide expertise of both organisations we are able to offer a truly unique practical protocol training that covers all the basics in only three days” – Jean Paul Wyers, director of the Protocolbureau.

The course is ideal for embassy staff, those working for international or multi-lateral organisations, public relations and public affairs specialists, personal assistants, event planners, communication experts and protocol officers.

Want to know how to manage a visit of a high-level delegation or a national day? How to handle formal written communication? How to navigate a formal dinner? How to be aware of the sensitivities when placing guests? What is the right order of precedence and which guests rank most highly? After completing this three-day masterclass, you will be equipped to meet the challenges and complexities of modern protocol management.

The English Manner and the Protocolbureau will teach the participants to the three-day masterclass all the basics of international protocol and etiquette, and the management of high-level events. The participants will be inspired, gain insight and indispensible knowledge and skills. You will become proficient in preparing meetings with dignitaries and become an advisor for colleagues.

The training will be given among other by the Honorary Chamberlain and former Master of Ceremonies of H.M. Queen Beatrix of The Netherlands, Gilbert Monod de

The etiquette dinner by William Hanson of The English Manner

Froideville, former BBC newsreader Diana Mather, the UK’s leading etiquette expert William Hanson, and the Head of Protocol, Events & Visits of the International Criminal Court, Bengt-Arne Hulleman.

For more information go to: protocolbureau.com/masterclass or theenglishmanner.com.


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

19 juni jl.: uitreiking certificaten na afloop van de Tweedaagse Protocoltraining

Op deze foto poseren Gilbert Monod de Froideville en Rebecca van Leeuwen (in het midden) met de deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining. De foto werd gemaakt aan het einde van de training op 19 juni jongstleden, nadat de certificaten officieel werden uitgereikt. 
De Tweedaagse Protocoltraining wordt gegeven door de oud-Ceremoniemeester van Koningin Beatrix, Gilbert Monod de Froideville, regisseuse Rebecca van Leeuwen, etiquette-specialist Jan Jaap van Weering en oud-Floriade protocolchef Willem Tanis. 
De volgende training vindt plaats op 7 oktober. Dan organiseert het Protocolbureau samen met The English Manner uit London de Three-day Masterclass in Protocol op de campus van de Hotelschool The Hague. Dezelfde training wordt in november in London gehouden en in december in Brussel. 
Tijdens deze driedaagse training wordt niet alleen aandacht besteed aan protocol en etiquette, maar worden ook de persoonlijke presentatie, de netwerkvaardigheden en de kennis van cultuurverschillen getraind. Daarnaast verzorgen Bengt-Arne Hulleman, de chef protocol bij het International Criminal Court en Francois Brunagel, de oud-protocolchef van het Europees Parlement een training over protocol in internationale organisaties. 

Interesse? Meer informatie: https://www.protocolbureau.com/masterclass

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

De Tweedaagse Protocoltraining is vandaag van start gegaan

Op dit moment krijgen de deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining les van dé Nederlandse etiquettegoeroe Jan Jaap van Weering​. Tijdens een driegangen etiquette-diner in het Haagse hotel Corona leert hij hen alles over dresscodes, omgangsvormen, business etiquette en tafelmanieren. 

Dit programmaonderdeel volgt op de les van Gilbert Monod de Froideville​ over préséance (rangorde), titulatuur, placeren, vlaggen en protocol en de training van Rebecca Anna van Leeuwen​ in persoonlijke presentatie en non-verbale communicatie.

Morgen krijgen de deelnemers een masterclass van de voormalig protocolchef van de Floriade Venlo 2012​, Willem Tanis. Hij vertelt hoe het Floriade-protocol is ontwikkeld en toegepast tijdens de vele officiële bezoeken aan deze horticulturele tentoonstelling.

Samen met Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague, verzorgt Rebecca ook nog een masterclass over protocol en onderhandelen. Na een korte introductie gaan de deelnemers met elkaar in onderhandeling over de placering: Wie zit op de eerste rij? Iedereen krijgt een verschillende rol toebedeeld en moet de kennis van protocol toepassen in de onderhandelingen. 

De dag bestaat verder uit de les ‘speech coaching’ door Rebecca. Gilbert traint de deelnemers in het organiseren van officiële en ceremoniële evenementen

Interesse? 
Lees meer over de Tweedaagse Protocoltraining op onze website: ipth.nl/protocoltraining

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

De postgraduate ‘Strategic Relationship Management’ gelanceerd

De lancering in het AD (door Leo v/d Velde, klik om te vergroten)

Meer informatie over de postgraduate: klik hier.

Op maandag 9 februari jongstleden is nieuwe opleiding ‘Strategic Relationship Management‘ officieel gelanceerd tijdens een kick-off bijeenkomst in het auditorium van de Hotelschool The Hague. Vanaf die dag volgen 24 derdejaars studenten van de hotelschool de opleiding, vanaf 9 september start ‘Strategic Relationship Management’ als postgraduate voor professionals.


De postgraduate is een samenwerking van het Institute of Protocol The Hague met de Hotelschool The Hague en bestaat uit 11 lesdagen die over een periode van drie maanden op donderdagen en vrijdagen plaatsvinden. ‘Strategic Relationship Management’ beoogt het professionaliseren van het relatiemanagement: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties? Deelnemers zijn diegene die te maken hebben met een complex relatiemanagement vraagstuk, op strategisch en op operationeel niveau zoals managers executive board, account directors, PA’s, kabinetchefs, marketing en communicatie managers of external relations directors. 
Meer info hierover is te vinden op onze website: ipth.nl/srm.

Waarom is een Monarchie zo goed in staat langdurige win-win relaties te bouwen? 


Protocol gaat in essentie over het onderhouden van relaties; het regisseren van persoonlijke aandacht en het standaardiseren van gedragsregels en -procedures. Protocol management biedt de mogelijkheid de persoonlijke ontmoeting te coördineren. In een wereld waarin tijd schaars is en technologie zorgt voor verregaande standaardisatie, is persoonlijke aandacht het grootste goed wat je iemand kan geven.

Om die reden sprak Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, tijdens de lancering over het ontstaan van protocol. Hij legde uit hoe hij als historicus ontdekte dat de kunst en de inrichting van paleizen en kastelen was verbonden aan de ceremoniën die daar plaatsvonden. En hoe die ceremoniën in de loop der tijd steeds zijn aangepast nieuwe geldende normen en waarden. “Protocol is dus niet altijd en overal hetzelfde, protocol heeft zich steeds aan de tijd aangepast”, aldus Paul. “Zo ook nu met de lancering van de nieuwe opleiding ‘Strategic Relationship Management’.”
Lees hier de speech van Paul Spies.

Het ontbreekt veel organisaties aan een netwerkstrategie


Voorafgaand aan de speech van Paul Spies interviewde Susanne Stolte, directeur van de Hotelschool The Hague, Jean Paul Wijers. Zij vroeg hem ondermeer waarom hij deze opleiding is gestart. “Ik merk dat veel organisaties moeite hebben om de juiste netwerkstrategie te ontwikkelen”, aldus Jean Paul. “Het is niet altijd duidelijk wie voor het relatiemanagement verantwoordelijk is, bovendien worden resultaten niet altijd gemeten”.
Volgens Jean Paul Wijers is ‘Strategic Relationship Management’ uniek. “Wij presenteren een vernieuwende visie op relationeel leiderschap en zijn de enige die in het relatiemanagement ook protocol management toepassen. Verder is de opleiding erg compleet, het bevat alle aspecten van het relatiemanagement; van visie en strategie tot en met het ontwikkelen van netwerkvaardigheden en het organiseren van effectieve relatiebijeenkomsten.”

Lees verder:
– De opleiding ‘Strategic Relationship Management’
– De speech van Paul Spies

– De lancering in De Telegraaf, Stan Huygens Journaal (klik om te vergroten): 

De Telegraaf 4 maart (1) 
De Telegraaf 4 maart (2) 
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

‘Strategic Relationship Management’ in practice: The Ambassadors lunch at the Hotelschool The Hague

Dit artikel in het Nederlands: klik hier.

The organisation of the Ambassadors lunch at the Hotelschool The Hague university today was based upon the vision of our new educational programme about relationship management: “Strategic Relationship Management” will start at 9 September. 

Hotelschool The Hague hosted an exclusive lunch for 25 Ambassadors. The main purpose of this event was to strengthen international relations. Besides the Ambassador of the United States of America, Hotelschool The Hague was delighted to welcome Ambassadors from: Bulgaria, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chile, Croatia, Cuba, Curaçao, Cyprus, Denmark, Estonia, Hungary, Kenya, Morocco, New Zealand, Nigeria, Panama, Philippines, Portugal, Slovenia, Slovakia, Sudan, Uruguay and South Africa. The special guests received an animated tour through Campus The Hague, followed by the first course with students from the same nationality. Finally, the main course was served in Le Début, where the Ambassadors were joined by Hotelschool The Hague’s Executive Board.

The lunch was supported by the Protocolbureau who coordinated the greeting procedures and seating of the Ambassadors. The goal was to increase the effect of the meeting by creating as many encounters as possible.

“Creating as many encounters as possible 


This approach is also the subject of the our postgraduate ‘Strategic Relationship Management‘ that will start at the Hotelschool The Hague​ at 9 September: How to increase the effect from networks and relations? How to professionalise the relationship management?

“Many organisations lack a networking strategy” explained Jean Paul Wyers to the Ambassadors. Jean Paul is the director of the Protocolbureau and founder of ‘Strategic Relationship Management’. “Also, it is often unclear who is responsible for the relationship management. The network meetings are not measured nor is there any follow-up.” 


Our new programme is unique. It is a very complete programme with a new vision on relational leadership and a modern application of protocol management. 
Upon successful completion of the ‘Strategic Relationship Management’ educational programme, participants will be able to:
– translate the organisation vision and strategy into a relationship management vision and strategy
– understand the need for leaders to have a meaningful network
build relationships and shape networks, both on a personal and an organisational level
– see the broader scope of the networking process and be able to manage and inspire those involved in the relationship management
– increase the effectiveness of network meetings.

“How to increase the effect from networks and relations?  


The programme consists of 11 learning days given over a period of 3 months, starting at 9 September. Subscribe now: more information can be found at our website (ipth.nl/srm).

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

25 ambassadeurs lunchen bij Hotelschool The Hague

This article in English: click here.

Vandaag bezochten 25 Ambassadeurs de Hotelschool The Hague voor een rondleiding en een lunch, eerst met de internationale studenten van de school en aansluitend met de board en medewerkers. De Ambassadeurs lunchten met de studenten in het studentenrestaurant en in restaurant Le Début met de board.

Het Protocolbureau ondersteunde de lunch door ontvangst en de seating te coördineren met als doel zoveel mogelijk ontmoetingen tot stand te brengen. Deze aanpak is bedoeld om het effect van netwerkbijeenkomsten te vergroten.

De expertise van het Protocolbureau is ook onderwerp van de postgraduate ‘Strategic Relationship Management’ die op 9 september op de hotelschool van start gaat. De opleiding beoogt professionalisering van het relatiemanagement: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties?

Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties?

‘Strategic Relationship Management’ bestaat uit 5 modules gegeven in 11 lesdagen over een periode van 3 maanden. Deelnemers leren:
– De organisatiestrategie en -visie naar een relatiemanagementstrategie en -visie te vertalen
– Waarom leiders niet zonder een netwerk kunnen
– De brede scope van het netwerkproces te overzien en diegene die intern hierbij betrokken zijn te motiveren
– Een netwerk op de bouwen, op persoonlijk en op organisatieniveau
– Effectieve netwerkbijeenkomsten te organiseren met meetbaar resultaat.

Schrijf je nu in voor ‘Strategic Relationship Management’. Meer informatie is te vinden op onze website: ipth.nl/srm

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

‘The cradle of protocol’ by historian Paul Spies

‘The cradle of protocol’ is a lecture by Paul Spies, director of the Amsterdam Museum. The lecture was given at the Hotelschool The Hague on Monday 9 September 2015 on the occasion of the official launch of the new postgraduate about modern protocol ‘Strategic Relationship Management‘: How to increase the long term effectiveness from networks and relations. Modern protocol management is the basis of all this. 


Let me first explain to you why a director of a museum on city history is giving an introductory lecture on strategic relationship management.
As a student in art history I studied the culture of the court of King-Stadholder Willem III and Queen Mary in the late 17th and early 18th century. Especially I tried to reconstruct the exact decorations of the royal palaces and aristocratic houses of the court circle in Holland and Great-Britain. For this I used the legal inventories that were kept in record offices, summing up the furnishings of the interiors of these grand houses. Together with the fixed paintings I could reconstruct many original situations and started to wonder why there were so many similarities in lay-out and decorations. Two publications gave me the right directions to start to give the explanation: Mark Girouard’s Life in the English Country House, especially chapter 5: The Formal House (published 1978) and philosopher Norbert Elias’ The Court Society (published in 1969). What I found out, was that nothing in these houses of pump and circumstance was there by coincidence, every piece of furniture and every decoration had a ceremonial function and/or meaning. 

Nothing was there by coincidence, every piece of furniture and decoration had a ceremonial function and/or meaning


By studying the interior designs very thoroughly you could even reconstruct complete scenario’s, storytelling in a concealed manner. Stories on lineage (aristocratic status), ambitions (power play), virtues (personal qualities of the owner-inhabitant), belief (to God) and loyalty (to the king). These houses were primarily for reception and most visitors in these times were knowledgeable and knew how to read and interpret these decorations. And they also knew how they had to act within this surrounding, because aristocratic life used to be one big protocol.

I was very lucky to encounter a hand-written document in the royal archives, written by the Master of Ceremonies of William and Mary, in which he gave precise instructions on how to prepare and accompany the official audience of the Prussian ambassador at the royal palace of Windsor Castle in 1695. This extensive briefing of the Master of Ceremonies to his son, who was second in command at the office, was needed because he himself was suffering from a serious attack of gout and his son had to take over the management of the audience. In this document he describes the precise activities of the ambassador and his train in each room that they would cross and the exact placing of furniture in these rooms. It appeared that literally every object had a specific function.
This conclusion matched fully with Norbert Elias’ description of the court culture of the French absolutistic Sun King, Louis XIV, which he described in the mentioned book. Apparently, the court circles of Great Britain and Holland had copied this entirely formalized way of life from the extremely centralized French court.

The Amsterdam merchant class in the houses along the Amsterdam canals also joined the game of protocol


Later on, as a graduated art historian and managing an agency in art history in Amsterdam, I studied the houses along the Amsterdam canals from the same period, the seventeenth century, that were inhabited by a merchant class, existing mostly of parvenus, first or second generation entrepreneurs that had come into big money. To my surprise, I found out that also these newcomers were copying the lifestyle of the aristocrats. How was it possible that the powerful oligarchy of extremely wealthy ‘democrats’, who were very much into collective organization, had also an urge to live like their feudal, unwelcoming  rivals? Apparently also for them this was the way to express power, influence and wealth. So they joined the game of protocol.

The change comes from the inside 


Since I understand the power of protocol, I’m fascinated by it, even though I, as an independent, modern Dutchman, don’t practice it very much myself. I am an observer, critical on the functionality of it. Therefore I’m very pleased by the initiative of the Institute of Protocol The Hague to organize this postgraduate on ‘Strategic Relationship Management‘. In the reader it says for instance that the modern world demands a new kind of protocol, one that is based on managing the personal attention. The organizers are very experienced, so they state, in the organization of many Royal events and official ceremonies. It seems to me a very good sign that the change comes from inside: the people that were trained in traditional protocol are opening up this very conservative world. Maybe this has also to do with our new king, who stated in an interview, years ago, that he is not (and here I cite King Willem-Alexander:) “a protocol-fetishist”. Apparently he also wants to question the functionality of ‘the way it has always been done’. So, if even the highest authority has a critical attitude by now, why shouldn’t you get rid of protocol completely?
From the reader I understand that this postgraduate is focusing on networking, so on mostly on personal relations with individuals and groups of individuals. Very modern indeed. I will leave you to that, but maybe I – as a critical observer of conservative traditions – could give you some reasons why protocol is not completely outdated, and never will. I’ill give you four reasons:
  • management of official moments;
  • ceremonies as meaningful symbols;
  • ceremonies for community and connection
  • ceremonial traditions as events. 
This lecture was given by Paul Spies, director of the Amsterdam Museum, on 9 September 2015 at the Hotelschool The Hague on the occasion of the launch of the new postgraduate ‘Strategic Relationship Management‘. Strategic Relationship Management will start as postgraduate on 9 September 2015 on the Hotelschool The Hague university. The programme consists of 11 days over a period of 3 months. 
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

‘Strategic Relationship Management’ officieel gelanceerd met een lezing van Paul Spies

v.l.n.r. Susanne Stolte, directeur Hotelschool The Hague, Paul Spies, directeur
Amsterdam Museum en Jean Paul Wijers, directeur Institute of Protocol The Hague

Klik hier voor de speech van Paul Spies.

Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties?

Scheveningen, 9 februari 2015 
Vandaag is de nieuwe opleiding ‘Strategic Relationship Management‘ officieel gelanceerd tijdens een kick-off bijeenkomst in het auditorium van de Hotelschool The Hague. Vanaf morgen volgen 24 derdejaars studenten van de hotelschool de opleiding, vanaf 9 september start ‘Strategic Relationship Management’ als postgraduate voor professionals.
De opleiding is een samenwerking van het Institute of Protocol The Hague met de Hotelschool The Hague en bestaat uit 11 lesdagen die over een periode van drie maanden op donderdagen en vrijdagen plaatsvinden. ‘Strategic Relationship Management’ beoogt het professionaliseren van het relatiemanagement.
Meer info hierover is te vinden op onze website: ipth.nl/srm.

Protocol is niet altijd en overal hetzelfde

Voor de kick-off was Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, gevraagd over het ontstaan van protocol te spreken. Hij legde uit hoe hij als historicus ontdekte dat de kunst en de inrichting van paleizen en kastelen was verbonden aan de ceremoniën die daar plaatsvonden. En hoe die ceremoniën in de loop der tijd steeds zijn aangepast nieuwe geldende normen en waarden. “Protocol is dus niet altijd en overal hetzelfde, protocol heeft zich steeds aan de tijd aangepast”, aldus Paul. “Zo ook nu met de lancering van de nieuwe postgraduate ‘Strategic Relationship Management’.”

Het ontbreekt veel organisaties aan een netwerkstrategie

Voorafgaand aan de speech van Paul Spies interviewde Susanne Stolte, directeur van de Hotelschool The Hague, Jean Paul Wijers. Zij vroeg hem ondermeer waarom hij deze opleiding is gestart. “Ik merk dat het bij veel organisaties aan een netwerkstrategie ontbreekt en dat het vaak niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het relatiemanagement”, aldus Jean Paul. “Ook worden de resultaten niet gemeten of het ontbreekt aan een gedegen follow-up”.
Volgens Jean Paul Wijers is ‘Strategic Relationship Management’ uniek. “Wij presenteren een unieke visie op relationeel leiderschap en zijn de enige die in het relatiemanagement ook protocol management toepassen. Verder is de opleiding erg compleet, het bevat alle aspecten van het relatiemanagement; van visie en strategie tot en met het ontwikkelen van netwerkvaardigheden en het organiseren van effectieve relatiebijeenkomsten.”

‘Strategic Relationship Management’ start op 9 september 2015 als postgraduate voor professionals. De opleiding beslaat 11 lesdagen die over een periode van drie maanden op donderdagen en vrijdagen plaatsvinden. Voor meer informatie ga naar onze website: ipth.nl/srm. Voor de speech van Paul Spies, klik hier

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Launch of the new postgraduate ‘Strategic Relationship Management’ on 9 February

On Monday 9 February historian Paul Spies, director of the Amsterdam Museum, will speak about the cradle of protocol at the launch of the new postgraduate about modern protocol and relational leadership ‘Strategic Relationship Management’. 
After a welcome by Susanne Stolte, president of the Hotelschool The Hague, Jean Paul Wijers, director of the Institute of Protocol The Hague, will introduce the new postgraduate about modern protocol and relational leadership.

Strategic Relationship Management’ teach participants to develop and implement a relationship management strategy to shape the network of an organisation in a more efficient and effective way. Meaningful and reciprocal relationships are the keys to success in the dynamic and sustainable network society in which we live. The objective of the Strategic Relationship Management programme is to deliver maximum added long term value and efficiency from networks and relationships.

A unique feature of ’Strategic Relationship Management’ is the vision on contemporary protocol management. In a world where personal attention has become scarce and technology a facilitator for rules and procedures, protocol management provides us with a unique vision in which personal time is the greatest good we can give to someone. It is the modern currency of relationships.

“Protocol translates organisational strategy into effective relationship management.” – Eric Niehe, former Ambassador of the Netherlands in India

’Strategic Relationship Management’ is a cooperation of the Institute of Protocol The Hague with the hospitality business school Hotelschool The Hague.
To attend the launch and lecture at 9 February, please send an e-mail to info@ipth.nl. More information about the postgraduate can be found here

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.