Margriet mag naast Piet

Dit is deel 2 van twee artikelen over relatie-management

op evenementen. Deel 1 gaat over uitnodigen

Klik op het artikel (in 4 delen) hieronder om het te vergroten. 

Dit artikel wordt u aangeboden door Office Rendement

Office Rendement is een nieuws- en adviesmagazine voor secretaresses en officemanagers. De insteek is: hoe kan een management assistent bijdragen aan een beter rendement van de organisatie. Office Rendement behandelt voornamelijk de ‘harde’ kant van de algemene zaken in een organisatie: vergelijkende onderzoeken onder aanbieders en dienstverleners, veel nieuws over veranderende regelgeving, postzaken maar ook algemene informatie over arbeidsomstandigheden, uitzendkrachten, arbeidsrechtelijke regelgeving, werktijden, kosten van opleidingen en werving & selectie.

Office Rendement onderscheidt zich door: beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; elke keer een gedegen vergelijkend warenonderzoek waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken; veel kort nieuws; interactieve, persoonlijke e-mailservice met nieuwe vacatures, sites, congressen en publicaties. Meer informatie op: www.rendement.nl/officebladVoordelig proefabonnement aanvragen? www.rendement.nl/officeblad
Klik op het artikel hieronder (in 4 delen) om het te vergroten.

 Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

No seating arrangement without sensitivities, ego and protocol

Dit artikel in het Nederlands: klik hier
Seating arrangements are common practices at official ceremonies but also at fashion shows or business dinners. There are always a lot of sensitivities, especially when a better seat was expected. That happens regularly for there is only one main table and only one first row. Every organizer wishes to avoid disappointing guests and therefore a lot of effort is put in the preparations. 
A seating arrangement determines who sits where at the table or who is seated on which row, but also who are the most important attendees and what is the best chair. The seating plan should be made objectively so it is clear why certain choices were made. In the public sector the dignitaries are seated on the front rows, companies give the best available seats to important clients. Those with equal functions are seated equally. Speakers, sponsors and family members often get a first row seat, which everyone will understand. 
Photo: an usher of the Protocolbureau is preparing the seating arrangement
However, seating guests is also about managing expectations. For that reason it is often difficult to please everyone. Each protocol officer has experience with complaining guests or guests who refuse to sit down. It also happens that people unsolicited, take a seat on the first row. Others swap their own place cards and exchange it for a better one.

Seating guests is also about managing expectations

Complaining guests are almost never to be found on the front row and rarely at the very rear, but mostly in the middle. The seating of this group of invitees, in protocol also called the second echelon, listens very closely. The second echelon often requires attention, but the host does not have the time to give this attention. For this reason, the Protocolbureau is often asked to assist.

Centuries ago, the European monarchies have developed a methodology, which allows for an objective seating arrangement. Each country has a so-called protocol list with a logical hierarchy of the most important officials. The more people a functionary represents, the more important he or she is considered and so the higher he or she is seated. A Head of State is seated better than a Minister and a Chairman of a Parliament higher than a Mayor. Protocol also provides guidelines about the ranking of the chairs. The main seat is usually in the middle and the second seat is on the right, the third seat is on the left, and so on. The first row is more important than the second row. 

European monarchies developed a methodology, which allows for an objective seating arrangement

Companies use the same methodology but for economic reasons. A fashion designer seats the customers or potential customers on the first row. Seating arrangements are also a means of bringing people together. For lunches or dinners people are placed next to each other on the basis of mutual interest. Companies seat account managers next to the customers.
The Protocolbureau is an expert in making seating arrangements. We even developed our own computer programme for this purpose. This programme was first used at the occasion of the Royal Wedding of (then) Prince Willem-Alexander with Princess Máxima. The programme makes it easier and faster to seat guests. However, a good seating arrangement will never be effortless. It always requires preparation and coordination.
By Jean Paul Wijers, founder and director of the Protocolbureau in The Hague 
Want to know more? Go to the website of the Protocolbureau for more information about seating arrangements: protocolbureau.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Gevoeligheden, ego en protocol: Bij een placering heb je er altijd mee te maken.

placeren: het indelen van de genodigden
This article in English: click here

Niet alleen op officiële gelegenheden maar ook op modeshows of zakelijke diners wordt er veel geplaceerd. De gevoeligheden zijn groot, vooral als iemand een minder goede plek toebedeeld krijgt dan verwacht. 

Dat komt regelmatig voor, er is tenslotte maar één hoofdtafel en maar één eerste rij. Een plaatsindeling luistert dus uiterst nauw, want iedere organisator wil gedoe zoveel mogelijk voorkomen. Placeren is het indelen van de genodigden: Wie zit waar aan tafel of wie zit op welke rij? Wie zijn de belangrijkste genodigden en wat is de beste stoel?

De plaatsindeling wordt zoveel mogelijk objectief gemaakt, het gaat in essentie om helderheid. Bij de overheid zitten de hoogwaardigheidsbekleders vooraan en bij het bedrijfsleven de belangrijkste klanten. Diegenen met gelijke functies worden gelijk geplaceerd. Sprekers, sponsors en familieleden krijgen vaak een plek vooraan, dat begrijpt iedereen.

Placeren gaat om het managen van verwachtingen 

Placeren gaat echter ook om het managen van verwachtingen en om die reden is het vaak lastig om iedereen tevreden te stellen. Iedere protocolmedewerker heeft ervaring met genodigden die klagen over de plek of die weigeren om te gaan zitten. Het komt ook voor dat mensen ongevraagd plaatsnemen op de eerste rij. Weer anderen wisselen de stoelenkaartjes en verruilen de eigen plek voor een betere.
voorbereiding van een placering in de Kurzaal
De problemen doen zich vrijwel nooit vooraan voor en zelden helemaal achteraan, maar meestal in het midden. De indeling van deze genodigden, in protocol ook wel het tweede echelon genoemd, luistert dus uiterst nauw. Het tweede echelon vraagt vaak om aandacht, maar de gastheer/-vrouw ontbreekt het aan tijd. Als Protocolbureau worden wij vaak ingezet om ons te ontfermen over deze groep.

De Europese Monarchieën hebben eeuwen geleden een methodiek ontwikkeld wat objectief placeren mogelijk maakt

De Europese Monarchieën hebben eeuwen geleden een methodiek ontwikkeld wat objectief placeren mogelijk maakt. Ieder land hanteert een zogeheten protocollijst met een logische rangorde van de belangrijkste functionarissen. Hoe meer mensen een functionaris vertegenwoordigt, hoe belangrijker deze wordt geacht en dus hoe hoger hij of zij wordt geplaceerd. Een staatshoofd gaat voor een minister en een parlementsvoorzitter voor een burgemeester. Ook over de rangorde van de stoelen geeft het protocol richtlijnen. De belangrijkste stoel staat meestal in het midden en de tweede stoel rechts daarvan, de derde stoel links en zo verder. Het rechtervak is belangrijker dan het linkervak. De eerste rij gaat voor de tweede rij. 
Voorbereiding van de placering:
het leggen van de stoelenkaartjes
Het bedrijfsleven gebruikt dezelfde methodiek maar dan om economische redenen. Zo zet een couturier de klanten of potentiële klanten op de eerste rij.
Placeren is ook een middel om mensen met elkaar in contact te brengen. Voor lunches of diners worden mensen dan op basis van wederzijdse interesse naast elkaar geplaatst. Bedrijven placeren accountmanagers naast de klanten.
Placeren kost altijd tijd en moeite, in de voorbereiding en tijdens de uitvoering. Bij het Protocolbureau is placeren een expertise, we hebben er zelfs een computerprogramma voor ontworpen. Dat programma is voor het eerst gebruikt ter gelegenheid van het Koninklijk Huwelijk van toen nog Prins Willem-Alexander met Prinses Máxima. Het programma maakt placeren makkelijker en sneller. Het voorkomt fouten en bespaart veel tijd, maar helemaal vanzelf gaat placeren echter nooit.
Door Jean Paul Wijers, oprichter en directeur van het Protocolbureau bv. Meer weten? Ga voor tips naar de website van het Protocolbureau: protocolbureau.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Drama. Ego. Protocol: Washington dinners have it all — and that’s just the seating chart


You walk into a fancy dinner and pick up the little envelope that reveals your fate: the seat assignment for the evening. Did you score a prized spot at the best table? Or are you in “Siberia,” consigned to a seat in the back of the room? In a city full of status symbols, nothing distills power more quickly than your literal place at the table.

Read further: washingtonpost.com/lifestyle

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Protocol popular in times of crisis

Written by Jean Paul Wyers, director and founder of the Protocolbureau and Institute of Protocol The Hague. Do you want to know more about protocol, click here.  


The Institute of Protocol The Hague experiences an increase in the demand for protocol since the start of the economic crisis. The university minor of the Institute at The Hague University became one of the largest minors with over 40 students participating. Also the number of subscriptions for the two day protocol training has doubled in the last two to three years. The Protocolbureau has seen a decline in luxurious events, but the demand for protocol support has increased over the last years.

How is this possible? 
Organisations understand more than ever that they have to make the most of their network. A good relationship with stakeholders remains important, but costly meetings are no longer being held. Modern protocol responds to this need, which explains the popularity. 

Most people associate protocol with strict rules of behaviour, but modern protocol is actually relationship management. Modern protocol is a tool to efficiently organise meetings and realise meaningful encounters.
Good examples are State Visits. A State Visit is not only a meeting between two Heads of State, at all levels meetings are being organised. 

The art of our profession is to avoid formality, things should feel natural. 
This is especially important outside the public sector. The Protocolbureau is also very active in the fashion industry, the financial sector and the cultural sector. The protocol then focusses not so much on dignitaries but on important clients, new clients or sponsors. For the rest, the use of protocol in these industries is exactly the same. 

Good eduction in protocol starts with the basics. The Institute of Protocol The Hague developed a two day protocol training in English about the complexities of protocol management. To what type of meeting is protocol applicable and how are these meetings organised? How should you deal with international guests and international protocol? 
The training is given by the most renowned Portuguese expert on corporate image and protocol Isabel Amaral, UK’s leading etiquette expert William Hanson, stagemanager and speech coach Marike Mingelen and the former Master of Ceremonies of H.M. the Queen, Gilbert Monod de Froideville

With The Hague University the Institute of Protocol The Hague developed a minor about modern protocol and relationship management. During ten weeks students learn how to develop a relationship management strategy and how to translate this strategy into effective meetings. The students are trained by international protocol and etiquette experts as well as by behavioural scientists, compliance and ethics officers, cross cultural managers, strategists and event marketing managers. Furthermore the minor includes a practical training at a fashion show, a visit to Europe’s capital Brussels, an etiquette dinner and several trainings in non-verbal communications.
The minor is for university students only. In 2014 the minor will be given as post-graduate to professionals. 


Want to know more? 
Ask us for dates and a quotation: 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Thelocal.se: Nobel etiquette breached for monolingual Mo Yan

Seating at the top table strictly follows what is commonly known as the ‘Nobel Order’, which takes into consideration the rank of the members of the royal court and then matches them with the laureates in the order set out in Alfred Nobel’s last will and testament. 
Read this article about préséance and protocol at thelocal.se

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Overview of G20 Seoul Summit Schedule


The two-day G20 Seoul Summit had approximately a 24-hour schedule packed with a series of discussions from Thursday evening’s welcome reception to Friday’s closing dinner.
Source: arirang.co.kr
Reporter: hyosun2@arirangtv.com

The seating arrangement for the summit is based on the international order of protocol placing the chair country’s president, Lee Myung-bak, at the center of the roundtable.
The two seats next to President Lee were given to France the next chair of the summit and the United Kingdom the previous chair nation.
The United States the chair of the first and third G20 Summits will sit to the right of France while Canada the fourth chair will be sitting next to the UK.
The protocol of the seating follows the order of heads of state, heads of government and representatives of international organizations.
And within each group the order of inauguration and the year of the organizations’ foundation will be taken into account.
Kim Hyo-sun, Arirang News.
Read the whole article @ arirang.co.kr

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Top Tips for Successful Seating Arrangements


November 8, 2010
By Mrs. Bliss
Source: housewifebliss.com

Large family gatherings always create a buzz of excitement from the volume of conversation that floats around the table and carries around the house. However, for a great many of us, this comes from clever positioning of both your guests and the table topics. As a hostess, the stress of managing the seating arrangements, coupled with keeping the mood jovial and festive, is enough to swear off ever hosting Thanksgiving again.
The first step towards a festive and stress-free family gathering is mastering the seating arrangement. Families by nature are complex: your aunt who suffers from hearing loss; your brother who is bringing his new girlfriend; your mother-in-law who would have liked to host the meal herself… everyone brings something to the table that can make or break your event. The key is to ensure that no guest is left out. If your guests are at ease with one another, you will find yourself relaxed and enjoying the festivities right alongside them.
Consider the following when planning your seating arrangements:
– Avoid cliques: Separate relatives that speak frequently and mix them amongst those that are more inclined to feel like distant relatives to ensure that everyone feels included.
– Separate couples: Not only does this give the couple something to discuss on the way home, it gives the table a community feel, and keeps your single guest from feeling isolated.
– Southpaws in the corner: When possible, seat your left-handed guests at the corner of the table; this gives everyone more elbowroom.
– Host/Hostess closest to the kitchen: Unless you are trying to show off your new Thanksgiving wardrobe, seat yourself closest to the kitchen so you can discreetly nip to the kitchen without disrupting the meal.
– Remember the hearing impaired: Always seat those with hearing difficulties next to someone they can engage with.
– Install a peacemaker: Put your peacemakers in the middle, with opposing viewpoints on opposite ends of the table. Even the most passionate of speakers will shy away from shouting across the table, but a clever seating arrangement puts the likely peacemaker in the middle as a backup.

Read the rest @ housewifebliss.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.