One kiss only

In an interview with the local Dutch newspaper ‘De Wassenaarse Krant’, the Chairman of the Supervisory Board of the ‘Queens Gala Dinner’ Maarten Auckerman discusses the habit of the Dutch of kissing three times in stead of two or one. Click on the article to enlarge.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland

A President’s Credibility: moreel en functioneel vertrouwen

Deze foto is genomen tijdens de
diploma-uitreiking op 24 juni jongstleden.
De opleiding werd in 2016 gevolgd door
14 deelnemers die de opleiding beoordeelden
met een 4,2 (van maximaal 5) punten.

“Two months into his Presidency, Mr. Trump’s approval rating are at 39%. No doubt Mr. Trump considers that fake news, but if he doesn’t show more respect for the truth most Americans may conclude he’s a fake President.”
Dit is de laatste zin uit een artikel in The Wall Street Journal van 21 maart 2017 over het vertrouwen in de Amerikaanse president. 
Ook tijdens onze opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ die nu op de hotelschool wordt gegeven, sprak Monica Bakker van Comenius Leergangen over vertrouwen en met name het verschil tussen functioneel en moreel vertrouwen.
Functioneel vertrouwen gaat over de zekerheid van vaste procedures; moreel vertrouwen heeft te maken met integriteit. Het verschil daartussen is goed zichtbaar bij het vertrouwen in banken. De meeste mensen hebben functioneel vertrouwen in banken: ze vertrouwen ze hun geld toe omdat ze ervan uitgaan dat de bank dat geld niet kwijt raakt. Maar veel mensen hebben tegenwoordig geen moreel vertrouwen meer in de banken, omdat ze tijdens de recente crisis hebben ervaren dat banken voornamelijk geïnteresseerd zijn in hun eigen gewin.
Ook bij relatiemanagement gaat het om vertrouwen, echter voor organisaties voor wie relaties alleen functioneel of instrumenteel zijn, is het lastig een netwerk op te bouwen. Dat je dat vertrouwen winnen ook nog eens oprecht en echt moet menen, maakt relatiemanagement nóg complexer.
Het is aan de mensen binnen een organisatie om relaties aan te gaan die nét iets persoonlijker zijn dan de functie vereist. Om niet alleen effectieve tijd te besteden aan zakelijke onderwerpen, maar ook eens te vragen naar iemands welbevinden, een keer koffie te gaan drinken zonder agenda. Als je de relatie bouwt op een moment dat er even geen materiële winst te behalen is – en dat oprecht en welgemeend doet – kun je later gemakkelijker een beroep doen op die persoon. Maar het schuren tussen enerzijds het instrumentele van het relatiemanagement en anderzijds de persoonlijke kant van relaties die vertrouwen en integriteit vraagt, blijft een constant dilemma voor mensen in organisaties.


Meer informatie over de opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’: relationshipmanagement.eu/postgraduate. Het artikel in The Wall Street Journal: wsj.com.


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.
Europe’s leading protocol expert | dé protocolexpert van Nederland
Photo: the graduation ceremony of the professionals
who followed the programme in 2016

Last week 13 professionals started following the postgraduate ‘Strategic Relationship Management’ at the Hotelschool The Hague university in Amsterdam. In 6 days given over 3 months the participants learn everything about relationship management on a strategic, tactical and operational level given by 5 faculty members and 5 guest lectures. 

The programme is also followed by 28 hotelschool-bachelor-students and last Thursday a joint-session took place (see photo’s). The students were introduced to the professionals, and vice-versa; Where are the professionals working? For what reason did they decided to follow the programme? What are the challenges they face in their work? 

Photo: the joint-session with the students last week

The programme for the professionals is in Dutch, the students follow this programme in English. For the students ‘Strategic Relationship Management’ is a so-called 6EC elective. More information: https://lnkd.in/d5hx_3g

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Ook overheid omarmt effectiever netwerken

Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement

De opleiding Strategisch Relatiemanagement – begin 2016 al gecertificeerd door het Genootschap voor Eventmanagers – ontving vorige maand haar tweede certificering, ditmaal vanuit overheidskringen. De Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert deze postgraduate opleiding met name omdat zij goed aansluit bij de doelstelling van de Kring en bijdraagt aan verdere professionalisering van kabinetsmedewerkers. Tijdens het halfjaarlijkse congres in het Nationaal Militair Museum overhandigde Kring-voorzitter Jacqueline Carpentier de certificerings-cheque aan Jean Paul Wijers, directeur Institute of Strategic Relationship Management.
De opleiding Strategisch Relatiemanagement werd in 2015 opgezet door Hotelschool The Hague, Protocolbureau en het Institute of Strategic Relationship Management. Doel van de opleiding is om eventprofessionals te leren hoe zij een overall organisatiestrategie in verschillende stappen kunnen vertalen naar een netwerkstrategie en hoe ze daarmee effectievere netwerkbijeenkomsten kunnen organiseren. De opleiding maakt als minor deel uit van het curriculum van Hotelschool The Hague en wordt tevens postgraduate aangeboden aan eventprofessionals uit bedrijfsleven, overheid en de culturele sector.
Dichter bij de burger met netwerkstrategie
Aan de eerste postgraduate editie van de opleiding Strategisch Relatiemanagement werd deelgenomen door veertien professionals, waaronder twee vertegenwoordigers van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Hun overall beoordeling van de opleiding viel zeer positief uit, met 4.2 punten op een maximum van 5.
Jean Paul Wijers: “Deze opleiding is belangrijk voor alle eventprofessionals, maar ook voor kabinetsmedewerkers en protocol officers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies. Die overheidsorganisaties zijn steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk een goed netwerk is. In de afgelopen jaren is alles wat protocol heette nogal eens rücksichtslos wegbezuinigd, als zijnde ‘franje’. Maar zonder protocol kun je geen effectieve netwerkbijeenkomsten organiseren, zo simpel is dat. Om dichter bij de burgers te staan, de juiste mensen te kennen en de nodige aandacht te kunnen geven, heb je een netwerkstrategie nodig. Die kunnen eventmanagers en kabinetsmedewerkers bieden en helemaal als ze deze opleiding hebben gevolgd.”
Relaties managen
De Kring van Kabinetsmedewerkers werd in 2009 opgericht door een aantal professionals uit het vak, met het doel onderlinge contacten, kennisdeling en professionaliteit te bevorderen. Inmiddels heeft de Kring ruim 200 leden, waarvoor minimaal twee maal per jaar een inhoudelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Die ontmoetingen zijn belangrijk en inspirerend voor de kabinetsmedewerkers en protocol officers die over het algemeen eenling zijn binnen hun organisatie, vergelijkbaar met de positie van eventmanagers bij bedrijven of musea. Al te vaak worden zij uitsluitend ingezet voor de operationele kant van netwerkbijeenkomsten, terwijl zij een veel beter evenement zouden kunnen neerzetten als ze op een meer strategisch niveau daarbij betrokken zouden zijn.
Overheidsorganisaties hebben veelal een groot netwerk, dat onderhouden moet worden door verschillende ambtenaren. Dan rijst vanzelf de vraag: hoe kunnen we al die relaties managen en hoe bepaal je welke relatie het meest belangrijk is? Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat tijdens onze bijeenkomsten de juiste mensen persoonlijke aandacht krijgen? Voor dat soort vraagstukken biedt een goed opgeleide kabinetsmedewerker of protocol officer de enig mogelijk oplossing: een netwerkstrategie die gebaseerd is op de strategische doelstellingen van de organisatie en waar 21e-eeuws, modern protocol een onlosmakelijk onderdeel van is.
Meer informatie over de opleiding Strategisch Relatiemanagement is te vinden op de website: http://relationshipmanagement.eu
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Grootste Nederlandse vereniging van protocolexperts certificeert de postgraduate-opleiding Strategisch Relatiemanagement

Onze postgraduate-opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ is vanaf vandaag officieel gecertificeerd door de Kring van Kabinetsmedewerkers, de grootste vereniging van protocolexperts in Nederland. Tijdens het jaarcongres van de vereniging in het Nationaal Militair Museum werd dit vandaag door voorzitter Jacqueline Carpentier bekend gemaakt.
In de opleiding wordt protocol toegepast om effectieve netwerkbijeenkomsten te organiseren. De opleiding gaat verder over het ontwikkelen van een visie op relatiemanagement, het vertalen van beleid naar een netwerkstrategie, het management van relaties, het motiveren en beïnvloeden van collegae, het ondersteunen van de netwerkers en dus het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 
Het bedrijfsleven heeft de opleiding ook gecertificeerd; dit is gedaan door het Genootschap voor Eventmanagers
Voorzitter Jacqueline Carpentier (rechts) en
Jean Paul Wijers, initiator van de opleiding 
De opleiding wordt op de Hotelschool The Hague gegeven en wordt gevolgd door professionals uit de overheid, het bedrijfsleven en de culturele sector.
Meer informatie:

Relationshipmanagement.eu 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Strategisch Relatiemanagement tijdens Dutch Design Week

Afgelopen donderdag waren de alumni van de postgraduate-opleiding Strategisch Relatiemanagement bijeen in Eindhoven ter gelegenheid van de Dutch Design Week
14 deelnemers volgden begin dit jaar een zesdaagse opleiding van het Institute of Strategic Relationship Management op de Hotelschool The Hague. Deze nieuwe opleiding presenteert een unieke visie op relatiemanagement en is bedoeld om het netwerk van een organisatie te professionaliseren. De deelnemers ontwikkelen tijdens de opleiding een visie op relatiemanagement en een netwerkstrategie. Het management van relaties, het ondersteunen van de netwerkers en het organiseren van effectieve en meetbare netwerkbijeenkomsten is ook onderdeel van de opleiding. 
Het bezoek aan de design week was de eerste reünie en begon met een terugblik op de opleiding en een gastles van Aart Leenaars over de toepassing van CRM-systemen. Daarna verzorgde Marielle Konings, hoofd Strategisch Relatiemanagement van de gemeente een rondleiding over de spectaculaire exposities en tentoonstellingen.
Ook interesse in deze opleiding die op 2 maart weer van start gaat?
Lees meer op onze website: relationshipmanagement.eu/postgraduate

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Diploma-uitreiking voor 12 deelnemers aan Strategisch Relatiemanagement

Vandaag werden de diploma’s uitgereikt aan de 12 deelnemers aan de opleiding Strategisch Relatiemanagement, een opleiding van het Institute of Strategic Relationship Management in samenwerking met de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau uit Den Haag. 

De diploma-uitreiking vond plaats na afloop van de verdediging van de zogeten ‘integrated assignments’, een onderzoek waarin de deelnemers de theorie van de opleiding toepassen. De opleiding Strategisch Relatiemanagement bestaat uit 5 modules gegeven in 6 lesdagen verspreid over 2-3 maanden. De opleiding wordt gegeven door 5 hoofddocenten en 5 gastdocenten.

De deelnemers leren het relatiemanagement van een organisatie te professionaliseren met als doel het effect van de netwerkbijeenkomsten te vergroten. Dit wordt bereikt door een visie op relatiemanagement en een netwerkstrategie te ontwikkelen, de interne verantwoordelijkheid vorm te geven, een toolkit te ontwikkelen voor de gastheren/vrouwen en door het organiseren van effectieve netwerkbijeenkomsten.

De volgende opleiding start op 2 maart 2017. Meer informatie:
relationshipmanagement.eu/postgraduate

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Ingeleverd: de assignment voor de opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’

Gisteren verstreek de deadline voor het inleveren van het onderzoek dat de deelnemers aan de nieuwe opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ schreven. In het onderzoek voor de eigen organisatie passen zij de theorie van de opleiding toe. 

NETWERKEN IS RELEVANTER DAN OOIT
Deelnemers aan de opleiding leren het gehele netwerkproces te overzien en het relatiemanagement te professionaliseren. In onzehuidige hectische maatschappij is dat meer relevant dan ooit, want persoonlijke aandacht is tegenwoordig schaars. De meeste organisaties zijn zich bewust van het nut van het hebben van een goed netwerk, maar ze weten niet hoe ze de schaarse persoonlijke aandacht moeten managen.

OPLEIDING IN 5 MODULES
De opleiding leert de deelnemers voor de eigen organisatie een visie op relatiemanagement en een netwerkstrategie te ontwikkelen. Aansluitend gaat de opleiding verder met stakeholder management, de interne verantwoordelijkheid voor het relatiemanagement, de toolkit om de gastheren/vrouwen te ondersteunen en de organisatie van effectieve en
meetbare netwerkbijeenkomsten.

‘Strategisch Relatiemanagement’ is een initiatief van het Institute of Strategic Relationship Management, de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau en bestaat uit zes lesdagen verspreid over drie maanden gegeven door Monica Bakker, Robert Collignon, Gerty SmitMark VerheulJP WrsPaul Mosterd, Hans van Reenen, Marike Dragt, Roel Wolbrink en Jan Jaap van Weering.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking op 24 juni verdedigen de deelnemers het onderzoek wat zij parallel aan de opleiding en ten behoeve van de eigen werksituatie hebben geschreven. Het met succes afleggen van het onderzoek is voorwaarde voor het behalen van het diploma.

Meer weten?
relationshipmanagement.eu

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Genootschap voor Eventmanagers accrediteert opleiding Strategisch Relatiemanagement

 Het genootschap is de branchevereniging van eventmanagers in Nederland

De 6daagse postgraduate opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ is door het ‘Genootschap voor Eventmanagers’ officieel geaccrediteerd. Het genootschap is de branchevereniging van eventmanagers in Nederland en zij hebben de opleiding beoordeeld op inhoud, niveau en relevantie voor de branche.

De initiatiefnemers van de opleiding, het Institute of Strategic Relationship Management, de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau, zijn trots op de accreditering. De opleiding beoogt professionalisering van het vak. Deelnemers leren het gehele relatiemanagementproces te overzien en de effectiviteit van de ontmoetingen met de relaties te verhogen.

In onze huidige hectische maatschappij is dat relevanter dan ooit, want persoonlijke aandacht is tegenwoordig schaars. Organisaties zijn zich bewust van het nut van het hebben van een goed netwerk, maar hebben moeite om de schaarse persoonlijke aandacht te managen.

Lees hier het artikel wat over de accreditering verscheen in het magazine van de vereniging:
relationshipmanagement.eu.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Five rules for good networking etiquette

If there’s one thing that’s sure to improve your business, it’s networking. Connecting with like-minded professionals in your industry is a fantastic way to learn, grow your business and be inspired. However, it’s not as easy as calling someone up to ask for a few favours or pieces of advice.
Read this article at careerfaqs.com.au

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.