Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest in de kunsteducatie en -publiciteit werd Henrik de Groot (1947) in 1980 adjunct-directeur van de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Daar werd hij betrokken bij de realisatie van officiële evenementen. Zijn benoeming in 1987 tot chef Kabinet van de Burgemeester van Den Haag bracht hem nog meer in aanraking met protocollaire zaken, waarvoor hij de organisatorische verantwoordelijkheid droeg. Begin 1996 stapte hij over naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de functie van hoofd Protocol en Externe Betrekkingen.

Zijn inzichten en ervaringen op het terrein van de organisatie en realisatie van officiële evenementen bracht hij tesamen in het boek “Protocol”, dat in 2001 verscheen en als ondertitel “Vormgeven van bijeenkomsten” meekreeg. Dit handboek wordt inmiddels als het standaardwerk op het terrein van de organisatie van officiële evenementen beschouwd. Begin 2008 verscheen hiervan de derde druk bij de Sdu.

In 2005 legde Henrik de Groot zijn functie op het ministerie neer en is sindsdien werkzaam als adviseur en gastdocent in Protocol en Presentatie aan het Instituut Clingendael, de Bestuursacademie Nederland, Defensie en Politie-organisaties en het bedrijfsleven. Het International Criminal Court adviseerde hij bij de opzet van een afdeling Protocol en daarvoor schreef hij een Protocol Manual. Ook in het buitenland geeft hij regelmatig gastcolleges en trianingen o.m. aan de Estonian School of Diplomacy, het EU-Institute for Disastermanagement en bestuursambtenaren op de Nederlandse Antillen. Daarnaast treedt hij regelmatig op als dagvoorzitter/moderator van seminars en congressen en is hij een graag geziene gast in actualiteitenprogramma’s op radio en TV, zoals “Blauw Bloed”.

Bij de Algemene Gelegenheid (Koninginnedag) in 2007 werd Henrik de Groot benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn gevarieerde loopbaan, die een rijke bron vormt van leerzame en humoristische voorvallen en zijn goede kennis van de Engelse-, Franse-, Duitse en Deense taal, maken Henrik de Groot tot een gevraagd spreker en gastdocent op het terrein van het (diplomatieke) protocol en de (internationale) étiquette in binnen- en buitenland.

Hendrik de Groot