De hosts en ushers van het Protocolbureau in actie: Dit zijn foto’s van de bijeenkomsten waar zij werkzaam waren.

16 december: De uitreiking van de Prins Claus Prijs
De Colombiaanse architect Simón Vélez is de winnaar van de Grote Prins Claus Prijs 2009. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in Afrika, Azië, Latijns Amerika en het Caraïbisch Gebied. De architect ontvangt een geldbedrag van 100.000 euro.

,,Door zijn esthetische en technische vernieuwingen heeft Simón Vélez de mogelijkheden van bamboe als bouwmateriaal aanzienlijk vergroot en daarmee de bestaande architecturale stromingen uitgedaagd”, zegt de jury. Voor zijn waardevolle bijdrage op het gebied van bouwtechnieken en zijn duurzame ontwerpen ontvangt Vélez op 16 december de Grote Prins Claus Prijs. De prijs is tevens een erkenning voor zijn focus op de relatie tussen cultuur en natuur. Dit was namelijk het thema van dit jaar. Er zijn nog tien kunstenaars onderscheiden met de Prins Claus Prijs. Zij ontvangen een bedrag van 25.000 euro. De prijsuitreiking vindt plaats in het Muziekgebouw aan ‘t IJ.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.