Maandag 14 december vormde Paleis het Loo het entourage voor het jaarlijks terugkerende Gala van Fonds Slachtofferhulp. Trouwe en nieuwe sponsoren van het Fonds ontmoetten elkaar in het in wintersferen gebrachte Apeldoornse paleis. De tafelgasten brachten gezamenlijk € 158.375,- bijeen. Een prachtig bedrag, waarmee veel slachtoffers in 2010 een steuntje in de rug zullen krijgen.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven vertelde de aanwezigen bevlogen over de beginjaren van het Fonds en waarom hij zich nog vele jaren sterk zal maken voor slachtoffers: “Als iemand iets overkomt, dan kan de juiste zorg en opvang ervoor zorgen dat hij of zij zijn gewone leven weer op kan pakken. Twintig jaar geleden was er niets, tegenwoordig maken velen een vuist voor slachtoffers. Een deel van hen zit hier aan tafel.”

Speciale woorden van dank richten wij tot prof. Jan van Dijk (houder van de Pieter van Vollenhovenleerstoel), Simone Kleinsma en de dansgroep van Lucia Marthas. Zij gaven de avond extra cachet met hun optredens. Daarnaast bedanken wij Bilderberg Hotel de Keizerskroon, het Protocolbureau en ETM. Deze bedrijven zorgden voor een gastvrij en professioneel onthaal.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.