PROTOCOL IS GEREGISSERDE AANDACHT

J P B U L L E T I N 1 7 7
19 januari 2010

GILBERT MONOD DE FROIDEVILLE PRIJS 2010
Het Protocolbureau zal dit jaar wederom de GMdeF-prijs gaan uitreiken aan de beste medewerker van het Protocolbureau. Deze prijs is in het leven geroepen ter gelegenheid van het afscheid van Gilbert Monod als Ceremoniemeester van H.M. de Koningin. Monod schakelde de ushers van het Protocolbureau in tijdens de Koninklijke Huwelijken en Staatsbegrafenissen, bovendien heeft hij in 1996 met zijn lezing over protocol een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van het Protocolbureau.
Het Protocolbureau beraadt zich op dit moment over de nominaties: wie komen voor de GMdeF-prijs in aanmerking?

DEN HAAG SCHAKELT BENGT-ARNE EN MARK IN ALS PROTOCOLCHEF
Bengt-Arne Hulleman is onlangs begonnen als protocolchef bij het Internationale Strafhof in Den Haag, waar hij verantwoordelijk zal zijn voor alle ontvangsten van het Hof. Mark is ook onlangs begonnen als protocolchef, maar dan bij de Gemeente Den Haag. Beide geven leiding over een afdeling van medewerkers die worden ingezet voor de organisatie van bijeenkomsten en de begeleiding van hoogwaardigheidsbekleders.

NOG EEN PAAR OPEN PLEKKEN VOOR DE SELECTIES IN FEBRUARI
Hartelijk dank aan iedereen voor de vele aanmeldingen van kandidaten voor de selecties in februari. Mocht je nog iemand weten, dan is er nog plek… Wij zoeken (eerstejaars) studenten die enthousiast zijn over het werk bij PB en die beschikken over de flair en de charme om de werkzaamheden goed te kunnen doen.
Mail (naam + emailadres van potentiële kandidaten naar) Sanne: svk@protocolbureau.com.

PROTOCOLBUREAU ZOEKT NIEUWE KANTOORMEDEWERKERS
Naast studenten zoekt het Protocolbureau voor 1 of 2 dagen in de week een administratiemedewerker en voor 4 of 5 dagen in de week een event/protocol-manager.
Mail (naam + emailadres van potentiële kandidaten naar) Sanne: svk@protocolbureau.com.

WINTERGALA FONDS SLACHTOFFERHULP EEN SUCCES
Maandag 14 december vormde Paleis het Loo het entourage voor het jaarlijks terugkerende Gala van Fonds Slachtofferhulp. Trouwe en nieuwe sponsoren van het Fonds ontmoetten elkaar in het in wintersferen gebrachte Apeldoornse paleis. De tafelgasten brachten gezamenlijk € 158.375,- bijeen. Een prachtig bedrag, waarmee veel slachtoffers in 2010 een steuntje in de rug zullen krijgen.
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven vertelde de aanwezigen bevlogen over de beginjaren van het Fonds en waarom hij zich nog vele jaren sterk zal maken voor slachtoffers: “Als iemand iets overkomt, dan kan de juiste zorg en opvang ervoor zorgen dat hij of zij zijn gewone leven weer op kan pakken. Twintig jaar geleden was er niets, tegenwoordig maken velen een vuist voor slachtoffers. Een deel van hen zit hier aan tafel.”
Speciale woorden van dank richt het Fonds tot Bilderberg Hotel de Keizerskroon, het Protocolbureau en ETM. Deze bedrijven zorgden voor een gastvrij en professioneel onthaal.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.