Voor de placering van de hoogwaardigheidsbekleders werd door ABN AMRO de assistentie van de ushers van het Protocolbureau ingeroepen tijdens de finaledag van het ABN AMRO World Tennis Tournament op zondag 14 februari jongstleden.
Meer informatie: http://www.abnamrowtt.nl/

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.