Senior Partner Rik en Junior Partner Thomas hebben samen met studenten Maria en Simon onderzoek gedaan naar het HR-beleid van het Protocolbureau. Zij onderzochten de wensen van de opdrachtgevers, het selectieproces en de beoordelingstructuur. Op 29 april jongstleden verdedigden zij het rapport, wat met een 9 werd beoordeeld.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.