PERSBERICHT

Protocol krijgt plek in opleidingsaanbod

Dinsdagavond 15 juni 2010 wordt de oprichting van de “International School of Protocol and Diplomacy The Hague” aangekondigd tijdens “De Avond van het Protocol” in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het nieuwe opleidingsinstituut gaat voorzien in de behoefte van overheden én het bedrijfsleven om kennis en kunde over protocol een plek te geven in het opleidingsaanbod in Nederland.

De protocolschool is opgericht door het Protocolbureau uit Den Haag in een samenwerking met Gilbert Monod de Froideville, oud-ceremoniemeester van H.M. de Koningin. De school laat zich adviseren door een Advisory Board met daarin onder andere generaal b.d. Dick Berlijn, oud-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Leiden Douwe Breimer en de voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Siemens Nederland, Martin van Pernis. In het nieuwe seizoen gaat de school van start met een post-graduate opleiding en cursussen op maat. Het voornemen is om vanaf het najaar van 2011 een eenjarige master-opleiding in protocol en diplomatie aan te bieden.

Protocol in de 21ste eeuw
Een geslaagde ontmoeting is het gevolg van professionaliteit in het gastheerschap. Niet alleen een gedegen evenementenorganisatie is belangrijk op een bijeenkomst, maar ook de wijze waarop aandacht wordt geschonken aan de gasten én de gelegenheid die hen wordt geboden andere gasten te ontmoeten.
De juiste toepassing van het protocol is daarbij essentieel.

In Nederland wordt het vaak geassocieerd met deftigheid, maar het moderne protocol is een internationaal aanvaarde methodiek. Het is de basis van de organisatie van plechtigheden, relatiebijeenkomsten, congressen, modeshows of dance-events: Hoe geef ik mijn relatiebeleid vorm? Hoe ziet onze gastvrijheid eruit?

Avond van het Protocol
De Avond van het Protocol wordt georganiseerd door het Protocolbureau uit Den Haag. Naast de aankondiging van de oprichting van de school zal een paneldiscussie worden gehouden over het nut van protocol en wordt de tweejaarlijkse Gilbert Monod de Froideville prijs uitgereikt.

De “Gilbert Monod de Froideville Prijs” is bedoeld om jonge protocolmedewerkers, die zich op meer dan bijzondere wijze profileren in de organisatie of ondersteuning van een evenement, enthousiast te maken voor het vak. De prijs is vernoemd naar de voormalig Ceremoniemeester van H.M. de Koningin en werd in 2007 aangeboden door het Protocolbureau bij diens afscheid als Ceremoniemeester per 1 juni van dat jaar.

Advisory Board International School of Protocol & Diplomacy The Hague:
Generaal b.d. D.L. Berlijn
Prof. dr. D.D. Breimer
Mevrouw drs. T. Dik
Mr. E. Niehe
Ing. M.C.J. van Pernis
De heer J. Keijzer

Jury Gilbert Monod de Froideville Prijs:
Jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman, voorzitter
Drs. B.A.B.F. Hulleman
Drs. E. Krijger
De heer B.L.J.M. Lammers
Mevrouw M.J. Verwer – Resink
Mevrouw M. Zuijderhoudt

Winnaars Gilbert Monod de Froideville Prijs:
De heer S. van Boxtel (2008)
De heer T.J.H. Struijk (aanmoedigingsprijs 2008)

Genomineerden Gilbert Monod de Froideville Prijs 2010:
De heer G.D. Diamandas
De heer W.H. Heijmerink
Mevrouw H. Helal
De heer G.B. Hoogeveen
De heer S. Pronk
De heer R.J. van der Woerdt

Meer informatie: https://www.protocolbureau.com/gmdef.html

Contact:
Protocolbureau bv
Dorianne van Heeswijk, Chef de Bureau
Telefoon: 070-384 11 99
Email: dvh@protocolbureau.com
Fax: 070-380 08 04

Bezoekadres: Anna Paulownastraat 12-14, 2518 BE Den Haag
Postadres: Postbus 10274, 2501 HG Den Haag

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.