Online etiquette is net even belangrijk als het gedrag op de werkvloer. Dat geldt zowel voor werkzoekenden als werknemers. Dat zegt Pamela Eyring, president van het Amerikaanse etiquette-instituut Protocol School of Washington. Online fouten dreigen volgens haar dan ook een toekomst binnen een bedrijf te hypothekeren, zij het voor een sollicitant om aangenomen te worden, zij het voor de werknemer om zijn baan te kunnen behouden of promotie te maken. Eyring merkt daarbij op dat uit onderzoek is gebleken dat 86 procent van de rekruteerders inmiddels op sociale netwerken informatie opzoekt over een kandidaat-werknemer en 44 procent geeft aan op basis van die online informatie te beslissen om een sollicitant niet te weerhouden. Eyring voegt er aan toe dat 85 procent van een succesvolle carrière afhankelijk is van een gepaste interactie met anderen.

Lees de rest van het artikel op http://www.express.be/business/nl/hr/online-etiquette-even-belangrijk-als-gedrag-op-werkvloer/127446.htm

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.