HET NIEUWE PROTOCOL: het Institute of Protocol The Hague
Het nieuwe protocol beantwoordt aan de behoeften van de 21e eeuw. Het gebruik van modern protocol neemt een prominente plaats in vele sectoren in. En dan denken we niet alleen aan zaken rond diplomatie, maar ook aan het bedrijfsleven, de politiek, de congres- en eventbranche, de media, de culturele wereld en de topsport.
Overheden, bedrijven, organisaties en instellingen vragen zich regelmatig af hoe ze optimaal rendement kunnen halen uit gastenontvangst, relatiebeheer en eventorganisatie. Het nieuwe protocol geeft u daar een antwoord op.
In de 21e eeuw heeft protocol alles te maken met communicatie, marketing, relatiebeheer en strategie. Het protocol, zoals dat door de tijd heen is ontwikkeld door de Europese monarchieën, is gaandeweg getransformeerd tot een eigentijdse methodiek. Die transformatie sluit aan bij de ontwikkelingen in onze maatschappij.
De methodiek van protocol stelt u in staat het contact met relaties optimaal vorm te geven. Naast het organiseren, plannen, ontwikkelen en managen van officiële bezoeken en evenementen geeft het protocol ook antwoord op de wijze waarop gastheren en gastvrouwen invulling geven aan het contact. Als voorbeelden van events waarbij u het protocol kunt toepassen noemen we internationale ontvangsten, businessmeetings, persconferenties, relatiebijeenkomsten, aandeelhoudersvergaderingen, presentaties, plechtigheden, cultuur- en sportevenementen.

DE CURSUSSEN IN HET VOORJAAR 2011
Door Gilbert Monod de Froideville, Rebecca van Leeuwen, Jeannette van Namen, Wouter Olland, Jan Jaap van Weering en Jean Paul Wijers

Cursus protocol voor professionals
Deze tweedaagse cursus gaat dieper in op de vele aspecten van protocol: préséance, placeren, ceremoniën, vlagprotocol, ontvangsten en etiquette.
Maandag 21 en dinsdag 22 februari 2011

Donderdag 17 en vrijdag 18 maart 2011

Donderdag 14 en vrijdag 15 april 2011

Cursus relatiemanagement (business protocol)
Tijdens deze cursus bekwaamt u zich in het organiseren van professionele zakelijke bijeenkomsten voor externe relaties. Centrale doelstelling: het rendement van meetings en ontvangsten verhogen. Het moderne protocol vormt de basis van deze cursus.
Dinsdag 15 maart 2011

Donderdag 24 maart 2011

Dinsdag 5 april 2011

Cursus protocol en titulatuur voor het secretariaat
Met deze cursus bent u beter in staat ondersteuning te verlenen op het gebied van protocol: Hoe dient men op een uitnodiging te reageren? Wanneer draagt men een lintje of niet? Hoe maak ik een placering?
Vrijdag 18 februari 2011

Vrijdag 25 maart 2011

Vrijdag 6 mei 2011

Vrijdag 20 mei 2011

Interesse?
www.protocolinstitutethehague.nl
Mevrouw T.A.M. van Heeswijk
Chef de Bureau
E-mail: dvh@protocolbureau.com
Telefoon: 070-384 11 99

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.