In de Protocolmanual van het Protocolbureau staat:
Het vlaggenprotocol is een afspiegeling van de préséance. De vlaggen hangen in dezelfde volgorde. Bij het bepalen van het protocol voor vlaggen gaat men met de rug naar de mast staan. Midden is 1, rechts 2 en links 3. Vlaggen van landen hangen op volgorde van het franse alfabet. Commerciële vlaggen vallen niet onder het protocol. Een vlag wordt alleen gehesen indien de vlag door een persoon vertegenwoordigd wordt. In Nederland is de Nederlandse vlag altijd nummer 1.


Wanneer kan ik de vlag uithangen en wat is de vlaginstructie?
Bron: rijksoverheid.nl

Voor het uithangen van de vlag vanaf rijksgebouwen heeft de minister-president een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor lokale overheden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘uitgebreid vlaggen’ (UV) en ‘beperkt vlaggen’ (BV). Bij UV wordt de vlag uitgestoken van alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag. Bij BV hoeft de vlag alleen te worden uitgestoken van de hoofdgebouwen van de ministeries en die van instellingen als de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden.

De Nederlandse vlag op rijksgebouwen wordt uitgehangen op de volgende dagen:
31 januari (1 februari): verjaardag Koningin Beatrix (BV);
27 april (28 april): verjaardag Prins Willem-Alexander (BV);
30 april (29 april): Koninginnedag (UV);
4 mei: Dodenherdenking, vlag halfstok, 18.00 uur tot zonsondergang (UV);
5 mei: Bevrijdingsdag (UV);
17 mei (18 mei): verjaardag Prinses Máxima (BV);
Laatste zaterdag in juni: Veteranendag (UV);
15 augustus (16 augustus): formeel einde Tweede Wereldoorlog (UV);
Derde dinsdag van september: Prinsjesdag (alleen in Den Haag) (UV);
7 december (8 december): verjaardag Prinses Catharina-Amalia (BV);
15 december (16 december): Koninkrijksdag (BV).
Als de dag waarop de vlag wordt uitgestoken op een zondag of christelijke feestdag valt, geldt de datum tussen haakjes.

Uithangen en hijsen van de vlag
Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok hangt. De vlaggenstok moet dus een goede lengte hebben. Vlaggen mogen niet tussen zonsondergang en zonsopgang worden gehesen of blijven hangen. De vlag mag wel blijven hangen als hij zodanig verlicht is dat de kleuren duidelijk te zien zijn.

De vlag halfstok
Als de vlag halfstok moet hangen, wordt de vlag eerst vol gehesen. Daarna wordt de vlag langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen. Hierna wordt de vlaggenlijn vastgebonden. De vlag wordt niet opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Oranje wimpel en bijzondere gebeurtenissen
Op Koninginnedag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke Familie (zoals geboorte, huwelijk, overlijden), kan er een speciale vlaginstructie afgekondigd worden. Tijdens officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht.

Lees het hele artikel op rijksoverheid.nl

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.