Een afscheidreceptie betekent vaak lang wachten, doordat van vele relaties afscheid wordt genomen in een beperkte tijd. Genodigden staan dan onnodig lang in de rij. In de Koninklijke Schouwburg is dat te voorkomen.
Hoe? Klik hier!

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.