Today, May 25 and tomorrow, May 26 Tijmen Struijk and Ramon Dijkstra of the Institute of Protocol are at the Secretary Business Days in the Brabant Hallen in ‘s-Hertogenbosch to give a presentation about protocol. The presentation is given to promote the Dutch protocol course for secretaries.

Power of Protocol @ Secretary Business Days:
Protocollen hebben betrekking op de omgangsvormen tussen mensen. Het Institute of Protocol over de invloed van het gebruik en niet gebruiken van protocollen.

Protocol course for secretaries: Masterclass “excellence in hospitality” voor directiemedewerkers
Deze eendaagse cursus is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar functie wordt geacht ondersteuning te kunnen verlenen als het gaat om het ontvangen van belangrijkste relaties of het managen van een belangrijke lunch of diner. Ook biedt deze cursus een basis voor het beantwoorden van vragen over Koninklijke onderscheidingen, het gebruik van titulatuur in brieven en placeringen, regels en gebruiken omtrent het geven van cadeaus, het schrijven van “thank you notes” en het gebruik van aanspreektitels.
Deze cursus wordt gegeven door Gilbert Monod de Froideville en Rebecca van Leeuwen.

Gilbert Monod de Froideville is de oud-Ceremoniemeester van H.M. de Koningin. Gedurende vele jaren mocht hij aan het Hof werken als Ceremoniemeester van H.M de Koningin. In die periode namen protocol en ceremonieel een essentiële plaats in bij de voorbereiding van bezoeken en evenementen, zowel nationaal als internationaal. Gilbert Monod was verantwoordelijk voor een dertigtal staatsbezoeken en belangrijke gebeurtenissen van de Koninklijke Familie, waaronder de Koninklijke Huwelijken, Staatsbegrafenissen en Koninklijke Dopen. Na deze periode is Gilbert Monod twee jaar lang adviseur geweest aan een van de Koninklijke hoven in het Midden-Oosten.

Rebecca van Leeuwen geeft een praktische protocoltraining: persoonlijke presentatie
De masterclass bevat de unieke training van Rebecca van Leeuwen. DIt onderdeel richt zich op zaken als ademhaling, houding, non-verbale communicatie en stemvolume. Ook wordt een koppeling gemaakt met de theorie van de cursus door situaties uit de cursus na te spelen: Het voorstellen van gast aan gastheer, het aankondigen of het verplaatsen van grote groepen.
Rebecca van Leeuwen is na de toneelschool werkzaam geweest als regisseur/schrijver van diverse dramaprogramma’s, onder andere bij AVRO Televisie. Vanaf 1985 is zij directeur van jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag, een kweekvijver voor Nederlandse acteurs.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.