Mensen enthousiasmeren en tegelijkertijd hoge prestaties leveren waardoor de marktwaarde van Philips Lighting met 7% is gestegen in 2011. Dankzij deze prestatie mag Roy Jakobs zich de Young Captain of the Year noemen. Hij kreeg de prijs maandag 21 november 2011 uit handen van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I).
Lees de rest van dit persbericht op rijksoverheid.nl

Foto’s: de ushers van het Protocolbureau tijdens de uitreiking op maandag 21 november 2011 in Paleis het Loo. Zij verleenden ondersteuning tijdens de ontvangst en de seating van de genodigden.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.