Het is een heikel punt. Hoe rangschik je je gasten wanneer regerende en niet (meer) regerende koningen en vorsten door elkaar heen lopen?
Lees dit interessante artikel op RoyalBlog.nl

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.