Een nieuwe Protocolstudie blijkt populair. Voor de opleiding, die op maandag 3 september van start ging aan de Haagse Hogeschool, hebben zich 45 studenten aangemeld. De studie vertaalt het klassieke protocol, zoals dat al eeuwen door koningshuizen en regeringen wordt ingezet om de onderlinge betrekkingen soepel te laten verlopen, naar modern relatiemanagement. Organisaties nemen in deze barre economische tijden afstand van grootschalige en kostbare evenementen, maar zien wel de noodzaak om strategisch en zorgvuldig om te gaan met hun relaties. Om die reden is ook ethiek een belangrijk onderwerp van de opleiding. Modern protocol speelt handig hierop in, wat de populariteit van de studie verklaart.

De lessen worden verzorgd door de Nederlandse protocol- en etiquette-experts aangevuld met gedragsdeskundigen, strategen, cultuurexperts en ethici. De opleiding is een initiatief van Gilbert Monod de Froideville (oud-Ceremoniemeester van de Koningin en mede-oprichter van het Institute of Protocol The Hague) en Rob Brons (Bestuursvoorzitter van de Haagse Hogeschool). Brons: “Een protocolopleiding hoort thuis in onze regeringsstad Den Haag, waar veel belangrijke internationale organisaties hun thuis hebben en veel Nederlandse grote bedrijven en organisaties elkaar ontmoeten”. Gilbert Monod heeft als protocolchef van de Koningin het traditionele protocol zien moderniseren. Steeds vaker zet het bedrijfsleven protocol in als basis van het relatiemanagement. Hij wil met het initiatief de waarde van het protocol overbrengen aan de volgende generaties.

De opleiding bestaat uit drie modules: twee theoretische modules en een praktijkmodule. De theoretische modules gaan over strategie en over het beïnvloeden van gedrag. Er wordt ondermeer les gegeven in reputatie management, ‘brand management’, cultuurverschillen, diplomatie, etiquette, ‘event marketing’, sociologie, gedragswetenschappen, ethiek, ‘compliance’ and strategie. 
Daarnaast doen de studenten een onderzoek voor World Press Photo, gaan zij op bezoek bij het Europees Parlement in Brussel, zijn zij werkzaam op een modeshow, krijgen zij een etiquettediner en meerdere praktische lessen in gedrag. 

Maandagochtend 3 september wordt om 09.00 uur de studie gelanceerd met een discussie tussen Generaal Dick Berlijn (Commissaris van het Institute of Protocol The Hague), Rob Brons (Bestuursvoorzitter van de Haagse Hogeschool) en de aanwezigen. 

Postgraduate
Vanaf 2014 kunnen ook de professionals deze opleiding volgen. 
Tijdens de viering ‘200 jaar protocol’ in 2014 zal de opleiding officieel als zogeheten ‘postgraduate’ worden gelanceerd. Dan is het 200 jaar geleden dat het Congres van Wenen plaatsvond en belangrijke afspraken zijn gemaakt over het protocol. 
De ‘postgraduate’ zal zich op communicatiemedewerkers, PA’s, kabinetmedewerkers, protocolspecialisten en marketeers richten. 

Meer informatie:
Institute of Protocol The Hague
Frits Stevens
fs@protocolbureau.com
070-384 1199


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.