This article in English: click here.

Foto: dit artikel in de krant (AD, door Leo van der Velde)

Nederlandse protocolexperts zijn blij met de uitspraak van Willem-Alexander in het interview met de NOS dat hij geen protocol-fetisjist is. Prins Willem-Alexander sprak in het interview over het belang van authenticiteit. Het is belangrijk dat mensen zich bij hem op hun gemak voelen en niet struikelen over nodeloos protocol. Zijn opmerkingen vormen een belangrijke steun voor verdere modernisering van het protocol.

“Protocol is nooit een doel op zich. Het is van oudsher een middel om ontmoetingen goed te laten verlopen. Daardoor ontstaat ruimte voor inhoudelijke en zinvolle ontmoetingen”, zegt Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague. “Voor veel Nederlanders staat het woord protocol symbool voor onnodige vormelijkheid of standsverschillen, maar modern protocol is onzichtbaar en zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen.”


Protocol wordt ook wel met etiquette verward. Onder etiquette wordt verstaan de regels van gedrag, tussen mensen onderling.
De officiële definitie van protocol luidt ‘hoe worden ontmoetingen met officiële functionarissen georganiseerd’. In die betekenis bestaat het protocol al heel lang. In 1815 zijn hier tijdens het Congres van Wenen belangrijke afspraken over gemaakt. Die afspraken gebruiken we nog steeds, bijvoorbeeld om te bepalen in welke volgorde de sportploegen binnen komen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Of in welke volgorde vlaggen hangen bij internationale conferenties. Het voorkomt onenigheid.
Modern protocol is geregisseerde aandacht. In onze maatschappij is persoonlijke aandacht schaars en kostbaar. Organisaties zien modern protocol als relatiemanagement, een middel om efficiënt en effectief met persoonlijke aandacht om te gaan. Het Institute of Protocol The Hague merkt ook een toename in de behoefte aan modern protocol sinds het uitbreken van de economische crisis. Er wordt bezuinigd op toeters en bellen, maar geïnvesteerd in de persoonlijke relatie.
Foto: voorbereiding van de seating op een modeshow

Dat zie je bijvoorbeeld op modeshows. Hier wordt modern protocol gebruikt om ervoor te zorgen dat belangrijke relaties op de 1e rij plaatsnemen wat de verkoop van de mode ten goede komt. Voor het bedrijfsleven garandeert protocol dat de medewerkers op evenementen meer aandacht besteden aan de relaties. Op afscheidsrecepties is modern protocol een middel om rijen te voorkomen.

Het Institute of Protocol The Hague gebruikt al jaren modern protocol als methodiek voor bijeenkomsten met leden van het Koninklijk Huis, maar ook tijdens evenementen van overheden en het bedrijfsleven, op modeshows en zelfs op dance-events. Formeel of volledig informeel, de uitgangspunten en de methodiek van het protocol zijn overal hetzelfde.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.