Voorpagina Volkskrant 25 april 2013

De ushers Wesley Toelen en Ivo van Vliet waren op 24 april jongstleden ‘in charge of’ het open doen van de deuren naar de Oranjezaal, waarmee H.M. de Koningin de Huygenstentoonstelling in de Grote Kerk officieel opende. Ze hadden vast niet gedacht dat ze zelf ook in beeld zouden komen, laat staan op de voorpagina van de Volkskrant te zien zouden zijn. Bescheidenheid is een belangrijke eigenschap van een ‘protocolofficer’.

“Voor veel Nederlanders staat het woord protocol symbool voor onnodige vormelijkheid, maar modern protocol is onzichtbaar en zorgt ervoor dat mensen zich prettig voelen”, zegt Jean Paul Wijers, directeur van het Protocolbureau. “Protocol is nooit een doel op zich. Het is van oudsher een middel om ontmoetingen goed te laten verlopen.” 

Protocol wordt ook wel met etiquette verward. Onder etiquette wordt verstaan de regels van gedrag, tussen mensen onderling.

De officiële definitie van protocol luidt ‘hoe worden ontmoetingen met officiële functionarissen georganiseerd’. In die betekenis bestaat het protocol al heel lang. In 1815 zijn hier tijdens het Congres van Wenen belangrijke afspraken over gemaakt. Die afspraken gebruiken we nog steeds, bijvoorbeeld om te bepalen in welke volgorde de sportploegen binnen komen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Of in welke volgorde vlaggen hangen bij internationale conferenties. Het voorkomt onenigheid.

De Constantijn en Christiaan Huygens Tentoonstelling gaat over het werk en leven van vader en zoon Huygens en hun invloed op onze wereld van vandaag de dag. De tentoonstelling is open tot en met 25 augustus en verwacht 100.000 bezoekers te trekken. 
Foto’s: de ushers van het Protocolbureau tijdens de opening.  

 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.