Gisterenavond sprak Jean Paul Wyers tijdens een bijeenkomst van ‘Young The Hague’ in ‘Leiden University College The Hague’ over de toekomst van protocol. 
De meeste mensen verwarren protocol met etiquette en zien vooral de formaliteiten. 
Modern protocol is relatiemanagement, oftewel een methodiek om ontmoetingen tussen mensen te regisseren. Protocol brengt mensen met elkaar in contact.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.