Op deze foto’s zijn de ushers Wesley Toelen en Cederick Schoneveld ‘back stage’ aan het werk tijdens een grote conferentie die vandaag in Utrecht werd georganiseerd. Zij fungeerden als rechterhand van de regisseur en dagspreker.
Wesley en Cederick verzorgden de begeleiding van de vele sprekers van en naar het podium, zodat iedereen op tijd klaarstond. Ook assisteerden zij bij het placeren van de hoogwaardigheidsbekleders en sprekers op de eerste rij.
 

 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.