Klik hier voor een verslag en foto’s van de prijsuitreiking.

De beoordelingen zijn binnen, alle punten zijn bij elkaar opgesteld, de certificaten zijn gedrukt en ingelijst, de ceremoniemeester-staf is voorzien van de naam van de nieuwe winnaar en de speech van Maik de Boer is geschreven. 
Zaterdag maakt Maik tijdens een ‘black tie’ diner voor de ushers van het Protocolbureau bekend wie de 4e ‘Gilbert Monod de Froideville Prijs’ wint. Presentator Maik de Boer is docent bij het Institute of Protocol The Hague.


Het diner wordt ter gelegenheid van ‘200 jaar protocol’ georganiseerd. Tweehonderd jaar geleden zijn tijdens het Congres van Wenen belangrijke afspraken over het protocol gemaakt. Veel van deze afspraken gelden vandaag de dag nog steeds. Zo is er ondermeer vastgelegd dat landen gelijk zijn en er geen onderscheid gemaakt wordt op basis van grootte.


Ushers zijn de medewerkers van het Protocolbureau die op conferenties, prijsuitreikingen, modeshows, relatiebijeenkomsten en plechtigheden worden ingezet om de genodigden gastvrij te ontvangen, placeringen in goede banen te leiden, delegaties te begeleiden of de organisator in algemene zin te ondersteunen. Ushers worden als student geselecteerd en getraind en blijven ook na de studie aan het Protocolbureau verbonden. 

De ‘Gilbert Monod de Froideville Prijs’ wordt voor vierde keer uitgereikt. In 2008 koos de jury Stan van Boxtel en Tijmen Struijk als winnaars, in 2010 was Gijs Hoogeveen de beste usher en in 2012 won Jaap van Berkel.
De prijs is vernoemd naar de oud-Ceremoniemeester van Koningin Beatrix, Gilbert Monod de Froideville. De prijs beoogt het imago van het vak te versterken. En de noodzakelijke eigenschappen van een ‘protocol-officer’ te belichten. Een geslaagde bijeenkomst of ontmoeting is in hoge mate het gevolg van organisatorische professionaliteit. De ervaring met het protocol is daarbij een essentiële vaardigheid. 

Meer informatie: http://protocolbureau.com

Foto: de uitreiking in 2012 (foto: Ilya van Marle)


Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.