Lees hier het Volkskrant-artikel en hier meer info over protocol management


Staatshoofden zijn net mensen; soms maken ze hele domme fouten. Het enige verschil is dat deze fouten mogelijk grote gevolgen hebben. 
Een Staatsbezoek is veel meer dan een ontmoeting tussen twee Staatshoofden. Op alle niveaus worden contacten gelegd. Staatsbezoeken zijn bedoeld om de vriendschappelijke banden aan te halen met als doel op bijvoorbeeld economisch of cultureel vlak meer samen te gaan werken.

Protocol management structureert zo’n bezoek, want Protocol coördineert de persoonlijke ontmoetingen. Protocol gaat in essentie over het onderhouden van relaties; het regisseren van persoonlijke aandacht en het standaardiseren van gedragsregels en -procedures. In een wereld waarin tijd schaars is en technologie zorgt voor verregaande standaardisatie, is persoonlijke aandacht het grootste goed wat je iemand kan geven.Maandag aanstaande start de nieuwe opleiding over modern protocol en relationeel leiderschap genaamd ‘Strategic Relationship Management’: Hoe vergoot ik het effect van netwerken en relaties? Protocol management is de basis hiervan. Meer informatie: ipth.nl/srm.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.