De lancering in het AD (door Leo v/d Velde, klik om te vergroten)

Meer informatie over de postgraduate: klik hier.

Op maandag 9 februari jongstleden is nieuwe opleiding ‘Strategic Relationship Management‘ officieel gelanceerd tijdens een kick-off bijeenkomst in het auditorium van de Hotelschool The Hague. Vanaf die dag volgen 24 derdejaars studenten van de hotelschool de opleiding, vanaf 9 september start ‘Strategic Relationship Management’ als postgraduate voor professionals.


De postgraduate is een samenwerking van het Institute of Protocol The Hague met de Hotelschool The Hague en bestaat uit 11 lesdagen die over een periode van drie maanden op donderdagen en vrijdagen plaatsvinden. ‘Strategic Relationship Management’ beoogt het professionaliseren van het relatiemanagement: Hoe haal ik meer uit mijn netwerk en mijn relaties? Deelnemers zijn diegene die te maken hebben met een complex relatiemanagement vraagstuk, op strategisch en op operationeel niveau zoals managers executive board, account directors, PA’s, kabinetchefs, marketing en communicatie managers of external relations directors. 
Meer info hierover is te vinden op onze website: ipth.nl/srm.

Waarom is een Monarchie zo goed in staat langdurige win-win relaties te bouwen? 


Protocol gaat in essentie over het onderhouden van relaties; het regisseren van persoonlijke aandacht en het standaardiseren van gedragsregels en -procedures. Protocol management biedt de mogelijkheid de persoonlijke ontmoeting te coördineren. In een wereld waarin tijd schaars is en technologie zorgt voor verregaande standaardisatie, is persoonlijke aandacht het grootste goed wat je iemand kan geven.

Om die reden sprak Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum, tijdens de lancering over het ontstaan van protocol. Hij legde uit hoe hij als historicus ontdekte dat de kunst en de inrichting van paleizen en kastelen was verbonden aan de ceremoniën die daar plaatsvonden. En hoe die ceremoniën in de loop der tijd steeds zijn aangepast nieuwe geldende normen en waarden. “Protocol is dus niet altijd en overal hetzelfde, protocol heeft zich steeds aan de tijd aangepast”, aldus Paul. “Zo ook nu met de lancering van de nieuwe opleiding ‘Strategic Relationship Management’.”
Lees hier de speech van Paul Spies.

Het ontbreekt veel organisaties aan een netwerkstrategie


Voorafgaand aan de speech van Paul Spies interviewde Susanne Stolte, directeur van de Hotelschool The Hague, Jean Paul Wijers. Zij vroeg hem ondermeer waarom hij deze opleiding is gestart. “Ik merk dat veel organisaties moeite hebben om de juiste netwerkstrategie te ontwikkelen”, aldus Jean Paul. “Het is niet altijd duidelijk wie voor het relatiemanagement verantwoordelijk is, bovendien worden resultaten niet altijd gemeten”.
Volgens Jean Paul Wijers is ‘Strategic Relationship Management’ uniek. “Wij presenteren een vernieuwende visie op relationeel leiderschap en zijn de enige die in het relatiemanagement ook protocol management toepassen. Verder is de opleiding erg compleet, het bevat alle aspecten van het relatiemanagement; van visie en strategie tot en met het ontwikkelen van netwerkvaardigheden en het organiseren van effectieve relatiebijeenkomsten.”

Lees verder:
– De opleiding ‘Strategic Relationship Management’
– De speech van Paul Spies

– De lancering in De Telegraaf, Stan Huygens Journaal (klik om te vergroten): 

De Telegraaf 4 maart (1) 
De Telegraaf 4 maart (2) 
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.