Op dit moment krijgen de deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining les van dé Nederlandse etiquettegoeroe Jan Jaap van Weering​. Tijdens een driegangen etiquette-diner in het Haagse hotel Corona leert hij hen alles over dresscodes, omgangsvormen, business etiquette en tafelmanieren. 

Dit programmaonderdeel volgt op de les van Gilbert Monod de Froideville​ over préséance (rangorde), titulatuur, placeren, vlaggen en protocol en de training van Rebecca Anna van Leeuwen​ in persoonlijke presentatie en non-verbale communicatie.

Morgen krijgen de deelnemers een masterclass van de voormalig protocolchef van de Floriade Venlo 2012​, Willem Tanis. Hij vertelt hoe het Floriade-protocol is ontwikkeld en toegepast tijdens de vele officiële bezoeken aan deze horticulturele tentoonstelling.

Samen met Jean Paul Wijers, directeur van het Institute of Protocol The Hague, verzorgt Rebecca ook nog een masterclass over protocol en onderhandelen. Na een korte introductie gaan de deelnemers met elkaar in onderhandeling over de placering: Wie zit op de eerste rij? Iedereen krijgt een verschillende rol toebedeeld en moet de kennis van protocol toepassen in de onderhandelingen. 

De dag bestaat verder uit de les ‘speech coaching’ door Rebecca. Gilbert traint de deelnemers in het organiseren van officiële en ceremoniële evenementen

Interesse? 
Lees meer over de Tweedaagse Protocoltraining op onze website: ipth.nl/protocoltraining

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.