Vandaag is een bijzondere dag voor het Protocolbureau. Tijdens de tweejaarlijkse voortgangs-gesprekken is aan Ivo van Vliet is de eretitel ‘Senior Partner’ verleend. En dat gebeurt niet vaak!
Studenten beginnen bij ons als ‘host’ en krijgen na het opdoen van werkervaring en theoretische kennis de titel ‘usher’. De meest talentvolle studenten komen ook in aanmerking voor de hoogste titel ‘Senior Partner’.
De titels zijn bedacht toen het Protocolbureau nog een jaarclub op de hotelschool was, nu bijna 20 jaar geleden. De titelstructuur is bedoeld om studenten te motiveren zo snel mogelijk door te groeien. Het werk voor het Protocolbureau is niet zomaar een bijbaan, het vereist ervaring, kennis en inzicht.
Bij onze opdrachtgevers zijn de ‘Senior Partners’ het meest gewild, maar ook voor studenten is het doorgroeien naar dit niveau het meest waardevol. Ze leren niet alleen alles over protocol, ze ontwikkelen ook verfijnde netwerkvaardigheden en het inzicht hoe het er op het hoogste niveau aan toe gaat.

tweede van links: Ivo van Vliet
De titels worden verleend tijdens voortgangsgesprekken, die tweemaal per jaar onder leiding van Maurits Seidl en Kevin Verbaas op het Protocolbureau plaatsvinden. De voortgang wordt besproken op basis van beoordelingen die onze opdrachtgevers en collegae invullen. De theoretische kennis en het inzicht wordt getoetst door middel van een casus.

Er is trouwens nog meer goed nieuws. Sarah van den Hul, Ralph de Boer, Mees Goosen en Jelmar van der Wel kregen vandaag en gisteren de titel ‘usher’.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.