In maart 2016 start in samenwerking met het Institute of Strategic Relationship Management en de Hotelschool The Hague de zesdaagse Nederlandstalige opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement‘ voor eventmanagers, kabinetmedewerkers, communicatieexperts, beleidsondersteuners, sales-support staff, marketeers, PA’s en protocolmedewerkers. 

Een netwerkbijeenkomst moet gestructureerd worden om effect te kunnen bereiken. Alleen dan gaat het rendement met sprongen omhoog. Samen met een goede, ook vooraf uitgedachte, evaluatie en follow-up leidt dat in alle gevallen tot een duidelijke meeropbrengst per uitgegeven euro.

Vanaf 2016 ook in het Nederlands

De kern van deze structuur is het hebben van een netwerkstrategie voor het complete netwerkproces. Alleen zo is het mogelijk om de effectiviteit van het relatiemanagement te vergroten én anderen binnen je organisatie – leidinggevenden en collega’s van andere afdelingen – te inspireren en overtuigen. Die netwerkstrategie is een vergaande analyse en doorvertaling van de marketing/communicatiestrategie van een organisatie, die op zichzelf weer een vertaling is van de overall visie en organisatiestrategie.

Het Protocolbureau ontwikkelde samen met het Institute of Strategic Relationship Management en de Hotelschool The Hague een postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement, onder meer voor eventmanagers, marketing- en communicatiemanagers, sales-support staff, medewerkers investor relations, PA’s, kabinetsmedewerkers, beleidsondersteuners en fondsenwervers. 

Wie zijn de relaties van jouw organisatie? Wat is hun belang voor jouw organisatie? Waarom wil je relaties aan je binden? Hoe bouw je een netwerk van jouw relaties? Hoe onderhoud je dat netwerk? Hoe organiseer je effectieve netwerkbijeenkomsten?

Strategisch Relatiemanagement presenteert een unieke en vernieuwende visie op relatiemanagement:

  • In module 1 leer je te ontdekken waarom een hoogwaardig netwerk van vitaal belang is voor jouw organisatie.
  • In module 2 staan we stil bij de strategische doelstellingen van jouw organisatie en vertalen we dat naar een strategie voor het relatiemanagement.• 
  • In module 3 kijk je intern binnen jouw organisatie en leer je het relatiemanagement vorm te geven, te organiseren en de verantwoordelijken te overtuigen.
  • In module 4 en 5 werken we dit verder praktisch uit. Wat is jouw rol om de betrokkenen in jouw organisatie te ondersteunen en hoe organiseer je een effectieve relatie(netwerk)bijeenkomst die voldoet aan de geformuleerde doelstellingen en waarvan het effect ook meetbaar is?
  • Door een door jou uit te voeren onderzoek en te schrijven rapport, bij voorkeur gericht de eigen organisatie, pas je de theorie toe op de praktijk. Dit rapport wordt persoonlijk met je doorgenomen tijdens de terugkomdag.

Lees hier het programma van de opleiding en vind hier de praktische informatie (data, prijs, inschrijfformulier).

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.