‘Europa volgens het draaiboek’ is een interview met onze graduate Marijke Nederpel in het magazine van de Rijksoverheid. Marijke is secretaresse van de minister van BZK en heeft het afgelopen half jaar meegeholpen om de vergaderingen in het Scheepvaartmuseum voor zo’n 18.000 politici en ambtenaren uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie logistiek vlekkeloos te laten verlopen.

Lees hier het artikel: 
https://magazines.rijksoverheid.nl

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.