Gisteren verstreek de deadline voor het inleveren van het onderzoek dat de deelnemers aan de nieuwe opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ schreven. In het onderzoek voor de eigen organisatie passen zij de theorie van de opleiding toe. 

NETWERKEN IS RELEVANTER DAN OOIT
Deelnemers aan de opleiding leren het gehele netwerkproces te overzien en het relatiemanagement te professionaliseren. In onzehuidige hectische maatschappij is dat meer relevant dan ooit, want persoonlijke aandacht is tegenwoordig schaars. De meeste organisaties zijn zich bewust van het nut van het hebben van een goed netwerk, maar ze weten niet hoe ze de schaarse persoonlijke aandacht moeten managen.

OPLEIDING IN 5 MODULES
De opleiding leert de deelnemers voor de eigen organisatie een visie op relatiemanagement en een netwerkstrategie te ontwikkelen. Aansluitend gaat de opleiding verder met stakeholder management, de interne verantwoordelijkheid voor het relatiemanagement, de toolkit om de gastheren/vrouwen te ondersteunen en de organisatie van effectieve en
meetbare netwerkbijeenkomsten.

‘Strategisch Relatiemanagement’ is een initiatief van het Institute of Strategic Relationship Management, de Hotelschool The Hague en het Protocolbureau en bestaat uit zes lesdagen verspreid over drie maanden gegeven door Monica Bakker, Robert Collignon, Gerty SmitMark VerheulJP WrsPaul Mosterd, Hans van Reenen, Marike Dragt, Roel Wolbrink en Jan Jaap van Weering.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking op 24 juni verdedigen de deelnemers het onderzoek wat zij parallel aan de opleiding en ten behoeve van de eigen werksituatie hebben geschreven. Het met succes afleggen van het onderzoek is voorwaarde voor het behalen van het diploma.

Meer weten?
relationshipmanagement.eu

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.