“Warm bad en super dag” schreef Maik de Boer op instagram over zijn bezoek aan het congres van de Kring van Kabinetsmedewerkers op donderdag 2 juni jongstleden. De meeste mensen kennen hem als de vrolijke noot op RTL 4, maar Maik geeft ook vaak workshops over persoonlijke presentatie, styling en het uiterlijk.

Zo ook op 2 juni tijdens het tweedaagse congres van de Kring van Kabinetsmedewerkers. De Kring is de grootste vereniging van protocolmedewerkers in Nederland en organiseert tweemaal per jaar een educatieve bijeenkomst voor haar leden.

2 juni begon met een plenair deel: Henrik de Groot interviewde Maik de Boer, protocolchef Bud Rellum en regisseuse Rebecca van Leeuwen. Aansluitend verzorgden de drie een aantal workshops. Die van Bud ging over het Staatsbezoek van onze Koning en Koningin aan Frankrijk en die van Rebecca over persoonlijke presentatie en non-verbale communicatie.

Meer informatie over de Kring:
Kabinetszaken.nl

Meer informatie over de trainingen van de docenten van het Protocolbureau:
Protocolbureau.com

Koop hier het protocolboek van de Kring:
Winkel/protocolbureau

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.