Willam Tanis

Tijdens zijn militaire loopbaan van 36 jaar bij het Ministerie van Defensie heeft Willem Tanis in vele vormen leidinggeven aan nationale en internationale protocollaire evenementen. In zijn laatste periode bij Defensie was dat in de persoonlijke staf van de Commandant der Landstrijdkrachten en de Chef Defensiestaf. Na die tijd heeft Willem Tanis op verzoek van de toenmalige Minister van Defensie leidinggeven aan protocollaire aspecten tijdens verschillende NAVO-conferenties.

In 2012 had Willem Tanis het bijzondere voorrecht te worden gevraagd voor de functie van Protocol Chef voor de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling welke om de tien jaar in Nederland wordt georganiseerd. Gedurende een half jaar heeft hij meer dan 80 delegaties mogen ontvangen waaronder leden van het Nederlandse Koninklijk Huis en buitenlandse Vorstenhuizen, staatshoofden, ministers en ambassadeurs.

Protocolbureau: management of high-level events & protocol training programmes