Ook overheid omarmt effectiever netwerken

Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement

De opleiding Strategisch Relatiemanagement – begin 2016 al gecertificeerd door het Genootschap voor Eventmanagers – ontving vorige maand haar tweede certificering, ditmaal vanuit overheidskringen. De Kring van Kabinetsmedewerkers certificeert deze postgraduate opleiding met name omdat zij goed aansluit bij de doelstelling van de Kring en bijdraagt aan verdere professionalisering van kabinetsmedewerkers. Tijdens het halfjaarlijkse congres in het Nationaal Militair Museum overhandigde Kring-voorzitter Jacqueline Carpentier de certificerings-cheque aan Jean Paul Wijers, directeur Institute of Strategic Relationship Management.
De opleiding Strategisch Relatiemanagement werd in 2015 opgezet door Hotelschool The Hague, Protocolbureau en het Institute of Strategic Relationship Management. Doel van de opleiding is om eventprofessionals te leren hoe zij een overall organisatiestrategie in verschillende stappen kunnen vertalen naar een netwerkstrategie en hoe ze daarmee effectievere netwerkbijeenkomsten kunnen organiseren. De opleiding maakt als minor deel uit van het curriculum van Hotelschool The Hague en wordt tevens postgraduate aangeboden aan eventprofessionals uit bedrijfsleven, overheid en de culturele sector.
Dichter bij de burger met netwerkstrategie
Aan de eerste postgraduate editie van de opleiding Strategisch Relatiemanagement werd deelgenomen door veertien professionals, waaronder twee vertegenwoordigers van de Kring van Kabinetsmedewerkers. Hun overall beoordeling van de opleiding viel zeer positief uit, met 4.2 punten op een maximum van 5.
Jean Paul Wijers: “Deze opleiding is belangrijk voor alle eventprofessionals, maar ook voor kabinetsmedewerkers en protocol officers die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies. Die overheidsorganisaties zijn steeds meer gaan beseffen hoe belangrijk een goed netwerk is. In de afgelopen jaren is alles wat protocol heette nogal eens rücksichtslos wegbezuinigd, als zijnde ‘franje’. Maar zonder protocol kun je geen effectieve netwerkbijeenkomsten organiseren, zo simpel is dat. Om dichter bij de burgers te staan, de juiste mensen te kennen en de nodige aandacht te kunnen geven, heb je een netwerkstrategie nodig. Die kunnen eventmanagers en kabinetsmedewerkers bieden en helemaal als ze deze opleiding hebben gevolgd.”
Relaties managen
De Kring van Kabinetsmedewerkers werd in 2009 opgericht door een aantal professionals uit het vak, met het doel onderlinge contacten, kennisdeling en professionaliteit te bevorderen. Inmiddels heeft de Kring ruim 200 leden, waarvoor minimaal twee maal per jaar een inhoudelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. Die ontmoetingen zijn belangrijk en inspirerend voor de kabinetsmedewerkers en protocol officers die over het algemeen eenling zijn binnen hun organisatie, vergelijkbaar met de positie van eventmanagers bij bedrijven of musea. Al te vaak worden zij uitsluitend ingezet voor de operationele kant van netwerkbijeenkomsten, terwijl zij een veel beter evenement zouden kunnen neerzetten als ze op een meer strategisch niveau daarbij betrokken zouden zijn.
Overheidsorganisaties hebben veelal een groot netwerk, dat onderhouden moet worden door verschillende ambtenaren. Dan rijst vanzelf de vraag: hoe kunnen we al die relaties managen en hoe bepaal je welke relatie het meest belangrijk is? Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat tijdens onze bijeenkomsten de juiste mensen persoonlijke aandacht krijgen? Voor dat soort vraagstukken biedt een goed opgeleide kabinetsmedewerker of protocol officer de enig mogelijk oplossing: een netwerkstrategie die gebaseerd is op de strategische doelstellingen van de organisatie en waar 21e-eeuws, modern protocol een onlosmakelijk onderdeel van is.
Meer informatie over de opleiding Strategisch Relatiemanagement is te vinden op de website: http://relationshipmanagement.eu
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

14 enthousiaste deelnemers aan de Tweedaagse Protocoltraining

We zijn iedere keer weer trots als onze protocoltraining succesvol wordt afgesloten. Vandaag en gisteren volgden 14 enthousiaste deelnemers de Tweedaagse Protocoltraining over management van high-level events gegeven door oud-Ceremoniemeester Gilbert Monod de Froideville, Protocolbureau-oprichter Jean Paul Wijers, regisseuse Rebecca van Leeuwen, etiquette-goeroe Jan Jaap van Weering en protocolexpert Bud Rellum. 
Bud was voor het eerst bij de Tweedaagse Protocoltraining betrokken en hij vertelde de deelnemers over zijn jarenlange ervaring met protocol en het organiseren van officiële bijeenkomsten. Gilbert Monod verzorgde de Tweedaagse Protocoltraining voor het laatst. Volgende week neemt hij tijdens de Three-day Masterclass in Protocol in Brussel afscheid als docent bij het Protocolbureau. Zijn plek zal volgend jaar worden overgenomen door Mark Verheul met wie Gilbert het boek ‘An Expert’s Guide to International Protocol’ schreef. 

De Tweedaagse Protocoltraining is een basistraining: Hoe worden high-level events georganiseerd? De training wordt gegeven door verschillende experts en is inclusief lesmateriaal, boeken, lunches en een diner.

Meer weten: protocolbureau.com/programma

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

From the book ‘An Expert’s Guide to International Protocol’

Follow a protocol training
by the writers of the book
‘An Expert’s Guide to
International Protocol’

Diplomatic language and formal language: a code with a double meaning’ is an article from the book ‘An Expert’s Guide to International Protocol‘ written by Olivier Arifon, Professor at the Université libre de Bruxelles

Read the article below or go to one of the other articles from the book ‘An Expert’s Guide to International Protocol‘ at this blog:

Protocol at the Olympic Games 
Protocol at the United Nations and at Think Tanks 

Diplomatic language and formal language: a code with a double meaning, by Olivier Arifon
This is an article from the book
‘An Expert’s Guide to International Protocol’.
Order this book  (now with 20% discount)
in our online bookstore
In France and, by extension, in other chancelleries until the beginning of the twentieth century, the language used in diplomacy had its roots in the language of the court, more specifically that of the court of Louis XIV, which explains the place of French as the language of diplomacy (Fumaroli, 2003). The present article attempts to provide a historical and anthropological perspective on the forms of expression used by diplomats. I shall address why diplomatic language is both formal and necessary, characteristics that bring it closer to doublespeak (Delporte, 2009). The notions of ambiguity, context, emotion, and values shall be dealt with. I shall also try to show why decoding techniques are necessary to shed light on hidden meanings, the stakes and strategies involved. Indeed, diplomacy is based to a large extent on language and the received and perceived meanings of the phrases and arguments put forward. The language of diplomacy has both an internal–among diplomats—and external—for the public and the media—dimension. The present work draws upon my experience as attaché for university cooperation with the ministry of External Affairs, trainer of French and foreign diplomats in Singapore, and discussions with foreign diplomats. Finally, it is focused on the French language for two reasons: first, because it is the ‘historical’ language of diplomacy and second, because it is my mother tongue. We may argue here that in other languages too speech acts are subject to similar constraints and formality, even if accounts suggest that English and the Anglo-Saxon relational style make for simpler and more direct relations.
Diplomacy and representations
The general public tends to view diplomacy as the art of dissembling through the use of speech and a coded or formal language along with the cultivation of secrecy for the benefit of those in power. From an academic perspective, the search for invariants in diplomatic practices leads us to define the notions of borders, immunity, permanence of relations, reciprocity of treatment, the place and code of information, and finally secrecy. A perusal of studies on diplomacy, especially international relations, shows the absence of a specific category for the forms diplomatic language takes and, more importantly, the absence of case studies. In other words, little has been said about the language used in diplomacy other than viewing it as a variant of political language, which it no doubt is, as we shall see later on. More often than not, the studies identified deal with negotiating procedures, strategy or on-the-ground experience as elements for the understanding of foreign policy. In the only French work listed on the subject (Villar, 2006), a linguistic analysis is confronted with the theories of international action. The author proposes a semiotic approach around four aspects of diplomatic discourse:
Sincerity – versus – duplicity
Truthful speech – versus – lies
Truth – versus – falsehood
Transparency – versus – secrecy
On the basis of these aspects, it is possible to consider, in concurrence with discourse analysis studies, that the language used in diplomacy is an ordinary language and not a technical discourse (except in some rare cases, such as the negotiations leading to the Iran nuclear deal of 2015).
Doublespeak as defined in our research is conceived as a set language consisting of stereotype phrases and related to political discourse. In everyday language, the term refers to a constrained manner of expression, generally thought to be pejorative.
Studies on doublespeak highlight the absence of a precise message, which invades space to prevent any sensitive discourse, characterised by sincerity. As discourse appears to be powerless to change the world, the speaker uses language – or rather doublespeak – to articulate the world in accordance with a given order of power. Accordingly, language is constrained and its value becomes a substitute for meaning. A distortion between deeds and words comes into play, as Thomas Legrand observes: « […], c’est plutôt une mauvaise appréciation de la puissance de son discours ou de la puissance de la réalité face à sa propre volonté ! » [It is rather a poor appraisal of the power of one’s discourse or the power of reality in the face of one’s own desire) (Legrand, 2010: 27). Finally, doublespeak is different from administrative jargon; the former aims to convince, the latter incites one to act in a given sphere.
In the case of the language of a totalitarian regime, an idiom pushed to the extreme, the subjugation of language serves to reduce the critical faculties of the listener. Victor Klemperer, a philologist under pressure during the Nazi regime, wrote in his analysis of the language used by it: “… the listener’s emotions (and Goebbels’s audience always comprises listeners, even if it only reads the doctor’s essays in the newspaper) never come to reset, they are constantly attracted and rebuffed, attracted and rebuffed, and there is no time for critical reasoning to catch its breath” (Klemperer, 1996: 327). From a tool for reasoning, language becomes an emotion centric discourse. In his book 1984, George Orwell invented Newspeak using single word concepts with a very restricted meaning.
The language of diplomatic exchanges and writings is far removed from such extreme approaches. In place of a set language or emotional logic, we suggest fuzzy logic in a formal framework. Thus, paradoxically, a positive language embodying the specificities of diplomacy becomes a part of political discourse and constitutes the art of persuasion in the uncertain and ephemeral context of diplomatic negotiation. The aim of course is to enunciate enduring convictions. But as diplomatic language has political overtones, it shares some of the features of political discourse such as avoidance, ambiguity (of meaning), understanding (of position) or even dissimulation.  In the eyes of the public and observers of international relations, it is these aspects that give rise to the perception that diplomatic language is merely doublespeak.
When diplomacy as a profession began to expand and become organised in the European courts during the modern era, some diplomats wrote about the necessary attributes of a good diplomat of which evidently mastery of language was a part. Under the strong influence of relations among the European monarchies of the seventeenth and eighteenth centuries, these attributes were first and foremost signs of good breeding.
One of the oldest works entitled «De la charge et dignité de l’ambassadeur» by Jean Hotman de Villiers was written in 1604. It is a pragmatic work in which the author attempts to define the qualities of a diplomat. Knowledge of history and culture and the ability to express oneself promote “le contact avec les autres, une communauté d’apprentissage, alliant les pratiques et les théories, le passé et le présent, l’expérience, la découverte et l’application personnelles, aussi bien que les cours formalisés, l’étude et la réflexion.” [Contact with others, a community of learning, combining practice and theory, past and present, experience, personal discovery and application, as well as formal classes, study and reflection.] (Hotman de Villiers, 2003: 20).
In a similar vein, the Spanish Jesuit Baltasar Gracian published in 1647 « The Art of Worldly Wisdom ». The book portrays a man who from a courtier became a diplomat. A short essay by Baron d’Holbach gives a caustic description of the courtier in the presence of the monarch: “Under the cover of friendship he knows how to lull his enemies, show an open, affectionate face to those he most detests, embrace with tenderness the enemy he’d like to suffocate. Finally, the most impudent lies mustn’t produce any alteration in his face” (D’Holbach, 2010: 18).
Closer to our times, the works of Norbert Elias incorporate these qualities of the court system into the mechanisms of self-control and strategic relations (Elias, 1985). Norbert Elias combines etiquette with the essential motivation of members of the court, namely prestige and recognition. Thus, “par l’étiquette, la société de cour procède à son autoreprésentation, chacun se distinguant de l’autre, tous ensemble se distinguant des personnes étrangères au groupe, chacun et tous ensemble s’administrant la preuve de la valeur absolue de leur existence.” [As a matter of etiquette, the court society proceeds to its self-representation, each one distinguishing himself from the other, collectively distinguishing themselves from those outside the group and individually and collectively administering to themselves the absolute value of their existence.] (Elias, 1985: 97). When all is said and done, a good ambassador of the classical era was one who possessed a sense of tradition and had inherited or acquired natural social skills in osmosis with the great courts of Europe.  He was someone who cultivated style and eloquence, conscious of his values and of pleasing and civil manners.
In fact, the memoirs of ambassadors often emphasized these social skills and ways of conducting oneself, akin to good breeding. Little is said about language; instead the stress is on physical behaviour and the degree of individual freedom a serving diplomat enjoys. This shows the extent to which the context, the forms, and the structures of the profession condition the modalities of expression, both verbal and non-verbal, as pointed out by Martine Kingston de Leusse (1998: 86): “À partir de son entrée en accréditation, l’ambassadeur se trouve dans un milieu fermé où les actes, les vêtements, les gestes, les formes de sociabilité revêtent une spécificité qui permet d’en faire le support institutionnalisé de l’échange diplomatique courtois et pacifique.” [From the moment of his accreditation, an ambassador finds himself in a closed milieu where actions, clothes, gestures and forms of sociability take on a specificity which allow them to become the institutionalized support of courteous and peaceful diplomatic exchange.] The ambassador effaces himself as a subjective individual; he marshals his arguments and chooses his words with care, a reflection of his social skills and the political position of his country.
A scene from Nicolas Ray’s film 55 Days at Peking illustrates this clearly. The British ambassador is talking with his wife when his secretary opens the door and announces a visitor: “Commander Lewis” (an officer in the American army).
The ambassador replies: “Keep him waiting for a moment.”
He turns to his wife and says, “Excuse me. I have to put on my official face.” 
The wife leaves the room immediately, and the ambassador nonchalantly examines a set of papers and documents on his desk. Finally, he composes himself and says, “Show him in.”
In the courts of Europe and later in international organisations, control of gestures and attitudes is paramount. Kings and emperors, high-ranking officials, mandarins and diplomats are supposed to remain in control of their emotions and bodies, regardless of whether this is actually the case or imposed by social frameworks and cultural codes. As the diplomat moves in circles that overinterpret signs, he must take into account the effect of his control (or lack of control) over his words and emotions to describe a situation or the terms of an exchange. The choice of words is of the essence. And beyond the mastery of speech, the manner in which he expresses his emotions in an exchange serves, in turn, to arouse the same feelings in the person he is addressing, in other words we are dealing with the register of persuasive charm. Though this could be dangerous, for an expressive man runs the risk of revealing himself:In order to live at court one must have complete control over the muscles of one’s face in order to experience disgust without flinching. A pouter, a man of moods or susceptibility cannot succeed” (D’Holbach, 2010: 17).
The expression of ideas and emotions is also limited by the incompleteness of language, a dimension revealed by linguists (Goldschmidt, 2009) and ethno methodologists (Lecerf & Parker, 1987). These scholars have shown, often convergently, how language does not allow for complete expression of ideas and emotions. Indeed, when the individual who speaks its appropriate language, there can always be misunderstandings, errors, and shifts in meaning, blanks and gaps. This creates a distance between the two speakers, a median space constituting the relationship between the two.
The essence of diplomacy is to use everyday vocabulary and combine it with a specific code, namely the code of relations among states and the individuals entrusted with the task of negotiating with each other. Beyond this code, and as recommended in the principles of negotiation (Dupont, 1992), the attempt should be to understate words and emotions.
There are a number of reasons for this:
·      One should maintain one’s rank and show self-control; expressing disagreement while keeping a smiling face is the perfect illustration of this.
·      One should also not offend one’s interlocutor, for getting angry can interrupt or even break the dialogue and thereby the negotiation.
·      Caution is the keyword of diplomacy, and this for two reasons. Both sides must avoid offending each other or saying too much about their positions; speaking too much can also hamper the smooth progress of negotiations.
·      Finally, one should avoid showing one’s weaknesses, which may be divided into two categories: insufficient mastery of subject in case of technical matters, or the desire to stand on prestige and symbolic power (here, any sign of weakness on the part of the other may be interpreted as a factor favorable to one’s interests).
In conclusion, the forms of expression used in diplomacy reflect the respect given to the representative of a state. The types of expressions and emotions help in perpetuating relationships, both human and political.
A diplomat’s experience is directly related to his practice and the extent of his resources: similarities with other situations, quality of his information, training, and culture. Such experience helps him adapt to different contexts while remaining effective, for deciphering and adapting to changing situations is what the profession is all about. The trick is to have the cognitive, cultural, and communicational resources to apply them on the one hand and on the other, accept a certain amount of incomprehension and uncertainty in the situation as well as the social, political, and communicational elements that make up diplomacy. We are of the view that these frameworks of experience (Goffmann, 1996) constrain the diplomat and his language. And in the public mind, this is no different than doublespeak.
Diplomatic language is a subset of political language that thus relies on the same categories such as rhetoric, persuasion and manipulation, attention to the signifier and the signified… Historically, the West developed early on the art of oratory. Rhetoric, born in Greece at the beginning of the fifth century B.C., is part and parcel of democratic, legal, and commercial systems. Even today, this discipline is considered the art of acting through speech on opinions, emotions, and decisions.
One of the attributes of a diplomat is the ability to interpret vague and ambiguous elements to give him some leeway to maneuver. This vagueness is embodied in the words and forms of the discourse and has several names. It may be perceived as or called a euphemism. In the same vein, the French language uses the litote, a figure of speech that, by attenuating the expression of one’s thought, lets one suggest more than what it actually said. 
One little-discussed aspect of diplomatic discourse, namely ambiguity, needs to be stressed here. There is a distinction between semantic ambiguity (a single statement with several meanings) and strategic ambiguity, a voluntary act between statement, speaker, and recipient. For the analysis of acts of communication of diplomacy, the notion of ambiguity is essential, as it allows one to decipher the roles and behaviour of the actors. The French language is replete with synonyms and expressions which bring out the depth of this notion: ambages, allusions, demi-mots, contenus latents, sens cachés, sous-entendus, arrière-pensées [beat about the bush, allusions, hints, hidden agendas, hidden meanings, innuendos, ulterior motives.] The processes of language, the ways they are understood, in a word, the analysis of the situations of discourse, silences, and assertions is an ability every diplomat must possess. Indeed, there is frequent uncertainty between cultural systems and value systems among diplomats. This is fully reflected in the strategies and skills of negotiators. “La stratégie de communication ambiguë permet en effet de maintenir le doute chez l’interlocuteur. Certes, la communication est parfois rendue plus claire en cas de réaction favorable, mais bien souvent elle est laissée en l’état pour maintenir l’autre dans le doute. Elle permet aussi d’influencer l’impact final des signaux afin de gagner un plus grand contrôle sur les images que d’autres ont de l’émetteur.” [The strategy of ambiguous communication helps keep one’s interlocutor in doubt. Certainly, at times communication is made clearer in case of a favorable reaction, but very often it is left in such a state as to keep the other in doubt. It also helps in influencing the final impact of the signals in order to win greater control of the images others have of the speaker.] (Villar, 2006: 175).
However, it is not always a question of sidetracking or impressing one’s interlocutor. Formal language has its usefulness in diplomacy: words help neutralise or soften what they describe. Examples of such words are enlightening. Thus, when a diplomat is “surprised” at something, he is in point of fact expressing his dissatisfaction or disagreement about the ongoing situation. When he “denounces,” it means things are going badly. When he “condemns,” the situation is thought to be very serious[1].
Similarly, when he “regrets not being able to respond favorably to the request,” it is an elegant (and classic) way of indicating refusal to one’s interlocutor.
“The negotiations were frank and must be pursued further” indicates nothing substantial was achieved but that the partners decide to continue meeting each other so as not break the contact.
In this regard, one of my interlocutors told us of an interesting case. On 1 April 2000, the secretary-general of the French ministry of Foreign Affairs, the second in command after the minister, wrote a diplomatic telegram. This contained all the forms and rituals of language a diplomat normally uses, the author delighting in playing on the ambiguities allowed on account of it being April Fool’s Day in France. Sadly, I was unable to obtain a copy of it.
Finally, Marcel Proust expresses the same thing in his inimitable style while referring to the Marquis de Norpois, a diplomat: “Miserly in the use of words, not only from a professional scruple of prudence and reserve, but because words themselves have more value, present more subtleties of definition to men whose efforts protracted over a decade, to bring two countries to an understanding, are condensed, translated – in a speech or in a protocol – into a single adjective, colorless in all appearance, but to them pregnant with a world of meaning.” (Proust, 1993: 91).
This brings us to the heart of diplomacy. As the custodian of good manners and a negotiator conscious of the historical ties with his partners, the diplomat is at times obliged to remain vague. In fact, the essence of political discourse is to create spaces, usable at any moment and in multiple forms, to maintain the relationship, the negotiation, and in the end, power. These spaces form the median space between two individuals, allowing for the construction of a dialogue, the very core of the interaction and mediation process.
A language both internal and external
These variances and representations only strengthen the public view of diplomacy as a distant and set profession, the very criteria attributed to doublespeak. Indeed, an ambassador always functions within an official framework. While working together, a diplomat made the following remark: “Ce collègue (d’un autre pays) est un vrai ami. Je peux parler de tout avec lui.” [This colleague (from another country) is a true friend. I can talk to him about everything], implying that he could drop his diplomatic discourse and that representation was a constitutive dimension of diplomacy.
We would like to conclude with the work of Charles Cogan (2003) on the French style. The ambassador identified six strategic and communication characteristics of a French diplomat: deductive approach, logic of arguments (built on the belief in Reason), care given to clarity of expression in order to convince, knowledge of history, Latin panache and the awareness of the need to stick tenaciously to one’s position (based on Reason!). Thus, “For the French, it is in the order of things to find a philosophical framework first, to establish a vision of things, before entering into practical matters” (Cogan, 2003: 44).
An interesting illustration of this is the famous speech by Dominique de Villepin, the then minister of foreign affairs, during a meeting of the UN Security Council on 7 March 2003. While presenting the French position in the face of the planned intervention of the United States and their allies in Iraq, the minister argued in favour of extending the mission of the UN inspectors. This is how the speech concluded: “In a few days, we must solemnly fulfill our responsibility through a vote. We will be facing an essential choice: disarming Iraq through war or through peace. And this crucial choice implies others. It implies the international community’s ability to resolve current or future crises. It implies a vision of the world, a concept of the role of the United Nations.”
At the end of the speech, those present in the room rose to give Dominique de Villepin a standing ovation, unprecedented in the history of the Council. It marked a break from normal practice in the Council. Clearly, such a demonstration in this polite, even regulated space was indeed unusual. A comparison of these elements with the tenor, style, and form of Dominique de Villepin’s speech is enlightening, as Charles Cogan notes with finesse: “Conceptions of honour are closely associated in France with the highly esteemed notion of glory (la gloire), which in turn is seen as a close companion to such French concepts as élan, panache and cran, all of which stand in contrast to the (nevertheless secretly admired) British phlegm” (Cogan, 2003: 45). He goes on to add: “French negotiators pride themselves on their eloquence and their ability to present a logical, carefully ordered argument. The worst insult that can be laid at the foot of a French negotiator, according to several French interlocutors, is that of incoherence” (Cogan, ibid: 137).
The concern for precision and beauty of expression is typically French, though I lack the space here to expand on it any further. This leads some to say that French by its very structure is the language best suited to diplomacy. And so we come back to our starting point: the historical context, the political dimension, along with the common perception of the French abroad, the feeling of superiority and arrogance are the elements that make up the modalities of expression and communication of French diplomacy.
Conclusion
Diplomatic language must be viewed from two perspectives. The first is the paradox of a formal language, necessarily presenting ambiguities. As we have seen, this language with its specificities is at the service of diplomats to build relations and communication among themselves. It is thus for internal usage, and a diplomat’s experience enables him not to be misled by his colleagues. However, the opaque meaning of words, associated with the classic image of diplomacy, makes the public discredit this language, as it lacks transparency and does not correspond to what “true” communication should be. As such, the diplomat’s discourse may be described as doublespeak on account of the formal framework in which it is delivered. However, diplomatic language also has a political dimension; it is addressed to citizens and the media and in a democracy everyone is keen to understand the meaning of what is being said, which gives it an external character. For this purpose, in a society of communication decoders, journalists and specialists are major and essential players whose work is to decipher the internal codes so that they become accessible to the public at large.

Olivier Arifon, born in Paris,is Professor at the Université libre de Bruxelles in charge of the chair in Communication. He teaches Influence, Lobbying and Communication, Competitive Intelligence and Public Diplomacy” with a European perspective, introducing experts and case studies as well as theoretical elements. From 1997 to 2011, he was an associate professor at the University of Strasbourg (France) on the same topics. Besides academic activities, he led a communication company for five years, was an expert in training of diplomats and managers in Poland, Croatia, France, and Singapore, and fulfilled the position of high education attaché for the French ministry of Foreign Affairs in Germany for two years. In his research, he examines how companies and civil society are developing successful strategies, considering Brussels’ activities as a model. In a comparative perspective between Europe and Asia (India), he identifies methodological approaches and communication policy for European or Indian protagonists of civil society. He is the author of more than fifty papers, book chapters, and articles in mostly academic journals. Bibliographical references
Chosson, Martine, Parlez-vous la langue de bois?Points, Paris, 2007.
Cogan, C., French negotiating Behavior, Dealing with la Grande Nation, Washington, Institute of Peace Press, 2003.
D’Holbach, Essai sur l’art de ramper à l’usage des courtisans, Paris, éditions Allia, 2010.
De Wilde d’Estmael, T. Liégeois, M. Delcorde, R. La diplomatie au cœur des turbulences internationales, Presses universitaires de Louvain, 2014.
Delporte, C., Une histoire de la langue de bois, Paris, Flammarion, 2009.
Dupont, Christophe, La négociation, Paris, Dalloz, 1992.
Elias, N., La société de cour, Paris, Champs Flammarion, 1985.
Fumaroli, M., Quand l’Europe parlait français, Paris, Poche no. 15418, 2003.
Goffman, E., La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Éditions de minuit, 1996.
Goldschläger, A., Le discours du pouvoir, Belin, Paris, 1983.
Goldschmidt, G.-A., A l’insu de Babel, Paris, CNRS éditions, 2009.
Hotman de Villiers, J., De la charge et dignité de l’ambassadeur, Paris Cergy, Essec Iréné, 2003.
Kingston de Leusse, M., Diplomatie, une sociologie des ambassadeurs, Paris, L’Harmattan, 1998.
Klemperer, V., LTI, la langue du IIIe Reich: carnets d’un philologue, Paris, Albin Michel, 1996.
La langue confisquée, Victor Klemperer et la LTI, exhibition catalogue, European Centre of Deported Resistance Members, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, March 2009.
Lanzac, A., Blain, C., Quai d’Orsay, Dargaud, Paris 2 vol., 2010-2011 (Comic)
Lecerf, Y., & Parker, E., Les dictatures d’intelligentsias, Paris, PUF, 1987.
Legrand, Thomas, Ce n’est rien qu’un président qui nous fait perdre notre temps, Stock, Paris, 2010.
Lemaire, Jacques, La langue de bois, De Boeck, Brussels, 2001.
Proust, Marcel, A l’ombre des jeunes filles en fleurs T1, Flammarion, Paris, 1993, p. 91
Tavernier B., Quai d’Orsay, 2013, (Movie)
Villar, C., Le discours diplomatique, Paris, L’Harmattan, 2006.
Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Nieuw in onze online boekenwinkel:

Onlangs zijn twee prachtige nieuwe boeken over protocol en etiquette geschreven: Hans Bleijerveld schreef ‘Protocol & Etiquette rond de uitvaart‘ en Stefan de Vries en Roel Wolbrink schreven een nieuwe uitgave van ‘Het Blauwe Boekje‘. 

Het Blauwe Boekje
Het Blauwe Boekje is een stijlgids voor elke levensgenieter of voor wie dat wil worden en staat vol met tips over goede manieren, eten en drinkenen het dragen van de juiste kleding. Het boek is bedoeld voor wie iets van het modieuze normen- en waardendebat wil snappen, maar het boek bevat ook anekdotes, buitensporigheden, geschiedenis en nutteloze feiten.
Deze zevende editie is volledig herzien met ruim 50 nieuwe onderwerpen.


Protocol & Etiquette rond de uitvaart
In de uitvaartbranche wordt gewerkt met talloze protocollen die in de loop der jaren ontstaan zijn. Maar weten we nog wel hoe ze ontstaan zijn en wat de zin in de huidige tijd is?
De schrijver Hans Bleijerveld is directeur Bijzondere Uitvaarten bij Monuta maar schreef het boek op persoonlijke titel. “Dit naslagwerk is een leidraad voor iedereen die professioneel te maken heeft met het verzorgen van een uitvaart.


Deze boeken zijn te bestellen in onze online boekenwinkel:
http://www.protocolbureau.com/boeken 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Grootste Nederlandse vereniging van protocolexperts certificeert de postgraduate-opleiding Strategisch Relatiemanagement

Onze postgraduate-opleiding ‘Strategisch Relatiemanagement’ is vanaf vandaag officieel gecertificeerd door de Kring van Kabinetsmedewerkers, de grootste vereniging van protocolexperts in Nederland. Tijdens het jaarcongres van de vereniging in het Nationaal Militair Museum werd dit vandaag door voorzitter Jacqueline Carpentier bekend gemaakt.
In de opleiding wordt protocol toegepast om effectieve netwerkbijeenkomsten te organiseren. De opleiding gaat verder over het ontwikkelen van een visie op relatiemanagement, het vertalen van beleid naar een netwerkstrategie, het management van relaties, het motiveren en beïnvloeden van collegae, het ondersteunen van de netwerkers en dus het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 
Het bedrijfsleven heeft de opleiding ook gecertificeerd; dit is gedaan door het Genootschap voor Eventmanagers
Voorzitter Jacqueline Carpentier (rechts) en
Jean Paul Wijers, initiator van de opleiding 
De opleiding wordt op de Hotelschool The Hague gegeven en wordt gevolgd door professionals uit de overheid, het bedrijfsleven en de culturele sector.
Meer informatie:

Relationshipmanagement.eu 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Strategisch Relatiemanagement tijdens Dutch Design Week

Afgelopen donderdag waren de alumni van de postgraduate-opleiding Strategisch Relatiemanagement bijeen in Eindhoven ter gelegenheid van de Dutch Design Week
14 deelnemers volgden begin dit jaar een zesdaagse opleiding van het Institute of Strategic Relationship Management op de Hotelschool The Hague. Deze nieuwe opleiding presenteert een unieke visie op relatiemanagement en is bedoeld om het netwerk van een organisatie te professionaliseren. De deelnemers ontwikkelen tijdens de opleiding een visie op relatiemanagement en een netwerkstrategie. Het management van relaties, het ondersteunen van de netwerkers en het organiseren van effectieve en meetbare netwerkbijeenkomsten is ook onderdeel van de opleiding. 
Het bezoek aan de design week was de eerste reünie en begon met een terugblik op de opleiding en een gastles van Aart Leenaars over de toepassing van CRM-systemen. Daarna verzorgde Marielle Konings, hoofd Strategisch Relatiemanagement van de gemeente een rondleiding over de spectaculaire exposities en tentoonstellingen.
Ook interesse in deze opleiding die op 2 maart weer van start gaat?
Lees meer op onze website: relationshipmanagement.eu/postgraduate

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Yesterday our protocol training ended with the certificate ceremony

Yesterday another protocol training ended with the certificate ceremony. Eleven participants were granted the official Protocolbureau-certificate after following a two day training about the management of high-level events, networking, good manners, non-verbal communications, protocol, ceremonial and etiquette. The training also consists of business cases, excercises and best practices. 
The teachers are the former Master of Ceremonies and writer of the book ‘An Expert’s Guide to International Protocol’ Gilbert Monod de Froideville, stagemanager Rebecca van Leeuwen, etiquette-specialist Jan Jaap van Weering, Floriade-chief of protocol Willem Tanis and the usher Jeroen Koks. 
This training took place at the campus of the Hotelschool The Hague university and includes all class material, an extensive binder with hand-out’s and articles, literarure, a three-course etiquette dinner, two lunches and a certificate. 
Next training:
1-2 December in The Hague
7-9 December in Brussels 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

PB-bulletin: het laatste protocol-nieuws

Lees het nieuwe bulletin van het Protocolbureau met het laatste protocol-nieuws:

– Protocol @ United Nations
– Protocol @ Olympic Games
– Warm bad voor Maik de Boer
– 20 jaar Protocolbureau
– Het Nederlands EU-voorzitterschap: EU volgens draaiboek– Must read: Xi wil de wereld zien buigen. The akward etiquette of Bill Clinton as first lady. 25 email etiquette rules. The art of out-of-office reply 

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Protocol at the United Nations, Protocol at the Olympic Games, Must read: best online articles, 20 years Protocolbureau

Read the newsletter of Protocolbureau: Protocol at the United Nations, Protocol at the Olympic Games, Must read: best online articles, 20 years Protocolbureau, Our training programme

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.

Protocol at the Olympic Games

An article from the new book ‘An Expert’s Guide to International Protocol‘ by Mr Andrea Miliccia, Former Protocol Manager for the London 2012 Opening Ceremony. Follow a training by the writers of this book: protocolbureau.com

This is an article from the book ‘An Expert’s
Guide to International Protocol’. Order this new
book on our website: protocolbureau.com
Ten years ago, when I first started to work as venue protocol manager for the Olympic Winter Games of Torino 2006, I had no familiarity with the sport event industry and very little knowledge of the protocol world. In no time, surely because of my personal inclinations but mainly thanks to the teaching and guidance of an extremely inspired and inspiring leader such as Paul J. Foster, I discovered a passion and found my way. Paul, who over time has become my mentor and one of my dearest friends, had the merit of instilling in me his true love for the “Games”, and for making me understand and appreciate why protocol is crucial in correctly communicating the Olympic values and spirit.
Since the first edition in Athens in 1896, the modern Olympic Games have become the world’s most popular and best-beloved international multi-sport event. With more than 200 National Olympic Committees from across five continents participating – the United Nations counts 143 member states – they are not just the stage for the world’s top elite athletes to compete. In addition to being the greatest festival of sport, they are a recurring celebration of humanity, encompassing a wide array of deep-rooted rituals and traditions that set them apart from all other global sporting events. The respect of a definite set of rules, that is the Olympic protocol, preserves the power of these rituals and gives a sense of continuity to these traditions.

The gradual assimilation of their ceremonial elements over the years shaped the Olympic protocol as we know it today. Not all editions of the Olympic Games equally contributed to its development, though; the most significant period for the introduction of these ceremonial features dates back to the first half of the 20th century. Antwerp 1920, for example, saw for the very first time the Olympic flag with the five rings being raised during its opening ceremony; Paris 1924 is remembered for establishing the ritual of raising the next host country flag, as a symbolic handover, during its closing ceremony. Amsterdam 1928 is often evoked for the first fire lit in a stadium’s cauldron but, also, for the “Greece first, host nation last” protocol innovation for the athletes’ parade. While Los Angeles 1932 went down in history for introducing the raising of the medal winners’ flags during the victory ceremony, the idea of a torch relay saw the light on the occasion of the Berlin 1936 Games, where a lit torch was carried from Olympia, Greece, to the newly built Olympiastadion. After this fruitful period of two decades, nothing substantially changed until the Olympic Games of Melbourne 1956, where the athletes marched together during the closing ceremony as a symbol of global unity – previously they used to enter the stadium in alphabetical order by country – and the Games of Rome 1960, where the official Olympic anthem was first played.

Andrea Miliccia

From this brief historical overview, it becomes clear that many elements of the Olympic protocol are epitomised in the opening ceremony, which is probably the most powerful vehicle for the IOC to promote the image and preserve the magic of the Olympic Games. The entry by the head of state, the playing of the host country national anthem, the athletes’ parade, the symbolic release of doves, the opening declaration by the head of state, the raising of the Olympic flag accompanied by the playing of the Olympic anthem, the oaths, and the lighting of the cauldron are all poignant moments of the highest solemnity drenched with protocol. They are the opening ceremony. The artistic performance, however astonishing and essential in characterising and making it unique, is simply a wonderful addition to it.

As protocol manager for the London 2012 opening ceremony, I was responsible for supervising and coordinating the arrival and departure operations, the seating, and the hospitality services dedicated to the 10,000 Olympic Family members at the Olympic stadium. My focus, however, was on the 1,100 key dignitaries and members, including but not limited to: the IOC Presidential Box guests (i.e. Her Majesty The Queen and other members of the British royal family, the highest offices of the British government, the IOC president and executive board members); the heads of state and government; the IOC members; the presidents and secretaries general of the International Sports Federations. The formal planning process started one year in advance, and the latest details were finalised only few days before the event. It was the most incredible, complex, and challenging project I have ever worked on. As a team, we had to design, develop, and agree client journeys, hospitality services, seating arrangements, transportation, and security plans with all major stakeholders such as Buckingham Palace, Foreign and Commonwealth Office, Metropolitan Police, and the International Olympic Committee. The seating plan was, as always, particularly delicate, but we managed it well because of the goodwill of all parties involved; everyone had to relinquish something for the overall success of the event. Our plan and the people who executed it were unquestionably the two major reasons for this tremendous accomplishment. The planning was accurate, took into consideration all variables and, most importantly, was the result of a genuine consensus. However the people on the ground turned a very good plan into a great one, and made it work extremely well. The contributions of all the other protocol officers and members of the international relations team, everyone with a specific task inside or outside the stadium, together with more than 100 volunteers, were simply extraordinary. The commitment, energy, and enthusiasm of all those friends and colleagues are definitely the best memory I keep of that incredible night. As an interesting fact, you may be surprised to know that the seventy heads of state and governments attending the opening ceremony were bussed to the Olympic stadium from Buckingham Palace, where they took part in the reception given beforehand by the Queen. What would normally be considered a heresy – think about state protocol – is here considered not only a best practice, but really the only way to make an event with such a concentration of high-calibre dignitaries happen.
Apart from the opening ceremony, there is a lot of protocol involvement with a broad range of other meetings, special events, and ceremonies happening just before or during the Olympic Games. On this occasion, however, I would like to talk about the protocol activities and services dedicated to the Olympic Family at venue only. Before doing so, I will briefly try to explain why we refer to our client group as Olympic Family, avoiding the use of the word VIP. The difference may seem subtle, but it is quite substantial. A VIP guest is usually a celebrity invited to give lustre to an event simply because of their name, whereas an Olympic Family member, whether or not a public figure, is someone participating in the Olympic Games because of their function. Also, the term “family” suggests the idea of a group of persons with something in common, revealing a very close relationship with the cause of the event.
So, what are these venue protocol activities then? At competition venues, they mainly encompass the correct application of the Olympic protocol such as ensuring the accurate display of flags; the management of all areas dedicated to the Olympic Family, namely drop-off points, lounges and tribunes; the provision of various services including meet and greet, hospitality, seating management, and flag support for victory ceremonies. Totally different operations mark the non-competition venues. At the Olympic village, for example, they mainly include the organisation of both protocol tours (for dignitaries) and Team Welcome Ceremonies (for athletes and officials). At the airport, they simply consist of appropriate meet and greet services and smooth arrival and departure operations.  Compared to other protocol-heavy working environments (i.e. the diplomatic world), I would probably say that more emphasis is here given to the operational aspects of the protocol officer role compared with its political nuances – that are still very much present. “What we do is like a fine thread that runs through all the very different fabrics of nations that make up this unique event, smoothes the edges and ties it into a most colourful patchwork of humanity. It is a challenging and yet highly rewarding job to balance the diverse elements, expectations, cultures, and to communicate the Olympic values of excellence, friendship, and respect through protocol.” This is how a brilliant former colleague lyrically summarised our job in one of our recent conversations. I could not have said it any better. In general, one of the biggest challenges of the protocol team in the lead-up to the event is educating the future domestic and international guests about the Olympic protocol peculiarity and potential discordance with the host country protocol. During the Olympic Games in fact, national and state protocol is not dismissed but, in case of conflict, Olympic protocol takes priority. In the order of precedence, for example, a minister for sport will always come before any other government minister, even those who traditionally have a heavier political weight.
Having had the chance to work on various editions of the Olympic Games I can easily say that they are the world as we dream it. Enhancing the Olympic values and somehow contributing to building a better world through sport, protocol is crucial in bringing the world together on equal standards in peace and solidarity. Also, protocol is the only credible answer to the increasing demand of correctly managing international events in which authorities and dignitaries are present. The application of some specific rules and internationally recognised procedures in fact protects officials and their role, reducing the risk of mistakes and misunderstandings. After all, protocol is a matter of respect, and to me, an understated form of art too.

Andrea Miliccia, born in Cuneo, Italy, is the chief of protocol & VIP guest management at the King Abdulaziz Center for World Culture, a fully integrated institution for knowledge, creativity, and cross-cultural engagement inspired by Saudi Aramco, the state-owned oil company of the Kingdom of Saudi Arabia.His Olympic experience started in Torino with the 2006 Olympic Winter Games where he fell in love with the Olympic movement and the world of protocol. Included in the IOC delegation for both Beijing 2008 and Vancouver 2010, he was behind the successful delivery of the protocol operations for the London 2012 opening ceremony. Andrea also worked in Rome at the presidency of the Council of Ministers of Italy for the 2009 G8 summit and, more recently, in Brazil for the 2014 FIFA World Cup.His extensive experience in designing and coordinating VIP visitations, ceremonies, and special events at major international happenings led him to establish his own management and consulting firm, Protocol AM, in 2013.After a master degree in political sciences and postgraduate studies in international relations, he completed his education with an internship at the Permanent Mission of Italy to the United Nations in New York. 

This is an article from the book ‘An Expert’s Guide to International Protocol’. Order this on the Protocolbureau website: protocolbureau.com

Choose another article of your interest in the blog archive in the right column. Or scroll further down for books about protocol, interesting links, articles about protocol and protocol related tweets.