Rebecca van Leeuwen is na de toneelschool werkzaam geweest als regisseur/schrijver van diverse dramaprogramma’s, onder andere bij AVRO Televisie. Vanaf 1985 is zij directeur van jeugdtheaterschool Rabarber in Den Haag, dé theaterschool van Nederland en een kweekvijver voor Nederlandse acteurs.

Samen met het Protocolbureau heeft Rebecca van Leeuwen een praktische gastvrijheidstraining ontwikkeld. Deze training richt zich op houding, stemgebruik, gezichtsuitdrukking en non-verbale communicatie. Na een algemene inleiding laat Rebecca de deelnemers oefenen met het begroeten van de genodigden, het verzorgen van een aankondiging of het begeleiden van hoogwaardigheidsbekleders. Rebecca van Leeuwen geeft de deelnemers veel persoonlijke feedback en praktische tips.

Rebecca van Leeuwen