Etiquette is niet tuttig maar nuttig!
De historica Reinildis van Ditzhuyzen, auteur van het standaardwerk ‘Hoe hoort het eigenlijk? De Dikke Ditz‘ alsmede van de beknopte ‘Dunne Ditz‘, de ‘KinderDitz’ en de ‘DutchDitz – Manners in the Netherlands‘ (Engelstalig; voor expatriates), merkt de sterk toegenomen aandacht voor omgangsvormen. Ze is dan ook vaak te zien of te horen in de media.

Ze heeft grote ervaring in het verzorgen van optredens en workshops over omgangsvormen. In de loop der jaren sprak zij voor tal van banken en bedrijven, ministeries, organisaties, scholen en instellingen.

Op overtuigende wijze weet ze niet alleen uit te leggen waarom kennis van de juiste omgangsvormen belangrijk is, maar ook wélke regels belangrijk zijn. ‘Etiquette is niet tuttig, maar nuttig!’, is haar adagium.

Voordracht omgangsvormen (ook in Engels, Frans of Duits)
Aan de hand van een power point presentatie met herkenbare en toepasselijke plaatjes vertelt Reinildis van Ditzhuyzen hoe het wél en niet hoort en waarom. Desgewenst gaat zij bij een gehoor van mensen uit het internationale bedrijfsleven en de diplomatie ook in op typisch Nederlandse omgangsvormen – die onbedoeld bij buitenlanders slecht kunnen overkomen.. Vanzelfsprekend wordt elke voordracht toegesneden op de doelgroep. Een leerzame etiquettequiz kan worden toegevoegd.

Reinildis van Ditzhuyzen